Přejít na hlavní obsah
NextGenerationEU
Evropa. Hnací motor čistých technologií.

Co má silná ekonomika společného s růstem na trzích? Čisté technologie.

NextGenerationEU, dočasný nástroj na podporu oživení v hodnotě 806,9 miliardy EUR*, je určen k oživení a transformaci evropské ekonomiky a společnosti, aby byly modernější a odolnější.     

Díky výraznému zaměření nástroje NextGenerationEU na usnadnění zelené a digitální transformace ekonomiky zde existuje přirozené propojení s podporou čistých technologií v zájmu větší udržitelnosti a konkurenceschopnosti hospodářství EU.  

Picture of Ursula von der Leyen

Ti, kdo vyvíjejí a vyrábějí technologie, které budou základem ekonomiky zítřka, budou mít největší konkurenční výhodu.

Ursula von der Leyenová, předsedkyně Evropské komise

Nástroj NextGenerationEU je investičním impulzem k provedení ekologické transformace EU, který podnikům všech velikostí poskytuje příležitosti k rozšíření činnosti zaměřené na klimatickou neutralitu i ambicí v evropském ekosystému klimatické neutrality, který měl již v roce 2021 hodnotu přes 100 miliard EUR, což byla v porovnání s rokem 2020 dvojnásobná částka. Nástroj rovněž podnikům pomůže tím, že umožní bezpečné, cenově dostupné a udržitelné dodávky energie a zvýší dostupnost čistých technologických řešení potřebných ke snížení dopadu jejich činnosti na životní prostředí. 

*Tato částka je v běžných cenách. Odpovídá částce 750 miliard eur v cenách z roku 2018. 

Cesta k dosažení klimatické neutrality

Čisté technologie jsou jádrem průmyslového plánu Zelené dohody pro Evropu, jehož cílem je co nejlépe využít potenciálu klimatické neutrality a transformovat průmysl Evropské unie na základě velmi ambiciózních cílů. 

Přes 100 miliard eur
hodnota ekosystému startupů zaměřených na klimatickou neutralitu v roce 2021 – oproti roku 2020 dvojnásobná
Přes 400 GW
kapacita výroby větrné a solární energie v EU v roce 2022 – nárůst o více než 25 % oproti roku 2020
4,5 milionu
počet zelených pracovních míst v evropském hospodářství v roce 2019 oproti 3,2 milionu v roce 2000

Prostředky z NextGenerationEU na čisté technologie

V rámci nástroje NextGenerationEU je prostřednictvím 27 národních plánů pro oživení a odolnost financovaných z Nástroje pro oživení a odolnost (RRF) již vyčleněno 250 miliard EUR na ekologická opatření, včetně investic na řešení dopadů klimatické změny a na podporu konkrétních ekologických projektů. 

Celkově dávají NextGenerationEU a čisté technologie podnikům velkou příležitost přispět k udržitelnější budoucnosti a zároveň vytvářet hospodářský přínos. Pokud podniky tuto současnou dynamiku využijí, mohou tím nastartovat svůj dlouhodobý úspěch i v rychle se vyvíjejícím globálním hospodářském prostředí. 

Díky nástroji NextGenerationEU stojíme v čele na cestě k dosažení klimatické neutrality – prostřednictvím revoluce v oblasti čistých technologií! 

Představu si můžete udělat na základě naší mapy projektů a vybraných nadnárodních projektů zaměřených na čisté technologie: 

Související projekty

hydrogen installation
1,5 miliardy EUR z Nástroje pro oživení a odolnost podpoří některé z 62 projektů realizovaných v Německu v rámci celoevropského projektu zaměřeného na rozšiřování trhu pro potřeby hodnotového řetězce čistého vodíku. Cílem je zde propojit evropské vodíkové projekty.
Semiconductors icon
2,5 milionu EUR z Nástroje pro oživení a odolnost pomůže zvýšit odolnost slovinských hodnotových řetězců polovodičů, a to v rámci širšího projektu zahrnujícího více zemí, kterými se v EU propojí vnitrostátní a unijní postupy a posílí se hodnotový řetězec mikroelektroniky.