Přejít na hlavní obsah
NextGenerationEU
© EU
NextGenerationEU

Make it Real

Make it Real

Investiční projekty NextGenerationEU se zaměřují na šest klíčových oblastí a jsou navrženy tak, aby:

  • urychlily ekologickou transformaci prostřednictvím podpory obnovitelných zdrojů energie, udržitelné mobility a dalších
  • urychlily digitální transformaci prostřednictvím větší míry digitalizace veřejných služeb a širší ekonomiky
  • posílily sociální infrastrukturu a služby při současném odstraňování nerovností mezi regiony
  • zvyšovaly přístup k rozvinutým systémům vzdělávání a odborné přípravě v oblasti dovedností potřebných pro hospodářství budoucnosti
  • podporovaly inkluzivní růst, výzkum a vývoj a inovace pro všechny
  • zajistily moderní, účinné a dostupné služby zdravotní péče.

Seznamte se s tím, jak jednotlivé země tyto cíle v celé EU realizují prostřednictvím ambiciózních investičních projektů ve vašem regionu. 

Make It Green

Unie bude stát v čele klimatických opatření. K boji proti změně klimatu může přispět každý z nás. Stačí, když začneme jezdit veřejnou dopravou nebo na kole, budeme jíst více zeleniny a méně masa, kupovat použité či recyklované zboží.

NextGenerationEU Zasaďme se společně o ekologičtější Evropu!

Make it Digital

EU financuje online kurzy odborné přípravy, aby své digitální dovednosti mohli zlepšit všichni bez ohledu na věk. Pomáháme malým a středním podnikům s online podnikáním. A děláme vše pro zajištění lepšího přístupu k e-vzdělávání.

Zaujali jsme vás? Zúčastněte se školení, najděte si studijní obor v oblasti digitálních technologií a přečtěte si, jak se bezpečně pohybovat v online prostředí.

S nástrojem NextGenerationEU dokážeme přeměnit Evropu v digitální kontinent. Přidáte se?

Make it Healthy

Společně uděláme z Evropy zdravější kontinent. A nejde jen o akce velkého rozsahu. Ke zlepšení naší fyzické a duševní pohody mohou významně přispět i kvalitní strava a pravidelné cvičení.

S nástrojem NextGenerationEU dokážeme přeměnit Evropu ve zdravý kontinent. Přidáte se?

Make it Strong

Unie také pomáhá mnoha odvětvím postavit se znovu na nohy. Zvyšujeme podporu cestovního ruchu, kultury a umění v celé Unii a pomáháme jim v digitalizaci a zvýšení udržitelnosti.

Seznamte se s tím, jak se díky podpoře EU můžete dále vzdělávat nebo najít si zaměstnání. Jaké příležitosti nabízí program Erasmus+ a systém záruky EU pro mladé lidi. A jakou podporu můžete získat, když chcete zvýšit ekologičnost a digitálnost vašeho podnikání.

S nástrojem NextGenerationEU dokážeme přeměnit Evropu v silnější kontinent. Přidáte se?

Make it Equal

Rovnost s sebou rovněž přináší hospodářské a sociální příležitosti pro všechny. S nástrojem NextGenerationEU podporujeme pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním postižením i pro obyvatele venkovských, odlehlých nebo znevýhodněných oblastí. Pomáháme lidem získat důstojné a přiměřené bydlení. A investujeme do inkluzivního vzdělávání dětí bez ohledu na jejich původ, situaci nebo zvláštní potřeby.

Každý může přispět tím, že bude podporovat rovné příležitosti a upozorňovat na diskriminaci a nenávistné projevy, a to v reálném životě i v online prostředí.

S nástrojem NextGenerationEU dokážeme přeměnit Evropu v kontinent, kde budou mít všichni stejné příležitosti. Přidáte se?