Skip to main content
NextGenerationEU
Eurooppa. Puhtaan teknologian voimanpesä.

Mitä yhteistä on vahvalla taloudella ja nousumarkkinoilla? Puhdas teknologia.

NextGenerationEU on 806,9 miljardin euron* väliaikainen elpymisväline, jolla vauhditetaan EU-maiden elpymistä ja uudistetaan niiden taloutta ja yhteiskuntaa kriisinsietokykyä parantaen.     

NextGenerationEU-välineessä painotetaan voimakkaasti siirtymistä kohti vihreää ja digitaalista taloutta, joten sillä edistetään myös puhdasta teknologiaa EU:n talouden kestävyyden ja kilpailukyvyn parantamiseksi.  

Suurin kilpailuetu tulee olemaan niillä, jotka kehittävät ja valmistavat tulevaisuuden talouden perustana olevaa teknologiaa.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen
Picture of Ursula von der Leyen

NextGenerationEU tuo investointivoimaa EU:n vihreälle siirtymälle, joka tarjoaa kaikenkokoisille yrityksille mahdollisuuksia laajentaa toimintaansa ja tavoitteitaan hiilineutraaliuden saavuttamiseksi EU:n nettonollateknologioiden ekosysteemissä, jonka arvo oli yli 100 miljardia euroa vuonna 2021 – kaksi kertaa enemmän kuin vuonna 2020. Se hyödyttää yritysten toimintaa myös mahdollistamalla varman, kohtuuhintaisen ja kestävän energian tarjonnan ja lisäämällä toiminnan ympäristövaikutusten vähentämiseksi tarvittavien puhtaan teknologian ratkaisujen saatavuutta. 

* Laskettuna nykyhinnoin. Vuoden 2018 hintoina määrä vastaa 750 miljardia euroa. 

 

Tavoitteena nettonollapäästöt

Puhdas teknologia on EU:n vihreän kehityksen teollisuussuunnitelman keskiössä. Tavoitteena on hyödyntää optimaalisesti EU:n teollisuuden nettonollapotentiaalia ja uudistaa teollisuutta kunnianhimoisin tavoittein. 

Yli 100 miljardia euroa
Nettonollateknologioiden startup-ekosysteemin arvo EU:ssa vuonna 2021 (kaksinkertaistui vuodesta 2020)
Yli 400 GW
Tuuli- ja aurinkovoiman tuotantokapasiteetti EU:ssa vuonna 2022 (yli 25 % enemmän kuin vuonna 2020)
4,5 miljoonaa
Vihreiden työpaikkojen määrä EU:n taloudessa vuonna 2019 (3,2 miljoonaa vuonna 2000)

NextGenerationEU puhtaan teknologian kasvun tukena

EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä rahoitetuissa 27 kansallisessa elpymis- ja palautumissuunnitelmassa osoitetaan NextGenerationEU-välineestä noin 250 miljardia euroa vihreän kehityksen toimiin, kuten investointeihin, joilla tuetaan ilmastonmuutoksen torjuntaa ja vihreitä hankkeita. 

Kaiken kaikkiaan NextGenerationEU ja puhdas teknologia tarjoavat yrityksille merkittäviä mahdollisuuksia luoda kestävämpää tulevaisuutta ja tuottaa samalla taloudellista hyötyä. Näitä mahdollisuuksia hyödyntämällä yritykset voivat parantaa pitkällä aikavälillä asemiaan nopeasti muuttuvassa globaalissa talousympäristössä. 

NextGenerationEU:n ja puhtaan teknologian vallankumouksen avulla EU voi saavuttaa nettonollapäästötavoitteensa kehityksen edelläkävijänä. 

Seuraavan kartan avulla voit tutustua eri maissa toteutettaviin puhtaan teknologian hankkeisiin: 

Esimerkkejä hankkeista

Wind turbines in the north sea

”Offshore-energiasaareke”: tuulienergiaa Pohjanmereltä.

EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä rahoitetaan 100 miljoonalla eurolla ainutlaatuista energiatoimitusten offshore-solmukohtaa Pohjanmeren Belgiaan kuuluvalla alueella. Tämä energiasaareke tuottaa vähintään 3,15 gigawattia uusiutuvaa energiaa kansallisiin sähköverkkoihin.
hydrogen installation

Tukea vihreän vedyn markkinoiden kasvulle.

EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä tuetaan 1,5 miljardilla eurolla Saksassa toteutettavia hankkeita, joilla kehitetään vihreän vedyn arvoketjua. Kaikkiaan Saksassa on meneillään 62 hanketta, jotka ovat osa eri maiden vetyhankkeiden yhdistämiseen tähtääviä yleiseurooppalaisia toimia.
Semiconductors icon

Pienitehoiset prosessorit ja puolijohdesirut

EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä tuetaan 2,5 miljoonalla eurolla puolijohteiden arvoketjujen häiriönsietokyvyn parantamista Sloveniassa. Kyseessä on osa laajempaa usean maan hanketta, joka yhdistää kansalliset ja EU:n prosessit ja vahvistaa EU:n mikroelektroniikan arvoketjua.