Skip to main content
NextGenerationEU
© EU
NextGenerationEU

Podarí sa to!

Zelená

EÚ bude lídrom v boji proti zmene klímy, ale každý môže prispieť svojím dielom: využívaním verejnej dopravy alebo jazdením na bicykli, konzumáciou väčšieho množstva zeleniny a menšieho množstva mäsa, nákupom z druhej ruky, recykláciou a opätovným používaním.

Toto je NextGenerationEU. Stavme na ekológiu!

Digitálna

EÚ financuje online kurzy odbornej prípravy, aby si každý – mladý či starý – mohol zlepšiť svoje digitálne zručnosti. Pomáhame malým a stredným podnikom so vstupom do „online priestoru“. a zlepšujeme prístup k elektronickému vzdelávaniu.

Zaujalo vás to? Zapojte sa do školenia, nájdite učňovskú prípravu v oblasti digitálnych technológií a zistite, ako bezpečne používať internet.

Prostredníctvom nástroja NextGenerationEU sa chceme postarať o to, aby bola Európa digitálna. Pridáte sa k nám?

Zdravá

Spoločne sa postaráme o to, aby bola Európa zdravšia. Nie je to však len o veľkých činoch. K zlepšeniu telesnej a duševnej pohody môže výrazne prispieť aj dobrá strava a cvičenie.

Prostredníctvom nástroja NextGenerationEU sme pripravení zabezpečiť, aby bola Európa zdravá. Pridáte sa k nám?

Lepšia

EÚ pomáha mnohým odvetviam zotaviť sa. Zvyšujeme podporu pre cestovný ruch, kultúru a umenie v celej Únii, vďaka čomu sa tieto odvetvia stanú digitálnejšími a udržateľnejšími.

Prečítajte si, ako vám podpora EÚ môže pomôcť pokračovať vo vzdelávaní alebo nájsť vysnívanú prácu. Pozrite si príležitosti v rámci programov Erasmus+ a Záruka EÚ pre mladých ľudí. Zistite, aká podpora je k dispozícii pre váš podnik, aby sa stal ekologickejším a digitálnejším.

Prostredníctvom nástroja NextGenerationEU sme pripravení postarať sa o to, aby bola Európa silnejšia. Pridáte sa k nám?

Rovnoprávna

Rovnosť znamená aj hospodárske a sociálne príležitosti pre všetkých. Prostredníctvom nástroja NextGenerationEU podporujeme pracovné príležitosti pre ľudí so zdravotným postihnutím, ako aj pre ľudí žijúcich vo vidieckych, odľahlých alebo znevýhodnených oblastiach. Pomáhame získať dôstojné a primerané bývanie čo najväčšiemu počtu ľudí. Investujeme do inkluzívneho vzdelávania detí bez ohľadu na ich pôvod, situáciu alebo osobitné potreby.

Každý môže prispieť svojím dielom – podporovaním rovnakých príležitostí a poukazovaním na diskrimináciu a nenávistné prejavy v reálnom živote a online.

Prostredníctvom nástroja NextGenerationEU sme pripravení vytvoriť Európu pre všetkých. Pridáte sa k nám?