Przejdź do treści głównej
NextGenerationEU
Europa. Lider w dziedzinie czystych technologii.

Co ma wspólnego silna gospodarka z „rynkiem byka”? Czyste technologie.

NextGenerationEU to warte 806,9 mld euro* tymczasowe narzędzie służące przyspieszeniu odbudowy i transformacji naszych gospodarek i społeczeństw, aby stały się one nowocześniejsze i odporniejsze.  

Głównym celem NextGenerationEU jest ułatwienie przejścia na zieloną gospodarkę i  gospodarkę cyfrową. W naturalny sposób jest to związane z promowaniem czystych technologii, aby gospodarka Unii była bardziej zrównoważona i konkurencyjna. 

Picture of Ursula von der Leyen

Największą przewagę konkurencyjną zyskają ci, którzy opracowują i wytwarzają technologie będące podstawą jutrzejszej gospodarki.

Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej

NextGenerationEU to impuls dla inwestycji na rzecz zielonej transformacji Unii Europejskiej – pozwala przedsiębiorstwom dowolnej wielkości podejmować więcej działań neutralnych emisyjnie oraz stwarza możliwości realizacji ambitnych celów w unijnym ekosystemie technologii neutralnych emisyjnie. W 2021 r. ich wartość sięgała ponad 100 mld euro, co oznacza podwojenie od roku 2020. Instrument ten przyniesie także zysk przedsiębiorstwom poprzez zapewnienie bezpiecznych, przystępnych cenowo i zrównoważonych dostaw energii, a także dzięki zwiększeniu dostępności rozwiązań w dziedzinie czystych technologii, które są niezbędne do zmniejszenia wpływu działalności tych przedsiębiorstw na środowisko. 

*Liczba podana w cenach bieżących. Odpowiada 750 miliardom euro w cenach z 2018 r. 

Droga do neutralności emisyjnej

Czyste technologie stanowią trzon planu przemysłowego Zielonego Ładu, który ma zapewnić maksymalne wykorzystanie potencjału neutralności emisyjnej poprzez przekształcenie przemysłu Unii Europejskiej zgodnie z niezwykle ambitnymi celami. 

Ponad 100 mld euro
wynosiła wartość unijnego ekosystemu start-upów neutralnych emisyjnie w 2021 r. – dwa razy więcej w porównaniu z 2020 r.
Ponad 400 GW
mocy produkcyjnych w zakresie odnawialnej energii wiatrowej i słonecznej w UE w 2022 r., tj. wzrost o ponad 25 proc. w stosunku do 2020 r.
4,5 mln
zielonych miejsc pracy w gospodarce europejskiej w 2019 r.; w 2000 r. było ich 3,2 mln

NextGenerationEU na rzecz czystych technologii

W ramach NextGenerationEU 27 krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności zostało sfinansowanych ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności na kwotę około 250 mld euro. Środki te przeznaczono na działania proekologiczne, w tym inwestycje mające na celu przeciwdziałanie zmianie klimatu i wspieranie proekologicznych projektów. 

Ogólnie rzecz ujmując: NextGenerationEU i czyste technologie oznaczają duże możliwości dla przedsiębiorstw, których działania będą przyczyniać się do bardziej zrównoważonej przyszłości, a jednocześnie będą przynosić ekonomiczny zysk. Wykorzystując trwającą obecnie dobrą koniunkturę, przedsiębiorstwa mogą osiągnąć długoterminowy sukces w dynamicznie rozwijającym się globalnym krajobrazie gospodarczym. 

Dzięki NextGenerationEU jesteśmy liderami rewolucji w dziedzinie czystych technologii, która prowadzi nas do neutralności emisyjnej! 

Zobacz, jak działamy – przejrzyj mapę i poznaj wybrane projekty transgraniczne związane z czystą technologią: 

Projekty

Wind turbines in the north sea
100 mln euro z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności sfinansuje wyjątkowy morski węzeł energetyczny, który powstanie w belgijskiej części Morza Północnego. Ta skomunikowana „wyspa” pozwoli podłączyć co najmniej 3,15 GW energii odnawialnej do krajowej sieci energetycznej na lądzie.
hydrogen installation
1,5 mld euro z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności zasili część z 62 projektów realizowanych w Niemczech w ramach ogólnoeuropejskiego przedsięwzięcia promującego postęp na rynku łańcucha wartości w obszarze wodoru odnawialnego, aby powiązać ze sobą europejskie projekty związane z...
Semiconductors icon
2,5 mln euro z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności zwiększy odporność słoweńskich łańcuchów wartości w obszarze półprzewodników w ramach większego przedsięwzięcia, w które zaangażowanych jest wiele państw i które połączy krajowe i unijne procesy technologiczne oraz wzmocni unijny...