Przejdź do treści głównej
NextGenerationEU
Europa. Lider w dziedzinie czystych technologii.

Co ma wspólnego silna gospodarka z „rynkiem byka”? Czyste technologie.

NextGenerationEU to warte 806,9 mld euro* tymczasowe narzędzie służące przyspieszeniu odbudowy i transformacji naszych gospodarek i społeczeństw, aby stały się one nowocześniejsze i odporniejsze.  

Głównym celem NextGenerationEU jest ułatwienie przejścia na zieloną gospodarkę i  gospodarkę cyfrową. W naturalny sposób jest to związane z promowaniem czystych technologii, aby gospodarka Unii była bardziej zrównoważona i konkurencyjna. 

Największą przewagę konkurencyjną zyskają ci, którzy opracowują i wytwarzają technologie będące podstawą jutrzejszej gospodarki.

Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej
Picture of Ursula von der Leyen

NextGenerationEU to impuls dla inwestycji na rzecz zielonej transformacji Unii Europejskiej – pozwala przedsiębiorstwom dowolnej wielkości podejmować więcej działań neutralnych emisyjnie oraz stwarza możliwości realizacji ambitnych celów w unijnym ekosystemie technologii neutralnych emisyjnie. W 2021 r. ich wartość sięgała ponad 100 mld euro, co oznacza podwojenie od roku 2020. Instrument ten przyniesie także zysk przedsiębiorstwom poprzez zapewnienie bezpiecznych, przystępnych cenowo i zrównoważonych dostaw energii, a także dzięki zwiększeniu dostępności rozwiązań w dziedzinie czystych technologii, które są niezbędne do zmniejszenia wpływu działalności tych przedsiębiorstw na środowisko. 

*Liczba podana w cenach bieżących. Odpowiada 750 miliardom euro w cenach z 2018 r. 

Droga do neutralności emisyjnej

Czyste technologie stanowią trzon planu przemysłowego Zielonego Ładu, który ma zapewnić maksymalne wykorzystanie potencjału neutralności emisyjnej poprzez przekształcenie przemysłu Unii Europejskiej zgodnie z niezwykle ambitnymi celami. 

Ponad 100 mld euro
wynosiła wartość unijnego ekosystemu start-upów neutralnych emisyjnie w 2021 r. – dwa razy więcej w porównaniu z 2020 r.
Ponad 400 GW
mocy produkcyjnych w zakresie odnawialnej energii wiatrowej i słonecznej w UE w 2022 r., tj. wzrost o ponad 25 proc. w stosunku do 2020 r.
4,5 mln
zielonych miejsc pracy w gospodarce europejskiej w 2019 r.; w 2000 r. było ich 3,2 mln

NextGenerationEU na rzecz czystych technologii

W ramach NextGenerationEU 27 krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności zostało sfinansowanych ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności na kwotę około 250 mld euro. Środki te przeznaczono na działania proekologiczne, w tym inwestycje mające na celu przeciwdziałanie zmianie klimatu i wspieranie proekologicznych projektów. 

Ogólnie rzecz ujmując: NextGenerationEU i czyste technologie oznaczają duże możliwości dla przedsiębiorstw, których działania będą przyczyniać się do bardziej zrównoważonej przyszłości, a jednocześnie będą przynosić ekonomiczny zysk. Wykorzystując trwającą obecnie dobrą koniunkturę, przedsiębiorstwa mogą osiągnąć długoterminowy sukces w dynamicznie rozwijającym się globalnym krajobrazie gospodarczym. 

Dzięki NextGenerationEU jesteśmy liderami rewolucji w dziedzinie czystych technologii, która prowadzi nas do neutralności emisyjnej! 

Zobacz, jak działamy – przejrzyj mapę i poznaj wybrane projekty transgraniczne związane z czystą technologią: 

Projekty

Wind turbines in the north sea

„Wyspa energetyczna”: Energia wiatru dla UE z Morza Północnego.

100 mln euro z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności sfinansuje wyjątkowy morski węzeł energetyczny, który powstanie w belgijskiej części Morza Północnego. Ta skomunikowana „wyspa” pozwoli podłączyć co najmniej 3,15 GW energii odnawialnej do krajowej sieci energetycznej na lądzie.
hydrogen installation

Promowanie postępu na rynku zielonego wodoru.

1,5 mld euro z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności zasili część z 62 projektów realizowanych w Niemczech w ramach ogólnoeuropejskiego przedsięwzięcia promującego postęp na rynku łańcucha wartości w obszarze wodoru odnawialnego, aby powiązać ze sobą europejskie projekty związane z...
Semiconductors icon

Unijne procesory o niskim poborze mocy i półprzewodnikowe czipy

2,5 mln euro z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności zwiększy odporność słoweńskich łańcuchów wartości w obszarze półprzewodników w ramach większego przedsięwzięcia, w które zaangażowanych jest wiele państw i które połączy krajowe i unijne procesy technologiczne oraz wzmocni unijny...