Glavni sadržaj
NextGenerationEU
Europa. Predvodnik u čistim tehnologijama.

Što je zajedničko snažnom gospodarstvu i snažnom tržištu? Clean Tech (Čiste tehnologije).

NextGenerationEU privremeni je instrument za oporavak u vrijednosti od 806,9 milijardi EUR* namijenjen poticanju oporavka i preobrazbi naših gospodarstava i društava kako bi postala modernija i otpornija.     

Budući da je NextGenerationEU uvelike usmjeren na olakšavanje prelaska na zeleno i digitalno gospodarstvo, postoji prirodna poveznica s promicanjem čistih tehnologija za održivije i konkurentnije gospodarstvo EU-a.  

Picture of Ursula von der Leyen

Oni koji razvijaju i proizvode tehnologije koje će biti temelj gospodarstva sutrašnjice imat će najveću konkurentsku prednost.

Ursula von der Leyen, predsjednica Europske komisije

NextGenerationEU namijenjen je intenziviranju ulaganja u zelenu tranziciju EU-a. Poduzećima svih veličina omogućuje da svoje aktivnosti s nultom neto stopom emisija i ambicije u ekosustavu EU-a s nultom neto stopom emisija, čija je vrijednost već 2021. iznosila više od 100 milijardi EUR, uvećaju dvostruko od vrijednosti iz 2020. Koristit će i aktivnostima poduzeća jer će im omogućiti sigurnu, cjenovno pristupačnu i održivu opskrbu energijom i povećati dostupnost čistih tehnoloških rješenja za smanjenje njihova utjecaja na okoliš. 

* Iznos je naveden prema tekućim cijenama. To je 750 milijardi EUR u cijenama iz 2018. 

Put prema nultoj neto stopi emisija

Čista tehnologija u središtu je industrijskog plana u okviru zelenog plana čiji je cilj maksimalno iskoristiti potencijal nulte neto stope emisija transformacijom industrije Europske unije s vrlo ambicioznim ciljevima. 

Više od 100 milijardi EUR
vrijednost EU-ova ekosustava za start-up poduzeća s nultom neto stopom emisija 2021., udvostručena u odnosu na 2020.
Preko 400 GW
kapaciteti za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora vjetra i sunca u EU-u 2022., povećani za više od 25 % u odnosu na 2020.
4,5 milijuna
broj zelenih radnih mjesta u europskom gospodarstvu 2019., povećan u odnosu na 3,2 milijuna 2000.

NextGenerationEU za čiste tehnologije

NextGenerationEU sadržava 27 nacionalnih planova za oporavak i otpornost koji se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost i u kojima se stavlja na raspolaganje oko 250 milijardi EUR za zelene mjere, uključujući ulaganja namijenjena borbi protiv klimatskih promjena i podupiranju zelenih projekata. 

Općenito, NextGenerationEU i čiste tehnologije omogućuju poduzećima da pridonesu održivijoj budućnosti uz istodobno ostvarivanje gospodarskih koristi. Iskorištavanjem tih mogućnosti poduzeća se mogu pozicionirati za dugoročni uspjeh u globalnom gospodarskom okruženju koje se brzo mijenja. 

NextGenerationEU nam omogućuje da primjenom revolucionarnih čistih tehnologija lakše postignemo nultu neto stopu emisija. 

Upoznajte se s našim projektima! Na karti možete pronaći transnacionalne projekte u području čistih tehnologija: 

Relevantni projekti

Wind turbines in the north sea
Iznosom od 100 milijuna EUR iz Mehanizma za oporavak i otpornost financirat će se jedinstveni pučinski energetski centar u belgijskom dijelu Sjevernog mora. Taj povezani „otok” omogućuje priključivanje najmanje 3,15 GW energije iz obnovljivih izvora na kopnene nacionalne elektroenergetske mreže.
hydrogen installation
Iznosom od 1,5 milijardi EUR iz Mehanizma za oporavak i otpornost poduprijet će se neki od ukupno 62 projekta u Njemačkoj u okviru paneuropskog projekta kojim se promiče povećanje vrijednosnog lanca zelenog vodika na tržištu i nastoji povezati europske projekte u području vodika.
Semiconductors icon
Iznosom od 2,5 milijuna EUR iz Mehanizma za oporavak i otpornost povećat će se otpornost slovenskih lanaca vrijednosti poluvodiča u okviru šireg višedržavnog projekta kojim će se povezati nacionalni procesi i procesi EU-a te ojačati vrijednosni lanac mikroelektronike u EU-u.