Direct naar de inhoud
NextGenerationEU
Europa: Grootmacht van de clean tech.

Wat hebben een sterke economie en een stierenmarkt gemeen? Clean tech.

NextGenerationEU is een tijdelijk herstelinstrument van 806,9 miljard EUR* dat bedoeld is om het herstel te stimuleren en onze economieën en samenlevingen te transformeren om moderner en veerkrachtiger te worden.     

Met de sterke nadruk die NextGenerationEU legt op het faciliteren van de transitie naar een groene en digitale economie, is er een natuurlijk verband met de bevordering van clean tech voor een duurzamere en concurrerender EU-economie.  

Picture of Ursula von der Leyen

Wie de onderliggende technologie van de economie van morgen ontwikkelt en produceert, zal het grootste concurrentievoordeel hebben.

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie

NextGenerationEU vormt de investeringskracht voor de groene transitie van de EU, die bedrijven van om het even welke omvang kansen biedt om hun activiteiten en hun ambities op te schalen in een klimaatneutraal ecosysteem van de EU dat in 2021 al een waarde had van meer dan 100 miljard EUR, een verdubbeling ten opzichte van 2020. Het zal ook de activiteiten van bedrijven ten goede komen door een veilige, betaalbare en duurzame energievoorziening mogelijk te maken en door de beschikbaarheid van clean tech-oplossingen die nodig zijn om hun milieueffecten te verminderen, te vergroten. 

*Bedrag in lopende prijzen. Ongeveer 750 miljard euro in prijzen van 2018. 

De weg naar klimaatneutraliteit

Clean tech vormt de kern van het het Green Deal-plan voor de industrie met als doel het potentieel voor klimaatneutraliteit optimaal te benutten door met zeer ambitieuze doelstellingen de industrie van de Europese Unie te transformeren. 

Meer dan 100 miljard euro
is de waarde van het ecosysteem van klimaatneutrale startende ondernemingen in de EU in 2021, een verdubbeling ten opzichte van 2020
Meer dan 400 GW
aan productiecapaciteit voor hernieuwbare wind- en zonne-energie in de EU in 2022 – een stijging van meer dan 25 % ten opzichte van 2020
4,5 miljoen
groene banen in de Europese economie in 2019, tegenover 3,2 miljoen in 2000

NextGenerationEU voor clean tech

In het kader van NextGenerationEU wordt in de 27 nationale herstel- en veerkrachtplannen die uit de herstel- en veerkrachtfaciliteit (RRF) worden gefinancierd, ongeveer 250 miljard EUR beschikbaar gesteld voor groene maatregelen, met inbegrip van investeringen die zijn bestemd voor het aanpakken van de klimaatverandering en het ondersteunen van groene projecten. 

In het algemeen bieden NextGenerationEU en clean tech aanzienlijke kansen voor bedrijven om bij te dragen aan een duurzamere toekomst en tegelijkertijd economische voordelen te genereren. Door de huidige dynamiek te benutten kunnen bedrijven op lange termijn succes boeken in een snel evoluerend mondiaal economisch landschap. 

Met NextGenerationEU geven wij de toon aan op weg naar klimaatneutraliteit via de clean tech-revolutie! 

Krijg een idee van wat we doen door onze projectkaart en een aantal grensoverschrijdende clean tech-projecten te bekijken: 

Relevante projecten

Wind turbines in the north sea
100 miljoen EUR uit de herstel- en veerkrachtfaciliteit zal een uniek knooppunt voor offshore-energie in het Belgische deel van de Noordzee financieren. Dit verbonden “eiland” maakt het mogelijk om ten minste 3,15 GW hernieuwbare energie aan te sluiten op de nationale onshore-elektriciteitsnetten.
hydrogen installation
1,5 miljard EUR uit de herstel- en veerkrachtfaciliteit zal worden gebruikt ter ondersteuning van een aantal van de in totaal 62 projecten in Duitsland, als onderdeel van een pan-Europees project ter bevordering van de marktgroei van de waardeketen voor groene waterstof, waarmee wordt beoogd...
Semiconductors icon
2,5 miljoen EUR uit de herstel- en veerkrachtfaciliteit zal de veerkracht van de Sloveense waardeketens voor halfgeleiders vergroten als onderdeel van een breder meerlandenproject, dat nationale en EU-processen met elkaar zal verbinden en de waardeketen voor micro-elektronica in de EU zal versterken...