Mur għall-kontenut ewlieni
NextGenerationEU
© EU
NextGenerationEU

Nagħmluha Realtà

Nagħmluha Realtà

B’enfasi fuq sitt oqsma ewlenin, il-proġetti ta’ investiment tan-NextGenerationEU huma mfassla biex:

  • Nagħtu spinta lit-tranżizzjoni ekoloġika permezz tal-promozzjoni tal-enerġiji rinnovabbli, il-mobbiltà sostenibbli u aktar
  • Naċċelleraw it-trasformazzjoni diġitali permezz ta’ diġitalizzazzjoni akbar tas-servizzi pubbliċi u tal-ekonomija usa’
  • Insaħħu l-infrastruttura u s-servizzi soċjali, filwaqt li jitnaqqsu d-disparitajiet territorjali
  • Intejbu l-aċċess għal edukazzjoni u taħriġ avvanzati f’ħiliet rilevanti għall-ekonomija futura
  • Nappoġġjaw it-tkabbir inklużiv, ir-riċerka u l-iżvilupp, u l-innovazzjoni għal kulħadd
  • Niżguraw servizzi tal-kura tas-saħħa moderni, effiċjenti u aċċessibbli.

Skopri kif il-pajjiżi fl-UE kollha qed jaħdmu qatigħ biex Nagħmluha Realtà bi proġetti ta’ investiment ambizzjużi fir-reġjun tiegħek. 

Nagħmluha Ekoloġika

L-UE se tkun mexxejja fl-azzjoni klimatika, iżda kulħadd jista’ jagħmel il-parti tiegħu: billi taqbad it-trasport pubbliku jew tuża r-rota, billi tiekol aktar ħxejjex u anqas laħam, billi tixtri oġġetti użati, tirriċikla u terġa’ tuża.

Dan hu n-NextGenerationEU. Ejjew Nagħmluha Ekoloġika.

Nagħmluha Diġitali

L-UE qed tiffinanzja korsijiet ta’ taħriġ online sabiex kulħadd, żagħżugħ jew anzjan, ikun jista’ jtejjeb il-ħiliet diġitali tiegħu. Qed ngħinu lin-negozji żgħar u ta’ daqs medju biex imorru online. U qed nagħmlu l-edukazzjoni elettronika aktar aċċessibbli.

Interessat? Ingħaqad f’sessjoni ta’ taħriġ, sib apprendistat fit-teknoloġiji diġitali, u skopri kif tista’ tibqa’ sikur online.

Bin-NextGenerationEU, ninsabu lesti biex nagħmlu l-Ewropa diġitali, int magħna?

Nagħmluha b’Saħħitha

Flimkien, nistgħu nagħmlu l-Ewropa aktar b’saħħitha. Madankollu, dan ma jikkonsistix biss f’azzjonijiet kbar. Dieta tajba u eżerċizzju regolari jistgħu jagħmlu ħafna biex itejbu l-benesseri fiżiku u mentali tagħna.

Bin-NextGenerationEU, ninsabu lesti biex nagħmlu l-Ewropa b’saħħitha, int magħna?

Nagħmluha Qawwija

Iżda l-UE qed tgħin ukoll lil ħafna setturi jirkupraw. Qed nagħtu spinta lill-appoġġ għat-turiżmu, il-kultura u l-arti fl-Unjoni kollha, u nagħmluhom aktar diġitali u sostenibbli.

Ara kif l-appoġġ tal-UE jista’ jgħinek tkompli l-edukazzjoni tiegħek jew issib ix-xogħol tal-ħolm tiegħek. Iċċekkja l-opportunitajiet tagħna tal-Erasmus+ u l-Garanzija għaż-Żgħażagħ tal-UE tagħna. Skopri x’appoġġ hu disponibbli għan-negozju tiegħek biex isir aktar ekoloġiku u diġitali.

Bin-NextGenerationEU, ninsabu lesti biex nagħmlu l-Ewropa qawwija, int magħna?

Nagħmluha Ugwali

L-ugwaljanza tfisser ukoll opportunitajiet ekonomiċi u soċjali għal kulħadd. Bin-NextGenerationEU, qed nagħtu spinta lill-opportunitajiet ta’ impjieg għall-persuni b’diżabbiltà, kif ukoll għal dawk li jgħixu f’żoni rurali, remoti jew żvantaġġati. Qed ngħinu lil aktar nies jiksbu akkomodazzjoni deċenti u adegwata. U qed ninvestu fl-edukazzjoni inklużiva għat-tfal, irrispettivament mill-isfond, is-sitwazzjoni jew il-ħtiġijiet speċjali tagħhom.

Kulħadd jista’ jagħmel il-parti tiegħu – billi jippromwovi opportunitajiet indaqs u jiġbed l-attenzjoni dwar id-diskriminazzjoni u d-diskors ta’ mibegħda, fil-ħajja reali u online.

Bin-NextGenerationEU, ninsabu lesti biex nagħmlu l-Ewropa għal kulħadd, int magħna?