Направо към основното съдържание
NextGenerationEU
© EU
Next Generation EU

Превръщане в реалност

Превръщане в реалност

Инвестиционните проекти по линия на NextGenerationEU са насочени към шест ключови области и имат за цел:

  • подпомагане на екологичния преход чрез насърчаване на производството на енергия от възобновяеми източници, устойчивата мобилност и др.
  • ускоряване на цифровата трансформация чрез по-голяма цифровизация на обществените услуги и икономиката като цяло
  • укрепване на социалната инфраструктура и услуги успоредно с намаляване на териториалните различия
  • подобряване на достъпа до качествено образование и обучение за придобиване на уменията, свързани с бъдещата икономика
  • подпомагане на приобщаващия растеж, научноизследователската и развойна дейност и иновациите за всички
  • осигуряване на модерни, ефективни и достъпни здравни услуги.

Научете как държавите от ЕС работят усилено, за да превърнат всичко това в реалност чрез амбициозни инвестиционни проекти. 

Бъдещето е зелено

ЕС ще бъде лидер по отношение на действията в областта на климата, но всеки може да даде своя принос, като ползва обществен транспорт или велосипед, като яде повече зеленчуци и по-малко месо, като купува стоки втора ръка, като рециклира и използва повторно.

Това е NextGenerationEU. Към зелено бъдеще!

Цифрова Европа

ЕС финансира онлайн курсове за обучение, за да могат всички, млади и стари, да подобрят цифровите си умения. Помагаме на малките и средните предприятия да развиват дейност онлайн. Освен това подобряваме достъпа до електронно образование.

Проявявате ли интерес? Участвайте в обучение, намерете възможности за чиракуване в областта на цифровите технологии и научете как да бъдете в безопасност, когато сте онлайн.

С NextGenerationEU сме готови да направим Европа по-цифрова. Ще се присъедините ли към нас?

Здрава Европа

Заедно можем да подобрим здравето на хората в Европа. Затова обаче са необходими не само мащабни действия. Здравословното хранене и редовната физическа активност могат да допринесат значително за подобряване на нашето физическо и психическо благосъстояние.

С NextGenerationEU сме готови да подобрим здравето на хората в Европа. Ще се присъедините ли към нас?

Силна Европа

ЕС също така помага на много сектори да се възстановят. Засилваме подкрепата за туризма, културата и изкуствата в целия Съюз, като им помагаме да се цифровизират и да станат по-устойчиви.

Вижте как с подкрепата на ЕС можете да продължите образованието си или да намерите мечтаната работа. Разгледайте възможностите, предлагани по линия на програма Еразъм+ и схемата на ЕС за гаранция за младежта. Научете каква подкрепа би могло да получи вашето предприятие, за да стане по-екологосъобразно и цифрово.

С NextGenerationEU сме готови да направим Европа по-силна. Ще се присъедините ли към нас?

Европа на равенството

Равенството означава също така икономически и социални възможности за всички. С NextGenerationEU увеличаваме възможностите за заетост за хората с увреждания, както и за хората, живеещи в селски, отдалечени или необлагодетелствани райони. Помагаме на повече хора да получат достъп до достойно и подходящо жилищно настаняване. Освен това инвестираме в приобщаващо образование за децата, независимо от техния произход, положение или специални нужди.

Всеки може да даде своя принос — чрез насърчаване на равните възможности и изобличаване на дискриминацията и словото на омразата в реалния живот и онлайн.

С NextGenerationEU сме готови да създадем Европа, която носи ползи за всички. Ще се присъедините ли към нас?