Prejsť na hlavný obsah
NextGenerationEU

Stavme na ekológiu

EÚ bude lídrom opatrení v oblasti klímy, ale prispieť svojou troškou môže každý z nás: tým, že bude používať verejnú dopravu a bicykel, bude jesť viac zeleniny a menej mäsa, nakupovať z druhej ruky, recyklovať a opätovne využívať veci.

Toto je nástroj NextGenerationEU. Stavme na ekológiu!

Stavme na digitalizáciu

EÚ financuje online kurzy odbornej prípravy, aby si každý – mladý či starý – mohol zlepšiť svoje digitálne zručnosti. Pomáhame malým a stredným podnikom so vstupom do „online priestoru“. a zlepšujeme prístup k elektronickému vzdelávaniu.

Zaujalo vás to? Zapojte sa do školenia, nájdite učňovskú prípravu v oblasti digitálnych technológií a zistite, ako bezpečne používať internet.

Prostredníctvom nástroja NextGenerationEU sa chceme postarať o to, aby bola Európa digitálna. Pridáte sa k nám?

Stavme na zdravie

Spoločne sa postaráme o to, aby bola Európa zdravšia. Nie je to však len o veľkých činoch. K zlepšeniu telesnej a duševnej pohody môže výrazne prispieť aj dobrá strava a cvičenie.

Prostredníctvom nástroja NextGenerationEU sme pripravení zabezpečiť, aby bola Európa zdravá. Pridáte sa k nám?

Stavme na silu

EÚ však mnohým odvetviam pomáha aj pri obnove. Zvyšujeme podporu pre cestovný ruch, kultúru a umenie v celej Únii, vďaka čomu sa tieto odvetvia stanú digitálnejšími a udržateľnejšími.

Prečítajte si, ako vám podpora EÚ môže pomôcť pokračovať vo vzdelávaní alebo nájsť vysnívanú prácu. Pozrite si príležitosti v rámci programov Erasmus+ a Záruka EÚ pre mladých ľudí. Zistite, aká podpora je k dispozícii pre váš podnik, aby sa stal ekologickejším a digitálnejším.

Prostredníctvom nástroja NextGenerationEU sme pripravení postarať sa o to, aby bola Európa silnejšia. Pridáte sa k nám?

Stavme na rovnosť

Rovnosť znamená aj hospodárske a sociálne príležitosti pre všetkých. Prostredníctvom nástroja NextGenerationEU podporujeme pracovné príležitosti pre ľudí so zdravotným postihnutím, ako aj pre ľudí žijúcich vo vidieckych, odľahlých alebo znevýhodnených oblastiach. Pomáhame získať dôstojné a primerané bývanie čo najväčšiemu počtu ľudí. Investujeme do inkluzívneho vzdelávania detí bez ohľadu na ich pôvod, situáciu alebo osobitné potreby.

Každý môže prispieť svojou troškou – tým, že bude podporovať rovnaké príležitosti a poukazovať na diskrimináciu a nenávistné prejavy v reálnom živote i online.

Prostredníctvom nástroja NextGenerationEU sme pripravení vytvoriť Európu pre všetkých. Pridáte sa k nám?