Skip to main content
NextGenerationEU
Европа. Движещата сила на чистите технологии.

Кое е общото между силната икономика и възходящия пазарен тренд? Чистите технологии.

NextGenerationEU е временен инструмент за възстановяване с бюджет от 806,9 милиарда евро*, който има за цел стимулиране на възстановяването и трансформиране на нашите икономики и общества, за да станат те по-модерни и по-устойчиви.     

Предвид силния акцент на NextGenerationEU върху улесняването на прехода към екологична и цифрова икономика съществува естествена връзка с насърчаването на развитието на чисти технологии за по-устойчива и конкурентоспособна икономика на ЕС.  

Разработващите и произвеждащите технологиите, които ще бъдат в основата на утрешната икономика, ще имат най-голямо конкурентно предимство.

Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия
Picture of Ursula von der Leyen

NextGenerationEU е „инвестиционният двигател“ за екологичния преход на ЕС, който предоставя възможности на предприятия от всякакъв размер да разширят своите дейности и амбиции за въглеродна неутралност в рамките на екосистема за въглеродна неутралност в ЕС, която още през 2021 г. беше на стойност над 100 милиарда евро, удвоявайки стойността си спрямо 2020 г. Това също така ще бъде от полза за дейностите на предприятията благодарение на наличието на сигурни, достъпни и устойчиви енергийни доставки и на повече възможности в областта на чистите технологии, необходими за намаляване на въздействието им върху околната среда. 

*Тази сума е по текущи цени. Тя възлиза на 750 милиарда евро по цени от 2018 г. 

 

Пътят към въглеродна неутралност

Чистите технологии са в основата на промишления план на Зеления пакт, който има за цел максимално оползотворяване на потенциала за въглеродна неутралност чрез трансформиране на промишлеността на Европейския съюз посредством силно амбициозни цели. 

Над 100 млрд. евро
Стойността на състоящата се от стартиращи предприятия екосистема за въглеродна неутралност в ЕС през 2021 г. — два пъти по-голяма спрямо 2020 г.
Над 400 GW
Капацитет за производство на вятърна и слънчева енергия от възобновяеми източници в ЕС през 2022 г. — увеличение с над 25 % спрямо 2020 г.
4,5 милиона
„Зелени“ работни места в европейската икономика през 2019 г. — увеличение в сравнение с 3,2 милиона през 2000 г.

NextGenerationEU за чисти технологии

В 27-те национални плана за възстановяване и устойчивост, финансирани по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) в рамките на NextGenerationEU, са предвидени около 250 милиарда евро за екологични мерки, включително инвестиции за справяне с изменението на климата и за подкрепа на екологични проекти. 

Като цяло NextGenerationEU и чистите технологии предоставят на предприятията значителни възможности да допринесат за по-устойчиво бъдеще, като същевременно извлекат икономически ползи. Като се възползват от настоящия импулс, предприятията могат да постигнат дългосрочен успех в една бързо променяща се световна икономическа среда. 

С NextGenerationEU проправяме пътя към въглеродна неутралност чрез революцията в областта на чистите технологии! 

Научете какво правим, като разгледате картата на проектите и подбрани транснационални проекти, свързани с чистите технологии: 

Проекти в тази област

Wind turbines in the north sea

Енергиен остров в морето: вятърна енергия от Северно море.

Със 100 милиона евро по Механизма за възстановяване и устойчивост ще се финансира изграждането на уникален комплекс за производство на енергия в белгийската част на Северно море. Този „остров“ ще произвежда най-малко 3,15 GW възобновяема енергия и ще бъде свързан с наземните национални...
hydrogen installation

Подпомагане на нарастването на пазара на зелен водород

С 1,5 милиарда евро по Механизма за възстановяване и устойчивост ще бъдат подкрепени някои от общо 62 проекта в Германия като част от общоевропейски проект за насърчаване на разрастването на веригата за създаване на стойност в областта на зеления водород.
Semiconductors icon

Процесори и полупроводникови интегрални схеми с ниска консумация на енергия

С 2,5 милиона евро по Механизма за възстановяване и устойчивост ще се подобри устойчивостта на словенските вериги за създаване на стойност в областта на полупроводниците като част от по-широк многонационален проект, който ще свърже национални и европейски процеси и ще укрепи веригата за създаване на...