Mur għall-kontenut ewlieni
NextGenerationEU
Ewropa. Il-mutur tat-teknoloġija nadifa.

X’għandhom komuni ekonomija b’saħħitha u suq tiela’? Teknoloġija Nadifa.

In-NextGenerationEU huwa strument ta’ rkupru temporanju ta’ €806.9 biljun* imfassal biex jagħti spinta lill-irkupru u jittrasforma l-ekonomiji u s-soċjetajiet tagħna biex isiru aktar moderni u reżiljenti.     

Bil-fokus qawwi tan-NextGenerationEU fuq l-iffaċilitar tat-tranżizzjoni lejn ekonomija ekoloġika u diġitali, hemm rabta naturali mal-promozzjoni ta’ teknoloġija nadifa għal ekonomija tal-UE aktar sostenibbli u kompetittiva.  

Picture of Ursula von der Leyen

Dawk li jiżviluppaw u jimmanifatturaw it-teknoloġija li se tkun is-sisien tal-ekonomija ta’ għada se jkollhom l-akbar vantaġġ kompetittiv.

Ursula von der Leyen, il-President tal-Kummissjoni Ewropea

In-NextGenerationEU huwa l-“potenza tal-investiment” għat-tranżizzjoni ekoloġika tal-UE, li tipprovdi opportunitajiet għan-negozji ta’ kull daqs biex iżidu l-operazzjonijiet u l-ambizzjonijiet fl-emissjonijiet żero netti tagħhom f’ekosistema tal-UE b'emissjonijiet żero netti li diġà kellha valur ta’ aktar minn €100 biljun fl-2021, li rdoppja l-valur mill-2020. Dan se jkun ta’ benefiċċju wkoll għall-attivitajiet tan-negozji billi jippermetti provvista tal-enerġija sigura, affordabbli u sostenibbli, u billi jżid id-disponibbiltà tas-soluzzjonijiet tat-teknoloġija nadifa meħtieġa biex jitnaqqas l-impatt ambjentali tagħhom. 

*Din iċ-ċifra hi fi prezzijiet attwali. Din tammonta għal €750 biljun fi prezzijiet tal-2018. 

It-triq għal emissjonijiet żero netti

It-teknoloġija nadifa hija fil-qalba tal-Pjan Industrijali tal-Patt Ekoloġiku bl-għan li tagħmel l-aħjar użu mill-potenzjal tal-emissjonijiet żero netti billi tittrasforma l-industrija tal-Unjoni Ewropea b’għanijiet ambizzjużi ħafna. 

Aktar minn €100 biljun
hu l-valur tal-ekosistema tal-istart-ups tal-emissjonijiet żero netti tal-UE fl-2021, li rdoppja mill-2020
Aktar minn 400 GW
ta’ kapaċità tal-produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli mir-riħ u mix-xemx fl-UE fl-2022, żieda ta’ aktar minn 25% meta mqabbel mal-2020
4.5 miljun
impjiegi ekoloġiċi fl-ekonomija Ewropea fl-2019, żieda ta’ 3.2 miljun fl-2000

In-NextGenerationEU għal teknoloġija nadifa

Taħt in-NextGenerationEU, is-27 pjan nazzjonali għall-irkupru u r-reżiljenza ffinanzjati mill-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza (RRF) jagħmlu disponibbli madwar €250 biljun għall-miżuri ekoloġiċi, inklużi investimenti allokati għall-indirizzar tat-tibdil fil-klima u għall-appoġġ ta’ proġetti ekoloġiċi. 

B’mod ġenerali, in-NextGenerationEU u t-teknoloġija nadifa jirrappreżentaw opportunitajiet konsiderevoli għan-negozji biex jikkontribwixxu għal futur aktar sostenibbli filwaqt li jiġġeneraw ukoll benefiċċji ekonomiċi. Meta n-negozji jieħdu vantaġġ mill-momentum attwali, huma jistgħu jippożizzjonaw lilhom infushom għal suċċess fit-tul f’xenarju ekonomiku globali li qed jevolvi b’rata mgħaġġla. 

Bin-NextGenerationEU, qed inkunu minn ta’ quddiem għal emissjonijiet żero netti permezz tar-rivoluzzjoni tat-teknoloġija nadifa! 

Ħu idea ta’ dak li nagħmlu billi tara l-mappa tal-proġetti tagħna u għażla ta’ proġetti transnazzjonali relatati mat-teknoloġija nadifa: 

Proġetti Rilevanti

hydrogen installation
€1.5 biljun mill-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza se jappoġġjaw xi wħud mit-62 proġett globali fil-Ġermanja, bħala parti minn proġett pan-Ewropew li jippromwovi ż-żieda fis-suq tal-katina tal-valur tal-idroġenu ekoloġiku, li jfittex li jgħaqqad flimkien il-proġetti Ewropej tal-idroġenu.
Semiconductors icon
€2.5 miljun mill-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza se jżidu r-reżiljenza tal-ktajjen tal-valur tas-semikondutturi Sloveni bħala parti minn proġett multinazzjonali usa’, li se jgħaqqad il-proċessi nazzjonali u tal-UE u jsaħħaħ il-katina tal-valur tal-mikroelettronika tal-UE.