Přejít na hlavní obsah
NextGenerationEU

Prohlášení o přístupnosti

Internetové stránky nástroje NextGenerationEU

Toto prohlášení se vztahuje na obsah zveřejněný na této doméně: https://next-generation-eu.europa.eu/

Tyto internetové stránky spravuje Generální ředitelství pro komunikaci (GŘ COMM). Jsou vytvořeny tak, aby je mohlo využívat co nejvíce lidí, včetně osob se zdravotním postižením.

Všichni uživatelé stránek by měli být schopni:

 • provést bez problémů až 200% přiblížení
 • procházet většinu obsahu pouze pomocí klávesnice
 • procházet většinu internetových stránek pomocí moderního softwaru na odečítání obrazovky a rozpoznávání řeči (na počítači nebo v telefonu)

Stránky byly vytvořeny tak, aby splňovaly technickou normu pro internetové stránky a mobilní aplikace EN 301 549 v.3.2.1. Tak je důsledně splněna úroveň „AA“ Pokynů pro přístupnost internetového obsahu (WCAG) verze 2.1.

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou částečně v souladu s technickou normou EN 301 549 v.3.2.1 a s úrovní „AA“ verze 2.1 Pokynů pro přístupnost internetového obsahu (WCAG). Podrobnější informace najdete v části „Obsah nevyhovující kritériím přístupnosti“.

Internetové stránky byly naposledy testovány 18. prosince 2023.

Vypracování tohoto prohlášení

Toto prohlášení bylo upraveno dne 11. prosince 2023.

Prohlášení vychází z přezkumu reprezentativního vzorku internetových stránek, který provedl odborník na přístupnost s kvalifikací IAAP za použití kombinace manuálního a automatického testování.

Zpětná vazba

Uvítáme veškerou vaši zpětnou vazbu ohledně přístupnosti internetových stránek https://next-generation-eu.europa.eu/. Dejte nám prosím vědět, narazíte-li na nějaké problémy související s přístupností stránek:

 • Telefon: +32 2 298 11 93
 • E-mail: COMM-NEXTGENERATIONEUatec [dot] europa [dot] eu (COMM-NEXTGENERATIONEU[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Na zpětnou vazbu se snažíme odpovědět do 15 pracovních dnů ode dne, kdy příslušný útvar Komise podnět obdržel.

Kompatibilita s prohlížeči a pomocnými technologiemi

Internetové stránky https://next-generation-eu.europa.eu/ jsou navrženy tak, aby byly kompatibilní s těmito nejpoužívanějšími pomocnými technologiemi:

 • s nejnovější verzí prohlížečů Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox a Apple Safari
 • v kombinaci s nejnovějšími verzemi NVDA, VoiceOver a TalkBack

Technické specifikace

Přístupnost internetových stránek https://next-generation-eu.europa.eu/ závisí při práci s konkrétní kombinací internetového prohlížeče a pomocných technologií nebo pluginů nainstalovaných ve vašem počítači na těchto technologiích:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • JavaScript

Obsah nevyhovující kritériím přístupnosti

Víme, že navzdory našemu úsilí o zajištění maximální přístupnosti internetových stránek https://next-generation-eu.europa.eu/ existují stále určitá omezení, která se však snažíme napravit. Níže uvádíme popis známých omezení a možných řešení. Pokud narazíte na problém, který není uveden níže, kontaktujte nás prosím.

Zjištěné nedostatky internetových stránek https://next-generation-eu.europa.eu/:

 1. Přístupnost navigační nabídky: Určitý obsah nebyl řádně naprogramován pro zajištění co nejlepší uživatelské zkušenosti s čtečkou obrazovky. Tento problém plánujeme vyřešit do března 2024. ​
 2. Hierarchie nadpisů: Některé položky nezapadají do hierarchie nadpisů, což může uživatelům čteček obrazovky způsobit problémy. Tento problém plánujeme vyřešit do března 2024.
 3. Interaktivní mapy: Interaktivní mapy nejsou přístupné osobám se zrakovým postižením nebo uživatelům, kteří se spoléhají na navigaci prostřednictvím klávesnice. Tento problém plánujeme vyřešit do března 2024.
 4. Textový přepis videí: Pro některá z našich videí neexistuje textový přepis. Usilovně pracujeme na doplnění textového přepisu u více videí.
 5. Videopřehrávač – přístupnost prostřednictvím klávesnice: Jsme si vědomi některých problémů s přístupností videopřehrávače prostřednictvím klávesnice (při výběru jazyka textového přepisu z nabídky není možné pro změnu jazyka použít klávesy se šipkami, ale musí se použít klávesa TAB).