Skip to main content
Zastava Europske unije Zastava Europske unije
NextGenerationEU
© EU
NextGenerationEU

Neka bude stvarno

Neka bude zeleno

EU će biti predvodnik u djelovanju u području klime, ali svatko može dati svoj doprinos: korištenje javnog prijevoza ili bicikliranje, odabir prehrane bazirane na povrću i manjim količinama mesa, kupnja rabljene robe, recikliranje i ponovna uporaba proizvoda samo su neki od primjera.

Ovo je NextGenerationEU. Neka bude zeleno.

Neka bude digitalno

EU financira internetske tečajeve osposobljavanja za poboljšanje digitalnih vještina svih dobnih skupina. Pomažemo malim i srednjim poduzećima u poslovanju na internetu i povećavamo dostupnost e-obrazovanja.

Jeste li zainteresirani? Sudjelujte u tečaju osposobljavanja, pronađite program naukovanja za digitalne tehnologije i saznajte više o sigurnosti na internetu.

Zahvaljujući instrumentu NextGenerationEU spremni smo za stvaranje digitalne Europe. A vi?

Neka bude zdravo

Zajedno možemo Europu učiniti zdravijim mjestom, što podrazumijeva i male, svakodnevne aktivnosti. Pravilna prehrana i redovita tjelovježba mogu uvelike poboljšati našu fizičku i mentalnu dobrobit.

Zahvaljujući instrumentu NextGenerationEU spremni smo za stvaranje zdrave Europe. A vi?

Neka bude snažno

EU pomaže i u oporavku mnogih sektora. Povećavamo potpore sektorima turizma, kulture i umjetnosti u cijeloj Uniji te potičemo njihovu digitalizaciju i održivost.

Saznajte kako vam potpora EU-a može pomoći u nastavku obrazovanja ili da pronađete posao iz snova. Potražite informacije o mogućnostima koje se nude u okviru programa Erasmus+ i Garancije EU-a za mlade ili o dostupnim potporama za poticanje zelenijeg i održivijeg poslovanja.

Zahvaljujući instrumentu NextGenerationEU spremni smo za stvaranje snažne Europe. A vi?

Neka bude jednako

Ravnopravnost podrazumijeva jednake gospodarske i socijalne mogućnosti za sve. S pomoću instrumenta NextGenerationEU povećavamo mogućnosti zapošljavanja osoba s invaliditetom, kao i osoba koje žive u ruralnim, udaljenim ili siromašnim područjima. Osiguravamo većem broju ljudi pristojne i odgovarajuće uvjete stanovanja. Ulažemo u uključivo obrazovanje djece, bez obzira na njihovo podrijetlo, situaciju ili posebne potrebe.

Svatko može doprinijeti promicanju jednakih mogućnosti te upozoravati na diskriminaciju i govor mržnje u stvarnom životu i na internetu.

Zahvaljujući instrumentu NextGenerationEU spremni smo za stvaranje Europe na dobrobit svih. A vi?