Pāriet uz galveno saturu
NextGenerationEU
Eiropa. Tīro tehnoloģiju spēkstacija.

Kas ir kopīgs spēcīgai ekonomikai un augšupejošām tendencēm tirgū? Tīras tehnoloģijas.

NextGenerationEU ir pagaidu atveseļošanas instruments ar budžetu 806,9 miljardi eiro*, kura mērķis ir veicināt mūsu ekonomiku un sabiedrību atveseļošanu un pārveidošanu, lai tās kļūtu modernākas un noturīgākas.     

Tā kā NextGenerationEU īpašs akcents ir uz to, lai atvieglotu pāreju uz zaļu un digitālu ekonomiku, pastāv dabiska saikne ar tīru tehnoloģiju veicināšanu ilgtspējīgākai un konkurētspējīgākai ES ekonomikai.

Picture of Ursula von der Leyen

Tie, kuri izstrādā un ražo tehnoloģiskos risinājumus, uz kā balstīsies nākotnes ekonomika, būs viskonkurētspējīgākie.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena

NextGenerationEU ir ES zaļās pārkārtošanās “investīciju dzinējspēks”, kas sniedz iespējas visu lielumu uzņēmumiem izvērst savas oglekļneitralitātes darbības un ieceres oglekļneitralitātes ekosistēmā ES, kuras vērtība jau 2021. gadā bija vairāk nekā 100 miljardi eiro, un kopš 2020. gada šī vērtība ir divkāršojusies. Tas nāks par labu arī uzņēmumu darbībai, nodrošinot drošu, cenas ziņā pieejamu un ilgtspējīgu energoapgādi un palielinot tīro tehnoloģiju risinājumu pieejamību, kuri vajadzīgi, lai samazinātu to ietekmi uz vidi. 

Šī summa ir pašreizējās cenās. Tas atbilst 750 miljardiem eiro 2018. gada cenās. 

Ceļš uz oglekļneitralitāti

Tīrās tehnoloģijas ir zaļā kursa industriālā plāna centrā, un tā mērķis ir maksimāli izmantot oglekļneitralitātes potenciālu, pārveidojot Eiropas Savienības rūpniecību ar ļoti vērienīgiem mērķiem. 

 

Vairāk nekā 100 mljrd. eiro
Vērtība, ko veido oglekļneitrāli jaunuzņēmumi ES 2021. gadā (divkārt lielāka nekā 2020. gadā)
Vairāk par 400 GW
Vēja un saules atjaunīgās enerģijas ražošanas jauda ES 2022. gadā (par 25 % vairāk nekā 2020. gadā)
4,5 miljons
Zaļo darbvietu skaits Eiropā 2019. gadā (salīdzinājumā ar 3,2 miljoniem 2000. gadā)

NextGenerationEU tīrajām tehnoloģijām

27 valstu atveseļošanas un noturības plānos, ko finansē no Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM), NextGenerationEU ietvaros atvēlēti aptuveni 250 miljardi eiro zaļajiem pasākumiem, tostarp investīcijām, kas paredzētas klimata pārmaiņu novēršanai un zaļo projektu atbalstam. 

Kopumā NextGenerationEU un tīras tehnoloģijas  paver uzņēmumiem ievērojamas iespējas kaut ko izdarīt ilgtspējīgākas nākotnes labā, vienlaikus radot arī ekonomiskus ieguvumus. Izmantojot pašreizējo impulsu, uzņēmumi var gūt ilgspējīgus panākumus strauji mainīgā pasaules ekonomikas vidē. 

Ar NextGenerationEU mēs paveram ceļu uz oglekļneitralitāti, pateicoties revolūcijai tīru tehnoloģiju jomā! 

Uzziniet, ko mēs darām, skatot mūsu projektu karti un atlasītos starpvalstu projektus, kas saistīti ar tīrajām tehnoloģijām: 

Attiecīgie projekti

hydrogen installation
Ar 1,5 miljardiem eiro no Atveseļošanas un noturības mehānisma tiks atbalstīti daži no kopumā 62 projektiem Vācijā kā daļa no Eiropas mēroga projekta, kas veicina vērtības radīšanas ķēdes paplašināšanos zaļā ūdeņraža jomā.
Semiconductors icon
Ar 2,5 miljoniem eiro no Atveseļošanas un noturības mehānisma tiks uzlabota Slovēnijas vērtības radīšanas ķēžu noturība pusvadītāju jomā kā daļa no plašāka daudznacionāla projekta, kas savienos nacionālos un ES procesus un nostiprinās vērtības radīšanas ķēdi mikroelektronikas jomā ES.