Skip to main content
NextGenerationEU

Zelena Europa

EU će biti predvodnik u djelovanju u području klime, ali svatko može dati svoj doprinos: korištenje javnog prijevoza ili bicikliranje, odabir prehrane bazirane na povrću i manjim količinama mesa, kupnja rabljene robe, recikliranje i ponovna uporaba proizvoda samo su neki od primjera.

Ovo je NextGenerationEU. Ozelenimo Europu!

Digitalna Europa

EU financira internetske tečajeve osposobljavanja za poboljšanje digitalnih vještina svih dobnih skupina. Pomažemo malim i srednjim poduzećima u poslovanju na internetu i povećavamo dostupnost e-obrazovanja.

Jeste li zainteresirani? Sudjelujte u tečaju osposobljavanja, pronađite program naukovanja za digitalne tehnologije i saznajte više o sigurnosti na internetu.

Zahvaljujući instrumentu NextGenerationEU spremni smo za stvaranje digitalne Europe. A vi?

Zdrava Europa

Zajedno možemo Europu učiniti zdravijim mjestom, što podrazumijeva i male, svakodnevne aktivnosti. Pravilna prehrana i redovita tjelovježba mogu uvelike poboljšati našu fizičku i mentalnu dobrobit.

Zahvaljujući instrumentu NextGenerationEU spremni smo za stvaranje zdrave Europe. A vi?

Snažna Europa

EU pomaže i u oporavku mnogih sektora. Povećavamo potpore sektorima turizma, kulture i umjetnosti u cijeloj Uniji te potičemo njihovu digitalizaciju i održivost.

Saznajte kako vam potpora EU-a može pomoći u nastavku obrazovanja ili da pronađete posao iz snova. Potražite informacije o mogućnostima koje se nude u okviru programa Erasmus+ i Garancije EU-a za mlade ili o dostupnim potporama za poticanje zelenijeg i održivijeg poslovanja.

Zahvaljujući instrumentu NextGenerationEU spremni smo za stvaranje snažne Europe. A vi?

Europa ravnopravnosti

Ravnopravnost podrazumijeva jednake gospodarske i socijalne mogućnosti za sve. S pomoću instrumenta NextGenerationEU povećavamo mogućnosti zapošljavanja osoba s invaliditetom, kao i osoba koje žive u ruralnim, udaljenim ili siromašnim područjima. Osiguravamo većem broju ljudi pristojne i odgovarajuće uvjete stanovanja. Ulažemo u uključivo obrazovanje djece, bez obzira na njihovo podrijetlo, situaciju ili posebne potrebe.

Svatko može doprinijeti promicanju jednakih mogućnosti te upozoravati na diskriminaciju i govor mržnje u stvarnom životu i na internetu.

Zahvaljujući instrumentu NextGenerationEU spremni smo za stvaranje Europe na dobrobit svih. A vi?