Skip to main content
NextGenerationEU
© EU
Next Generation EU

Make it Real

Make it Green

Unie bude stát v čele klimatických opatření. K boji proti změně klimatu může přispět každý z nás. Stačí, když začneme jezdit veřejnou dopravou nebo na kole, budeme jíst více zeleniny a méně masa, kupovat použité či recyklované zboží.

Ekologičtější budoucnost Evropy díky NextGenerationEU.

Make it Digital

EU financuje online kurzy odborné přípravy, aby své digitální dovednosti mohli zlepšit všichni bez ohledu na věk. Pomáháme malým a středním podnikům s online podnikáním. A děláme vše pro zajištění lepšího přístupu k e-vzdělávání.

Zaujali jsme vás? Zúčastněte se školení, najděte si studijní obor v oblasti digitálních technologií a přečtěte si, jak se bezpečně pohybovat v online prostředí.

S nástrojem Next Generation EU dokážeme přeměnit Evropu v digitální kontinent. Přidáte se?

Make it Healthy

Společně uděláme z Evropy zdravější kontinent. A nejde jen o akce velkého rozsahu. Ke zlepšení naší fyzické a duševní pohody mohou významně přispět i kvalitní strava a pravidelné cvičení.

S nástrojem Next Generation EU dokážeme přeměnit Evropu ve zdravý kontinent. Přidáte se?

Make it Strong

Unie také pomáhá mnoha odvětvím postavit se znovu na nohy. Zvyšujeme podporu cestovního ruchu, kultury a umění v celé Unii a pomáháme jim v digitalizaci a zvýšení udržitelnosti.

Seznamte se s tím, jak se díky podpoře EU můžete dále vzdělávat nebo najít si zaměstnání. Jaké příležitosti nabízí program Erasmus+ a systém záruky EU pro mladé lidi. A jakou podporu můžete získat, když chcete zvýšit ekologičnost a digitálnost vašeho podnikání.

S nástrojem Next Generation EU dokážeme přeměnit Evropu v silnější kontinent. Přidáte se?

Make it Equal

Rovnost s sebou rovněž přináší hospodářské a sociální příležitosti pro všechny. S nástrojem Next Generation EU podporujeme pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním postižením i pro obyvatele venkovských, odlehlých nebo znevýhodněných oblastí. Pomáháme lidem získat důstojné a přiměřené bydlení. A investujeme do inkluzivního vzdělávání dětí bez ohledu na jejich původ, situaci nebo zvláštní potřeby.

Každý může přispět tím, že bude podporovat rovné příležitosti a upozorňovat na diskriminaci a nenávistné projevy, a to v reálném životě i v online prostředí.

S nástrojem Next Generation EU dokážeme přeměnit Evropu v kontinent, kde budou mít všichni stejné příležitosti. Přidáte se?