Pāriet uz galveno saturu
NextGenerationEU

Lai top zaļa!

ES būs līdere klimatrīcības jomā, un šajā darbā roku pielikt var ikviens – pārvietojoties ar sabiedrisko transportu vai velosipēdu, ēdot vairāk dārzeņu un mazāk gaļas, jaunu preču vietā pērkot lietotas, reciklējot un atkalizmantojot.

NextGenerationEU – par zaļu Eiropu!

Lai top digitāla!

ES finansē mācību kursus tiešsaistē, lai ikviens – gan jauns, gan vecs – varētu uzlabot savas digitālās prasmes. Mēs palīdzam maziem un vidējiem uzņēmumiem, kuri vēlas sākt darboties tiešsaistē. Mēs padarām e-mācības pieejamākas.

Esat ieinteresēti? Apmeklējiet kursus, atrodiet māceklību digitālo tehnoloģiju jomā un uzziniet vairāk par drošību tiešsaistē.

NextGenerationEU sniedz mums iespēju padarīt Eiropu digitālu. Piedalieties arī jūs!

Lai top veselīga!

Kopā varam padarīt Eiropu veselīgāku. Tomēr runa nav tikai par vērienīgiem pasākumiem. Arī pilnvērtīgs uzturs un regulāras fiziskās aktivitātes var ievērojami uzlabot mūsu fizisko un garīgo labjutību.

NextGenerationEU sniedz mums iespēju padarīt Eiropu veselīgu. Piedalieties arī jūs!

Lai top spēcīga!

ES sniedz palīdzību daudzām nozarēm, kurām tā nepieciešama, lai atgūtos no krīzes. Mēs palielinām atbalstu tūrismam, kultūrai un mākslai visā Savienībā, padarot šīs jomas digitālākas un ilgtspējīgākas.

ES atbalsts var jums palīdzēt turpināt mācības vai atrast sapņu darbu. Uzziniet vairāk par programmas “Erasmus+” piedāvātajām iespējām un par ES Garantiju jauniešiem! Noskaidrojiet, kāds atbalsts ir pieejams jūsu uzņēmumam, lai tas varētu kļūt zaļāks un digitālāks!

NextGenerationEU sniedz mums iespēju padarīt Eiropu spēcīgu. Piedalieties arī jūs!

Lai top vienlīdzīga!

Vienlīdzība nozīmē arī to, ka visiem ir vienādas ekonomiskās un sociālās iespējas. Izmantosim NextGenerationEU, lai vairotu darba iespējas invalīdiem, kā arī lauku apvidu un attālo un nelabvēlīgākā situācijā esošo apgabalu iedzīvotājiem. Mēs palīdzam lielākam skaitam cilvēku atrast pienācīgu mājokli. Ieguldām iekļaujošā izglītībā, kas paredzēta visiem bērniem neatkarīgi no viņu izcelsmes, dzīves apstākļiem vai īpašajām vajadzībām.

Ikviens var iesaistīties, atbalstot vienlīdzīgas iespējas un iestājoties pret diskrimināciju un naida runu – gan tiešsaistē, gan reālajā dzīvē.

NextGenerationEU sniedz mums iespēju padarīt Eiropu vienlīdzīgu. Piedalieties arī jūs!