Glavni sadržaj
NextGenerationEU
© EU
NextGenerationEU

Ostvarimo svoj plan

Ostvarimo svoj plan

Ulagački projekti u okviru instrumenta NextGenerationEU usmjereni su na šest ključnih područja kako bi se:

  • potaknula zelena tranzicija promicanjem obnovljivih izvora energije, održive mobilnosti i drugih važnih elemenata
  • ubrzala digitalna transformacija većom digitalizacijom javnih usluga i šireg gospodarstva
  • ojačala socijalna infrastruktura i usluge i istodobno smanjile teritorijalne razlike
  • poboljšao pristup višim stupnjevima obrazovanja i osposobljavanja u području vještina relevantnih za buduće gospodarstvo
  • pružila potpora uključivom rastu, istraživanju i razvoju te inovacijama za sve
  • osigurale moderne, učinkovite i pristupačne zdravstvene usluge.

Pronađite primjere ambicioznih investicijskih projekata u vašoj regiji i doznajte na koji način zemlje EU-a nastoje ostvariti svoje planove

Zelena Europa

EU će biti predvodnik u djelovanju u području klime, ali svatko može dati svoj doprinos: korištenje javnog prijevoza ili bicikla, odabir prehrane bazirane na povrću i manjim količinama mesa, kupnja rabljene robe, recikliranje i ponovna uporaba proizvoda samo su neki od primjera.

To je NextGenerationEU. Ozelenimo Europu!

Digitalna Europa

EU financira internetske tečajeve osposobljavanja za poboljšanje digitalnih vještina svih dobnih skupina. Pomažemo malim i srednjim poduzećima u poslovanju na internetu i povećavamo dostupnost e-obrazovanja.

Zainteresirani? Sudjelujte u tečaju osposobljavanja, pronađite program naukovanja u području digitalnih tehnologija i saznajte više o sigurnosti na internetu.

Zahvaljujući instrumentu NextGenerationEU spremni smo za stvaranje digitalne Europe. A vi?

Zdrava Europa

Zajedno možemo Europu učiniti zdravijim mjestom, što podrazumijeva i male, svakodnevne aktivnosti. Pravilna prehrana i redovita tjelovježba mogu uvelike poboljšati našu fizičku i mentalnu dobrobit.

Zahvaljujući instrumentu NextGenerationEU spremni smo za stvaranje zdrave Europe. A vi?

Snažna Europa

EU pomaže i u oporavku mnogih sektora. Povećavamo potpore sektorima turizma, kulture i umjetnosti u cijeloj Uniji te potičemo njihovu digitalizaciju i održivost.

Saznajte kako vam potpora EU-a može pomoći u nastavku obrazovanja ili da pronađete posao iz snova. Potražite informacije o mogućnostima koje se nude u okviru programa Erasmus+ i Garancije EU-a za mlade ili o dostupnim potporama za poticanje zelenijeg i održivijeg poslovanja.

Zahvaljujući instrumentu NextGenerationEU spremni smo za stvaranje snažne Europe. A vi?

Europa ravnopravnosti

Ravnopravnost podrazumijeva jednake ekonomske i socijalne mogućnosti za sve. Pomoću instrumenta NextGenerationEU povećavamo mogućnosti zapošljavanja osoba s invaliditetom, kao i osoba koje žive u ruralnim, udaljenim ili siromašnim područjima. Osiguravamo većem broju ljudi pristojne i odgovarajuće uvjete stanovanja. Ulažemo u uključivo obrazovanje djece, bez obzira na njihovo podrijetlo, životne okolnosti ili posebne potrebe.

Svatko može doprinijeti promicanju jednakih mogućnosti te upozoravati na diskriminaciju i govor mržnje u stvarnom životu i na internetu.

Zahvaljujući instrumentu NextGenerationEU spremni smo za stvaranje Europe na dobrobit svih. A vi?