Põhisisu juurde
NextGenerationEU
© EU
Taasterahastu „NextGenerationEU“

Teeme plaanid teoks!

Teeme plaanid teoks!

Taasterahastu „NextGenerationEU“ investeerimisprojektid keskenduvad kuuele põhivaldkonnale ja nende eesmärk on:

  • kiirendada rohepööret, edendades muu hulgas taastuvate energiaallikate kasutuselevõttu, säästvat liikuvust ja palju muud,
  • kiirendada digiüleminekut avalike teenuste ja majanduse kui terviku ulatuslikuma digiteerimise kaudu,
  • tugevdada sotsiaalset taristut ja teenuseid, vähendades samal ajal territoriaalseid erinevusi,
  • parandada juurdepääsu täiendõppele ja -koolitusele tuleviku majanduse jaoks oluliste oskuste alal,
  • toetada kaasavat majanduskasvu, teadus- ja arendustegevust ning innovatsiooni kõigi jaoks,
  • tagada kaasaegsed, tõhusad ja kättesaadavad tervishoiuteenused.

Tutvuge, kuidas ELi riigid teevad kõvasti tööd selle nimel, et teha plaanid teoks ambitsioonikate investeerimisprojektidega teie piirkonnas. 

Rohelisem Euroopa

EL on kliimameetmete valdkonnas esirinnas, kuid igaüks saab anda oma panuse, kasutades ühistransporti või jalgratast, süües rohkem köögivilju ja vähem liha, ostes kasutatud tooteid ning taas- ja korduskasutades.

See on taasterahastu „NextGenerationEU“. Rohelisem Euroopa.

Digitaalsem Euroopa

EL rahastab internetikoolitusi, et kõik, nii noored kui ka vanad, saaksid parandada oma digioskusi. Aitame väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel minna internetti. Teeme e-hariduse kättesaadavamaks.

Olete huvitatud? Osalege koolitusel, leidke praktikakoht digitehnoloogia valdkonnas ja uurige, kuidas ohutult internetti kasutada.

Taasterahastuga „NextGenerationEU“ oleme valmis muutma Euroopa digitaalseks. Kas olete meiega?

Tervem Euroopa

Üheskoos saame muuta Euroopa tervemaks. Kuid see ei tähenda üksnes suuri meetmeid. Hea toitumine ja regulaarne füüsiline tegevus võivad aidata oluliselt parandada meie füüsilist ja vaimset heaolu.

Taasterahastuga „NextGenerationEU“ oleme valmis muutma Euroopa tervemaks. Kas olete meiega?

Tugevam Euroopa

Kuid EL aitab ka paljud majandussektorid uuesti jalule. Suurendame toetust turismile, kultuurile ja kunstile kogu liidus, muutes need digitaalsemaks ja kestlikumaks.

Vaadake, kuidas ELi toetus aitab teil jätkata haridusteed või leida unistuste töökoha. Tutvuge meie programmi „Erasmus+“ võimaluste ja ELi noortegarantiiga. Uurige, millised toetused on saadaval, et muuta oma ettevõte keskkonnahoidlikumaks ja digitaalsemaks.

Taasterahastuga „NextGenerationEU“ oleme valmis muutma Euroopa tugevaks. Kas olete meiega?

Võrdsem Euroopa

Võrdsus tähendab ka majanduslikke ja sotsiaalseid võimalusi kõigile. Taasterahastu „NextGenerationEU“ abil suurendame puuetega inimeste ning maapiirkondades, äärealadel või ebasoodsas olukorras olevates piirkondades elavate inimeste töövõimalusi. Aitame rohkematel inimestel leida inimväärse ja sobiva eluaseme. Samuti investeerime laste kaasavasse haridusse, olenemata nende taustast, olukorrast või erivajadustest.

Igaüks saab anda oma panuse, edendades võrdseid võimalusi ning osutades diskrimineerimisele ja vaenukõnele nii päriselus kui ka internetis.

Taasterahastuga „NextGenerationEU“ oleme valmis ehitama Euroopa kõigi jaoks. Kas olete meiega?