Prejsť na hlavný obsah
NextGenerationEU
© EU
Nástroj NextGenerationEU

Premeňme víziu na skutočnosť

Premeňme víziu na skutočnosť

Investičné projekty NextGenerationEU sa zameriavajú na šesť kľúčových oblastí a sú navrhnuté tak, aby:

  • stimulovali zelenú transformáciu prostredníctvom podpory energie z obnoviteľných zdrojov, udržateľnej mobility atď.,
  • urýchlili digitálnu transformáciu prostredníctvom rozsiahlejšej digitalizácie verejných služieb a širšieho hospodárstva,
  • posilnili sociálnu infraštruktúru a služby pri súčasnom odstraňovaní rozdielov medzi regiónmi,
  • zlepšili prístup k pokročilému vzdelávaniu a odbornej príprave v oblasti zručností relevantných pre budúce hospodárstvo,
  • podporovali inkluzívny rast, výskum a vývoj a inovácie pre všetkých,
  • zabezpečili moderné, efektívne a dostupné služby zdravotnej starostlivosti.

Zistite, ako krajiny v celej EÚ intenzívne premieňajú túto víziu na skutočnosť prostredníctvom ambicióznych investičných projektov vo vašom regióne. 

Stavme na ekológiu

EÚ bude lídrom v oblasti opatrení na ochranu klímy, ale prispieť svojou troškou môže každý z nás: tým, že bude používať verejnú dopravu a bicykel, bude jesť viac zeleniny a menej mäsa, nakupovať z druhej ruky, recyklovať a opätovne využívať veci.

NextGenerationEU Stavme na ekológiu!

Stavme na digitalizáciu

EÚ financuje online kurzy odbornej prípravy, aby si každý – mladý či starý – mohol zlepšiť svoje digitálne zručnosti. Pomáhame malým a stredným podnikom so vstupom do „online priestoru“. a zlepšujeme prístup k elektronickému vzdelávaniu.

Zaujalo vás to? Zúčastnite sa na školení, nájdite si kurz v oblasti digitálnych technológií a zistite, ako bezpečne používať internet.

Prostredníctvom nástroja NextGenerationEU sa chceme postarať o to, aby bola Európa digitálna. Pridáte sa k nám?

Stavme na zdravie

Spoločne sa postaráme o to, aby bola Európa zdravšia. Nie je to však len o veľkých činoch. K zlepšeniu telesnej a duševnej pohody môže výrazne prispieť aj dobrá strava a cvičenie.

Prostredníctvom nástroja NextGenerationEU sme pripravení zabezpečiť, aby bola Európa zdravá. Pridáte sa k nám?

Stavme na silu

EÚ však mnohým odvetviam pomáha aj pri obnove. Zvyšujeme podporu pre cestovný ruch, kultúru a umenie v celej Únii, vďaka čomu sa tieto odvetvia stanú digitálnejšími a udržateľnejšími.

Prečítajte si, ako vám podpora EÚ môže pomôcť pokračovať vo vzdelávaní alebo nájsť vysnívanú prácu. Pozrite si príležitosti v rámci programov Erasmus+ a Záruka EÚ pre mladých ľudí. Zistite, aká podpora je k dispozícii pre váš podnik, aby sa stal ekologickejším a digitálnejším.

Prostredníctvom nástroja NextGenerationEU sme pripravení postarať sa o to, aby bola Európa silnejšia. Pridáte sa k nám?

Stavme na rovnosť

Rovnosť znamená aj hospodárske a sociálne príležitosti pre všetkých. Prostredníctvom nástroja NextGenerationEU podporujeme pracovné príležitosti pre ľudí so zdravotným postihnutím, ako aj pre ľudí žijúcich vo vidieckych, odľahlých alebo znevýhodnených oblastiach. Pomáhame získať dôstojné a primerané bývanie čo najväčšiemu počtu ľudí. Investujeme do inkluzívneho vzdelávania detí bez ohľadu na ich pôvod, situáciu alebo osobitné potreby.

Každý môže prispieť svojou troškou – tým, že bude podporovať rovnaké príležitosti a poukazovať na diskrimináciu a nenávistné prejavy v reálnom živote i online.

Prostredníctvom nástroja NextGenerationEU sme pripravení vytvoriť Európu pre všetkých. Pridáte sa k nám?