Skip to main content
NextGenerationEU
Európa. Líder v oblasti čistých technológií.

Čo majú spoločné silná ekonomika a rastúci trh? Čisté technológie.

NextGenerationEU je dočasný nástroj obnovy s rozpočtom 806,9 miliardy EUR* určený na podporu obnovy a transformáciu našich hospodárstiev a spoločností, aby sa stali modernejšími a odolnejšími.     

Nástroj NextGenerationEU je jasne zameraný na uľahčenie prechodu na ekologické a digitálne hospodárstvo, čo je prirodzene prepojené s podporou čistých technológií pre udržateľnejšie a konkurencieschopnejšie hospodárstvo EÚ.  

Najväčšiu konkurenčnú výhodu pritom budú mať vývojári a výrobcovia technológií, ktoré budú tvoriť základ hospodárstva zajtrajška.

Ursula von der Leyenová, predsedníčka Európskej komisie
Picture of Ursula von der Leyen

Nástroj NextGenerationEU je investičným impulzom pre zelenú transformáciu EÚ, ktorý poskytuje podnikom všetkých veľkostí príležitosť na rozšírenie ich emisne neutrálnej prevádzky a vytvára možnosti na realizáciu ambicióznych cieľov v emisne neutrálnom ekosystéme EÚ. Tento ekosystém predstavoval v roku 2021už viac ako 100 miliárd EUR, čo znamená, že jeho hodnota sa od roku 2020 zdvojnásobila. Bude prínosom aj pre činnosti podnikov tým, že umožní bezpečné, cenovo dostupné a udržateľné dodávky energie a zvýši aj dostupnosť riešení v oblasti čistých technológií potrebných na zníženie vplyvu týchto podnikov na životné prostredie. 

*Tento údaj je v bežných cenách. V cenách roku 2018 to predstavuje 750 miliárd EUR. 

Cesta k emisnej neutrálnosti

Čisté technológie sú jadrom Priemyselného plánu Zelenej dohody, ktorého cieľom je čo najlepšie využiť potenciál emisnej neutrálnosti prostredníctvom transformácie priemyslu Európskej únie, pričom si stanovuje veľmi ambiciózne ciele. 

vyše 100 miliárd EUR
je hodnota ekosystému emisne neutrálnych startupov EÚ v roku 2021 a predstavuje dvojnásobok v porovnaní s hodnotou z roku 2020
vyše 400 GW
kapacita výroby veternej a slnečnej energie z obnoviteľných zdrojov v EÚ v roku 2022, čo v porovnaní s rokom 2020 predstavuje nárast o viac ako 25 %
4,5 milióna
ekologických pracovných miest v európskom hospodárstve v roku 2019 – nárast z 3,2 milióna v roku 2000

Nástroj NextGenerationEU pre čisté technológie

V rámci nástroja NextGenerationEU sú v 27 národných plánoch obnovy a odolnosti financovaných z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vyčlenené prostriedky v objeme zhruba 250 miliárd EUR na zelené opatrenia vrátane investícií určených na boj proti klimatickej zmene a podporu ekologických projektov. 

Celkovo je nástroj NextGenerationEU spolu s čistými technológiami pre podniky významnou príležitosťou na to, aby mohli prispieť k udržateľnejšej budúcnosti a zároveň vytvárať hospodársky úžitok. Využitím súčasnej dynamiky môžu podniky dosiahnuť dlhodobý úspech v rýchlo sa vyvíjajúcom globálnom hospodárskom prostredí. 

Vďaka nástroju NextGenerationEU sme lídrami v oblasti čistých technológií, ktoré nás vedú k emisnej neutralite. 

Získajte prehľad o tom, čo robíme – pozrite si našu projektovú mapu a vybrané cezhraničné projekty týkajúce sa čistých technológií: 

Príslušné projekty

hydrogen installation

Podpora rastu trhu s ekologickým vodíkom.

1,5 miliardy EUR z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti sa použije na podporu časti z celkovo 62 projektov v Nemecku v rámci celoeurópskeho projektu na podporu rozšírenia trhu hodnotového reťazca v oblasti ekologického vodíka, ktorého cieľom je prepojiť európske projekty súvisiace s vodíkom.
Semiconductors icon

Nízkopríkonové procesory a polovodičové čipy pre EÚ

2,5 milióna EUR z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zvýši odolnosť slovinských hodnotových reťazcov v oblasti polovodičov v rámci širšieho viacnárodného projektu, ktorý prepojí vnútroštátne procesy a procesy EÚ a posilní hodnotový reťazec EÚ v oblasti mikroelektroniky.