Skip to main content
NextGenerationEU

Ett grönare EU

Med NextGenerationEU banar vi väg för ett nytt, grönare EU – ett EU som fungerar för både människor och planeten.

Minst 30 procent av anslagen från återhämtningsinstrumentet NextGenerationEU och från EU:s sjuåriga långtidsbudget är öronmärkta för klimatåtgärder och stöd till gröna projekt. Här nedan beskriver vi vilka områden som vi vill prioritera de kommande åren. Vi ska göra EU grönare!

Minska vårt koldioxidavtryck

Ren energi

Tack vare NextGenerationEU kan vi hjälpa EU-länderna att gå över till ren energi, främst med hjälp av förnybara energikällor som är säkra och billiga. Vi kickstartar en renoveringsvåg i hela EU för att göra privatbostäder och offentliga byggnader mer energieffektiva och hjälpa människor att ha råd att värma upp sina hem. Med grön och digital teknik ska vi kunna uppgradera städerna i EU till smarta städer med energieffektiv uppvärmning och belysning och innovativa vattenförsörjningssystem och avfallsanläggningar.

Hållbara transporter

Resor och transporter måste bli mer miljövänliga. Vi ska bygga ut och förbättra cykelinfrastrukturen och investera i offentliga transportnät, bland annat höghastighetståg i EU. Vi ska utveckla utsläppsfria stora flygplan och båtar, som fartyg och tankbåtar. Vi uppmuntrar övergången till elbilar och ska sörja för att det finns tillräckligt med ladd- och tankstationer i hela EU.

Med de här investeringarna kommer vi inte bara att kunna nå våra klimatmål utan också skapa gröna framtidsjobb , stärka våra ekonomier och förbättra livskvaliteten för alla i EU.

Skydda vår miljö

Natur och biologisk mångfald

Vi ska skydda fler områden på land och till havs i Europa liksom vår rika biologiska mångfald. Vi ska ta itu med de viktigaste orsakerna till förlusten av biologisk mångfald och arbeta för nollutsläpp i luften, vattnet och marken till 2050. Vi ska sköta skogen bättre, öka skogsarealen, stärka skogarnas motståndskraft mot klimatförändringarna och främja en mer hållbar skogsekonomi, bland annat i form av ekoturism, för att se till att landsbygdsbefolkningen inte lämnas utanför. Dessutom ska vi lansera en plan för återställande av ekosystem och våtmarker som har fördärvats på senare år.

Hållbar konsumtion

Vi ska förbättra avfallshanteringen och kickstarta den cirkulära ekonomin – från plast och textilier till batterier och fordon. Vi ska se till att du har rätt att få dina elapparater reparerade, och när de inte längre fungerar ska de gå att återvinna. Vi ska främja hållbart mode och stödja centrum runtom i EU där du kan lära dig hur du kan laga och återbruka dina grejer.

Sådana förändringar kommer inte bara att hjälpa oss att skydda miljön och nå våra klimatmål. De kommer dessutom att göra att alla som bor i EU mår bättre och har en högre livskvalitet.

Framtiden för vår mat

Nyttig och miljövänlig mat

Med NextGenerationEU och strategin Från jord till bord ser vi till att alla har tillgång till säker och hälsosam mat i tillräckliga mängder. Vi uppmuntrar alla att äta sunt och hållbart och minska matsvinnet. Vi håller på att ta fram ett märkningssystem för mat som visar varifrån en vara kommer och dess näringsvärde och påverkan på miljön och samhället. Och vi investerar mer i forskning och innovation för att se till att vi har ett motståndskraftigt och framtidssäkrat livsmedelssystem.

Jordbruk och fiske

Vi ska hjälpa bönderna att ställa om till ekologiskt jordbruk, vilket hjälper till att minska matens koldioxidavtryck, skydda miljön och bevara den biologiska mångfalden. Vi investerar i forskning och teknik för att effektivisera jordbruket, modernisera bevattningen och ta fram alternativa bekämpningsmedel som inte bygger på kemikalier. Dessutom ska vi stödja hållbart fiske och vattenbruk, vilket kommer att sätta fart på den blå ekonomin.

De här förändringarna kommer inte bara att hjälpa oss att nå våra klimatmål utan också skapa nya möjligheter för konsumenterna, lantbrukarna, fiskarna och livsmedelsbranschen.

Ett grönare EU för alla

Vi vill att alla ska engagera sig i och gynnas av EU:s gröna framtid. Därför investerar vi mer pengar i forskning och innovation för att motverka klimatkrisen och bättre skydda den biologiska mångfalden och hotade livsmiljöer i EU.

För att se till att omställningen blir rättvis för alla mobiliserar vi också fler gröna investeringar än någonsin och ser till att det finns utbildnings- och omskolningsmöjligheter för att hjälpa arbetstagare och företag att blomstra i den gröna ekonomin. Dessutom ser vi till att övergången till en ekonomi med nettonollutsläpp av växthusgaser går rättvist till och inte lämnar någon utanför, tack vare vår mekanism för en rättvis omställning.

Internationellt samarbete

Vi inser att vi måste samarbeta med våra internationella partner om vi ska kunna något åt det globala hotet från klimatförändringarna. Därför arbetar vi tillsammans med andra länder för att nå målen i Parisavtalet. Vi stöder utvecklingsländerna i deras klimatarbete. Och vi föregår med gott exempel genom att till exempel slå fast ett datum för klimatneutralitet och uppmuntrar andra länder att göra detsamma. Vi kan bara få en grönare framtid om vi jobbar tillsammans.

Partnerskap mellan EU och Uefa

Idag lyfter vi fram gröna frågor mer än någon gång tidigare. Därför har vi gått ihop med Uefa, Europeiska fotbollsförbundet, i en treårig kampanj om hur vi alla kan dra vårt strå till stacken för klimatet. Läs mer om vår gemensamma kampanj med Uefa

Vad kan jag göra?

Det finns mycket du kan göra för att hjälpa till att göra framtiden grönare, till exempel åka kollektivt eller cykla, äta mer grönsaker och mindre kött, köpa second hand och återvinna och återanvända dina grejer.

Du kan också engagera dig i den europeiska klimatpakten, som är ett initiativ som ska inspirera olika grupper i samhället att vidta konkreta åtgärder mot klimatförändringarna. Eller varför inte avge ett löfte för grön konsumtion? Det är ett initiativ som ska uppmuntra företag att bli mer klimatvänliga genom att till exempel minska sitt koldioxidavtryck eller producera mer hållbara produkter. Du kan också dela med dig av dina idéer om mer hållbar och klimatvänlig arkitektur inom vårt nya Bauhaus-initiativ.