Põhisisu juurde
NextGenerationEU
Euroopa. Puhta tehnoloogia kasvulava.

Mida on ühist tugeval majandusel ja pulliturul? Puhas tehnoloogia.

Taasterahastu „NextGenerationEU“ on 806,9 miljardi euro suurune* ajutine taastevahend, mille eesmärk on hoogustada majanduse taastumist ning muuta meie majandus ja ühiskond kaasaegsemaks ja vastupidavamaks. 

Kuna taasterahastu „NextGenerationEU“ raames pööratakse palju tähelepanu rohe- ja digipöörde hõlbustamisele, on sellel loomulik seos puhta tehnoloogia edendamisega kestlikuma ja konkurentsivõimelisema ELi majanduse nimel. 

Picture of Ursula von der Leyen

Need, kes arendavad ja toodavad tehnoloogiat, mis on homse majanduse aluseks, saavad suurima konkurentsieelise.

Ursula von der Leyen, Euroopa Komisjoni president

Taasterahastu „NextGenerationEU“ on ELi rohepöörde investeerimistõuge, mis pakub igas suuruses ettevõtetele võimalusi laiendada oma kliimaneutraalseid tegevusi ja eesmärke ELi kliimaneutraalsuse ökosüsteemis, mille väärtus 2021. aastal oli juba üle 100 miljardi euro ehk kaks korda rohkem kui aastal 2020. See toob kasu ka ettevõtjate tegevusele, võimaldades turvalist, taskukohast ja säästvat energiavarustust ning parandades puhta tehnoloogia lahenduste kättesaadavust, mis on vajalikud nende keskkonnamõju vähendamiseks. 

*See summa on jooksevhindades. 2018. aasta hindades teeb see 750 miljardit eurot. 

Teel kliimaneutraalsuse poole

Puhas tehnoloogia on rohelise kokkuleppe tööstuskava keskmes. Selle eesmärk on kasutada maksimaalselt ära kliimaneutraalsuse potentsiaali, muutes Euroopa Liidu tööstust tänu väga ambitsioonikatele eesmärkidele. 

Üle 100 miljardi euro
oli ELi kliimaneutraalsete idufirmade ökosüsteemi väärtus 2021. aastal ehk 2020. aastaga võrreldes kaks korda rohkem
Üle 400 GW
oli 2022. aastal tuulest ja päikesest saadava taastuvenergia tootmisvõimsus ELis, mida on 2020. aastaga võrreldes 25% rohkem
4,5 miljonit
keskkonnahoidlikku töökohta Euroopa majanduses 2019. aastal, võrreldes 3,2 miljoniga aastal 2000

Taasterahastu „NextGenerationEU“ puhta tehnoloogia heaks

NextGenerationEU raames on taaste- ja vastupidavusrahastust rahastatud 27 riikliku taaste- ja vastupidavuskavaga ette nähtud ligikaudu 250 miljardit eurot keskkonnahoidlikeks meetmeteks, sealhulgas investeeringuteks kliimamuutuste vastasesse võitlusse ja rohelistesse projektidesse. 

Üldiselt pakuvad taasterahastu „NextGenerationEU“ ja puhas tehnoloogia ettevõtjatele märkimisväärseid võimalusi aidata kaasa kestlikuma tuleviku saavutamisele, luues samal ajal majanduslikku kasu. Praeguse impulsi ajel saavad ettevõtted kiiresti areneval üleilmsel majandusmaastikul püsida pikaajalise edu kursil. 

Tänu taasterahastule „NextGenerationEU“ läheme puhta tehnoloogia revolutsiooni abil üle kliimaneutraalsele tehnoloogiale! 

Tutvuge meie tehtavaga ning heitke pilk peale meie projektikaardile ja puhta tehnoloogiaga seotud riikidevaheliste projektide valikule: 

Asjakohased projektid

Wind turbines in the north sea
Taaste- ja vastupidavusrahastust toetatakse 100 miljoni euroga Põhjamere Belgia osas asuvat ainulaadset avamere energiakeskust. See ühendatud „saar“ võimaldab saata vähemalt 3,15 GW taastuvenergiat maismaa riiklikele elektrivõrkudele.
hydrogen installation
Taaste- ja vastupidavusrahastust toetatakse 1,5 miljardi euroga valikut kokku 62 projektist Saksamaal, mis moodustavad osa üleeuroopalisest projektist, millega edendatakse taastuvallikatest toodetud vesiniku väärtusahela turukasvu ja püütakse Euroopa vesinikuprojekte omavahel ühendada.
Semiconductors icon
Taaste- ja vastupidavusrahastu raames eraldatud 2,5 miljoni euro abil suurendatakse Sloveenia pooljuhtide väärtusahelate vastupanuvõimet osana laiemast mitut riiki hõlmavast projektist, mis ühendab riiklikud ja ELi protsessid ning tugevdab ELi mikroelektroonika väärtusahelat.