Skip to main content
NextGenerationEU
Europa. Den rena teknikens kraftcentrum.

Vad har en stark ekonomi och en tjurmarknad gemensamt? Ren teknik.

NextGenerationEU är ett tillfälligt återhämtningsinstrument på 806,9 miljarder euro* som ska skynda på återhämtningen och omställningen till mer moderna och motståndskraftiga ekonomier och samhällen. 

Med sitt starka fokus på att underlätta omställningen till en grön och digital ekonomi främjar NextGenerationEU den rena teknik som ska göra EU:s ekonomi mer hållbar och konkurrenskraftig.

De som utvecklar och tillverkar den teknik som ska bli grunden för framtidens ekonomi kommer att ha den största konkurrensfördelen.

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen
Picture of Ursula von der Leyen

NextGenerationEU hjälper små och stora företag att intensifiera sina åtgärder och höja sina ambitioner för nettonollutsläpp i ett EU-ekosystem som redan 2021 var värt över 100 miljarder euro, vilket är dubbelt så mycket som året innan. Instrumentet gynnar också företagen genom att trygga en säker och hållbar energiförsörjning till ett överkomligt pris och genom att öka tillgången till de lösningar för ren teknik som behövs för att minska deras miljöpåverkan. 

*Beloppet är i löpande priser och motsvarar 750 miljarder euro i 2018 års priser. 

Vägen till nettonollutsläpp

Ren teknik står i centrum för industriplanen för den gröna given som med sina mycket ambitiösa mål för omställningen av EU:s industri ska se till att vi kan dra största möjliga nytta av nettonollpotentialen

Över 100 miljarder euro
är värdet på EU:s ekosystem för nystartade nettonollföretag 2021, en fördubbling sedan 2020
Över 400 GW
i produktionskapacitet från förnybar vind- och solenergi i EU 2022, en ökning med mer än 25 % jämfört med 2020
4,5 miljoner
gröna jobb i EU 2019, en ökning från 3,2 miljoner jobb 2000

Ren teknik med NextGenerationEU

Inom NextGenerationEU bidrar de 27 nationella återhämtnings- och resiliensplanerna, som finansieras genom faciliteten för återhämtning och resiliens, med cirka 250 miljarder euro till gröna åtgärder, bland annat investeringar som är öronmärkta för klimatåtgärder och gröna projekt. 

Med NextGenerationEU och ren teknik har företagen nu stora möjligheter att bidra till en mer hållbar framtid och samtidigt skapa ekonomiska fördelar. De kan utnyttja dynamiken till att positionera sig så att de kan få långsiktiga framgångar i ett snabbt skiftande globalt ekonomiskt landskap. 

Med NextGenerationEU går vi i täten för nettonollutsläpp genom revolutionen för ren teknik! 

Titta på vår karta med ett urval av projekt för ren teknik: 

Aktuella projekt

Wind turbines in the north sea

Energiö till havs – vindkraft till EU från Nordsjön.

100 miljoner euro från faciliteten för återhämtning och resiliens ska finansiera ett unikt havsbaserat energinav i den belgiska delen av Nordsjön. Via en förbindelse till fastlandet ska den här ”ön” leverera minst 3,15 GW förnybar energi till de nationella elnäten.
hydrogen installation

Marknadsexpansion för grön vätgas.

1,5 miljarder euro från faciliteten för återhämtning och resiliens ska stödja några av de 62 vätgasprojekten i Tyskland. Stödet ingår i ett europeiskt projekt för att utöka värdekedjan för grön vätgas och koppla samman europeiska vätgasprojekt.
Semiconductors icon

Lågeffektprocessorer och halvledarchip i EU.

2,5 miljoner euro från faciliteten för återhämtning och resiliens ska öka motståndskraften i Sloveniens värdekedjor för halvledare. Stödet är en del av ett bredare projekt med flera länder som ska koppla samman nationella processer och EU-processer och stärka EU:s värdekedja för mikroelektronik.