Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
NextGenerationEU
© EU
Μέσο NextGenerationEU

Το κάνουμε πραγματικότητα

Το κάνουμε πραγματικότητα

Τα επενδυτικά έργα του NextGenerationEU εστιάζονται σε έξι βασικούς τομείς και έχουν σχεδιαστεί με τους εξής σκοπούς:

  • να τονώσουν την πράσινη μετάβαση, προωθώντας τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη βιώσιμη κινητικότητα και τα συναφή
  • να επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό, μέσα από τη μεγαλύτερη ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών και της ευρύτερης οικονομίας
  • να ενισχύσουν τις κοινωνικές υποδομές και τις υπηρεσίες, μειώνοντας παράλληλα τις ανισότητες μεταξύ των περιφερειών
  • να ενισχύσουν την πρόσβαση σε προηγμένη εκπαίδευση και κατάρτιση δεξιοτήτων, οι οποίες να αντιστοιχούν στη μελλοντική οικονομία
  • να υποστηρίξουν την οικονομική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, την έρευνα και την επιστημονική/τεχνολογική ανάπτυξη, καθώς και την καινοτομία για όλους
  • να εξασφαλίσουν σύγχρονες, αποτελεσματικές και προσβάσιμες υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

Ανακαλύψτε πώς οι χώρες σε ολόκληρη την ΕΕ εργάζονται για να το κάνουν πραγματικότητα με φιλόδοξα επενδυτικά έργα στην περιοχή σας. 

Οικολογία

Η ΕΕ θα πρωτοστατήσει στη δράση για το κλίμα, αλλά όλοι μπορούν να κάνουν αυτό που τους αναλογεί: χρησιμοποιώντας δημόσια μέσα μεταφοράς ή το ποδήλατο, καταναλώνοντας περισσότερα λαχανικά και λιγότερο κρέας, αγοράζοντας μεταχειρισμένα προϊόντα, ανακυκλώνοντας και επαναχρησιμοποιώντας τα.

Αυτό είναι το NextGenerationEU. Ας το κάνουμε πράσινο.

Ψηφιοποίηση

Η ΕΕ χρηματοδοτεί διαδικτυακά μαθήματα κατάρτισης, ώστε όλοι, νέοι ή ηλικιωμένοι, να μπορούν να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες. Βοηθάμε τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να αποκτήσουν διαδικτυακή παρουσία. Επιπλέον, κάνουμε την ηλεκτρονική εκπαίδευση πιο προσβάσιμη.

Σας ενδιαφέρει; Λάβετε μέρος σε πρόγραμμα κατάρτισης, βρείτε θέση μαθητείας στις ψηφιακές τεχνολογίες και ανακαλύψτε πώς μπορείτε να παραμείνετε ασφαλείς στο διαδίκτυο.

Με το NextGenerationEU είμαστε έτοιμοι να κάνουμε την Ευρώπη ψηφιακή· είστε μαζί μας;

Υγεία

Μαζί μπορούμε να κάνουμε την Ευρώπη υγιέστερη. Ωστόσο, αυτός ο στόχος δεν θα επιτευχθεί μόνο με μεγάλης κλίμακας δράσεις. Η καλή διατροφή και η τακτική άσκηση μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη βελτίωση της σωματικής και ψυχικής μας ευεξίας.

Με το NextGenerationEU είμαστε έτοιμοι να κάνουμε την Ευρώπη υγιή· είστε μαζί μας;

Ισχυροποίηση

Ωστόσο, η ΕΕ βοηθά επίσης πολλούς τομείς να ανακάμψουν. Ενισχύουμε τη στήριξη του τουρισμού, του πολιτισμού και των τεχνών σε ολόκληρη την Ένωση, καθιστώντας τους τομείς αυτούς περισσότερο ψηφιακούς και βιώσιμους.

Δείτε πώς η στήριξη της ΕΕ μπορεί να σας βοηθήσει να συνεχίσετε την εκπαίδευσή σας ή να βρείτε τη δουλειά των ονείρων σας. Δείτε τις ευκαιρίες που προσφέρει το Erasmus+, καθώς και τις «Εγγυήσεις για τη νεολαία» της ΕΕ. Μάθετε τι είδους στήριξη είναι διαθέσιμη για να γίνει η επιχείρησή σας πιο πράσινη και ψηφιακή.

Με το NextGenerationEU είμαστε έτοιμοι να κάνουμε την Ευρώπη ισχυρή· είστε μαζί μας;

Ισότητα

Ισότητα σημαίνει επίσης οικονομικές και κοινωνικές ευκαιρίες για όλους. Με το NextGenerationEU, ενισχύουμε τις ευκαιρίες απασχόλησης για τα άτομα με αναπηρία, καθώς και για τα άτομα που ζουν σε αγροτικές, απομακρυσμένες ή μειονεκτούσες περιοχές. Βοηθάμε περισσότερους ανθρώπους να αποκτήσουν αξιοπρεπή και επαρκή στέγαση. Και επενδύουμε στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς για τα παιδιά, ανεξάρτητα από το υπόβαθρο, την κατάσταση ή τις ειδικές ανάγκες τους.

Όλοι μπορούν να κάνουν αυτό που τους αναλογεί — προάγοντας τις ίσες ευκαιρίες και καταγγέλλοντας τις διακρίσεις και τη ρητορική μίσους, στην πραγματική ζωή και στο διαδίκτυο.

Με το NextGenerationEU είμαστε έτοιμοι να κάνουμε την Ευρώπη ισότιμη για όλους· είστε μαζί μας;