Gå til hovedindholdet
NextGenerationEU
Europa - et stærkt cleantech kraftcentrum.

Hvad har en stærk økonomi og et bull-marked til fælles? Cleantech.

NextGenerationEU er et midlertidigt genopretningsinstrument på 806,9 mia. euro*, der skal sætte skub i genopretningen og omstillingen til mere moderne og modstandsdygtige økonomier og samfund.     

Med det stærke fokus på at lette omstillingen til en grøn og digital økonomi fremmer NextGenerationEU på en naturlig måde den cleantech, der skal gøre EU's økonomi mere bæredygtig og konkurrencedygtig.  

Picture of Ursula von der Leyen

De, der udvikler og fremstiller den teknologi, der bliver fundamentet i fremtidens økonomi, vil have den største konkurrencefordel.

Ursula von der Leyen, formand for Europa-Kommissionen

NextGenerationEU er den "investeringskraft", der står bag EU's grønne omstilling, og som giver virksomheder af alle størrelser mulighed for at opskalere deres CO2-neutrale aktiviteter og ambitioner i et CO2-neutralt EU-økosystem, som allerede i 2021 havde en værdi på over 100 mia. euro, hvilket er en fordobling siden 2020. Dette vil også gavne virksomhederne ved at give dem en sikker, økonomisk overkommelig og bæredygtig energiforsyning og ved at øge tilgængeligheden af den cleantech, der er nødvendig for at reducere deres miljøbelastning. 

*Tallet er i løbende priser. Det svarer til 750 milliarder euro i 2018-priser. 

Vejen til et CO2-neutralt samfund

Cleantech er hjertet i industriplanen for den grønne pagt, der har til formål at udnytte det CO2-neutrale samfunds potentiale fuldt ud ved hjælp af meget ambitiøse mål for omstillingen af EU's industri. 

Over 100 mia. euro
var værdien af EU's økosystem af CO2-neutrale startups i 2021, hvilket var en fordobling i forhold til 2020
Over 400 GW
var produktionskapaciteten for vedvarende vind- og solenergi i EU i 2022, hvilket var en stigning på over 25 % i forhold til 2020
4,5 millioner
grønne job fandtes i den europæiske økonomi i 2019 mod 3,2 mio. i 2000

Cleantech med NextGenerationEU

Under NextGenerationEU yder de 27 nationale genopretnings- og resiliensplaner, der finansieres af genopretnings- og resiliensfaciliteten, ca. 250 mia. euro til grønne tiltag, herunder investeringer, der er øremærket til bekæmpelse af klimaændringer og til at støtte grønne projekter. 

Med NextGenerationEU og cleantech har virksomhederne nu generelt betydelige muligheder for at bidrage til en mere bæredygtig fremtid og samtidig skabe økonomisk udbytte. Virksomhederne kan udnytte det nuværende momentum til at positionere sig for langsigtet succes i det hastigt skiftende globale økonomiske landskab. 

Med NextGenerationEU går vi forrest i cleantech-revolutionen mod et CO2-neutralt samfund! 

Find ud af, hvad vi laver – tjek vores projektkort og et udvalg af tværnationale cleantech-projekter: 

Relevante projekter

Wind turbines in the north sea
100 mio. euro fra genopretnings- og resiliensfaciliteten skal finansiere et enestående offshore energiknudepunkt i den belgiske del af Nordsøen. Via en forbindelse til fastlandet skal denne "ø" levere mindst 3,15 GW vedvarende energi til de nationale elnet.
hydrogen installation
1,5 mia. euro fra genopretnings- og resiliensfaciliteten vil støtte nogle af de 62 projekter i Tyskland, der er del af et paneuropæisk projekt til udbygning af værdikæden for grøn brint, og som har til formål at forbinde europæiske brintprojekter.
Semiconductors icon
2,5 mio. euro fra genopretnings- og resiliensfaciliteten vil øge modstandsdygtigheden i de slovenske halvlederværdikæder som led i et bredere flerlandeprojekt, der skal forbinde nationale processer og EU-processer og styrke EU's værdikæde for mikroelektronik.