Skip to main content
NextGenerationEU

Stavme na ekológiu

Vďaka NextGenerationEU vytvoríme novú, zelenú Európu. Takú, ktorá bude na prospech ľuďom aj planéte.

Najmenej 30 % prostriedkov z plánu obnovy NextGenerationEU a zo sedemročného rozpočtu EÚ je vyčlenených na boj proti zmene klímy a podporu ekologických projektov – sú to kľúčovými oblasťami, ktoré budú mať v nadchádzajúcich rokoch prioritu. Stavme na ekológiu!

Zníženie našej uhlíkovej stopy

Čistá energia

Prostredníctvom nástroja NextGenerationEU pomáhame krajinám EÚ pri prechode na využívanie čistej energie, ktorá je vo veľkej miere založená na obnoviteľných zdrojoch, ktoré sú bezpečné a cenovo dostupné. Začíname vlnu obnovy s cieľom zvýšiť energetickú účinnosť súkromných domov a verejných budov a pomôcť väčšiemu počtu ľudí, aby si mohli dovoliť vykurovať svoje domovy. Ekologické a digitálne technológie nám umožnia modernizovať európske mestá, aby nadobudli inteligentnú dimenziu, s energeticky účinným vykurovaním a osvetlením, inovačnými mestskými systémami zásobovania vodou a zariadeniami na likvidáciu odpadu.

Udržateľná doprava

Cestovanie a doprava sa stanú šetrnejšími k životnému prostrediu. Rozširujeme a zlepšujeme cyklistickú infraštruktúru a viac investujeme do sietí verejnej dopravy vrátane vysokorýchlostných železničných tratí v celej Európe. Vyvíjame veľké lietadlá a námorné plavidlá s nulovými emisiami, napríklad lode a tankery. Podporujeme prechod na elektrické vozidlá a zabezpečujeme dostatok nabíjacích a čerpacích staníc v celej Európe.

Tieto investície nám nielenže pomôžu splniť naše ciele v oblasti klímy, ale vytvoria ekologické pracovné miesta do budúcnosti, posilnia naše hospodárstva a pomôžu nám zlepšiť kvalitu života všetkých Európanov.

Ochrana nášho životného prostredia

Príroda a biodiverzita

Chránime viac oblastí na pevnine a na mori v celej Európe, ako aj našu bohatú biodiverzitu. Bojujeme proti hlavným príčinám straty biodiverzity a usilujeme sa dosiahnuť nulové znečistenie ovzdušia , vody a pôdy do roku 2050. Zlepšujeme kvantitu a kvalitu našich lesov, posilňujeme ich odolnosť voči zmene klímy a podporujeme udržateľnejšie lesné hospodárstvo vrátane ekoturizmu s cieľom zabezpečiť, aby sa nezabudlo na vidiecke oblasti a na ich obyvateľstvo. Spúšťame plán na obnovu prírody v ekosystémoch a mokradiach, ktoré boli roky degradované.

Udržateľná spotreba

Zlepšujeme odpadové hospodárstvo a nabiehame na obehové hospodárstvo: počnúc plastami a textilom až po batérie a vozidlá. Zabezpečujeme, aby ste mali právo na opravu elektrických výrobkov a po uplynutí ich životnosti aj možnosť dať ich recyklovať. Propagujeme udržateľnú módu a podporujeme centrá v celej Európe, kde sa môžete naučiť, ako zhodnotiť veci a dať im nový život.

Takéto zmeny nám nielenže pomôžu chrániť životné prostredie a splniť naše ciele v oblasti klímy, ale zároveň zlepšia zdravie a kvalitu života všetkých Európanov.

Budúcnosť našich potravín

Výživné, udržateľné potraviny

Vďaka nástroju NextGenerationEU a stratégii „z farmy na stôl“ zabezpečujeme všetkým prístup k dostatku bezpečných a zdravých potravín. Nabádame ľudí, aby sa stravovali zdravo a udržateľným spôsobom a aby obmedzovali plytvanie potravinami. Pripravujeme systém označovania potravín, ktorý ukazuje, odkiaľ výrobok pochádza, jeho výživovú hodnotu a environmentálny a sociálny vplyv. A investujeme viac do výskumu a inovácií s cieľom zabezpečiť, aby sme mali odolný potravinový systém pripravený na budúcnosť.

Poľnohospodárstvo a rybolov

Pomáhame poľnohospodárom pri prechode na ekologické poľnohospodárstvo, ktoré pomôže znížiť uhlíkovú stopu našich potravín, chrániť životné prostredie a zachovať biodiverzitu. Investujeme do výskumu a technológií s cieľom zefektívniť poľnohospodárstvo, modernizovať zavlažovacie systémy a vyvíjať nechemické alternatívy pesticídov. Podporujeme udržateľný rybolov a akvakultúru, ktoré podporia modré hospodárstvo.

Takéto zmeny nám nielenže pomôžu splniť naše ciele v oblasti klímy, ale vytvoria aj nové príležitosti pre spotrebiteľov, poľnohospodárov, rybárov a potravinársky priemysel.

Ekologickejšia Európa pre všetkých

Chceme, aby sa každý občan zapojil do budovania ekologickej budúcnosti Európy a mal z nej prospech, a preto investujeme viac peňazí do výskumu a inovácií s cieľom reagovať na klimatickú krízu a poskytnúť väčšiu ochranu európskej biodiverzite a ohrozeným biotopom.

S cieľom zabezpečiť spravodlivú a primeranú transformáciu pre všetkých zároveň mobilizujeme viac ekologických investícií ako kedykoľvek predtým a poskytujeme príležitosti na získavanie zručností a rekvalifikáciu s cieľom pomôcť pracovníkom a podnikom, aby v ekologickom hospodárstve prosperovali. Vďaka nášmu Mechanizmu spravodlivej transformácie okrem toho zabezpečujeme, aby sa prechod na hospodárstvo s nulovou bilanciou emisií skleníkových plynov uskutočnil spravodlivým spôsobom a aby sa pritom na nikoho nezabudlo.

Medzinárodná spolupráca

Vieme, že globálnu hrozbu zmeny klímy môžeme vyriešiť len spoluprácou s našimi medzinárodnými partnermi. Spolupracujeme preto s ostatnými vládami na dosiahnutí cieľov Parížskej dohody. Podporujeme rozvojové krajiny v ich úsilí o boj proti zmene klímy. Ideme príkladom, keď stanovujeme cieľové termíny klimatickej neutrality a nabádame ostatné vlády, aby urobili to isté. Takouto spoluprácou zabezpečíme ekologickejší svet budúcnosti.

Partnerstvo EÚ – UEFA

Viac ako kedykoľvek predtým upriamujeme pozornosť na ekologické otázky. Preto sme sa spojili s UEFA – Úniou európskych futbalových zväzov – a začali sme trojročnú kampaň zameranú na to, aby sa všetci zapojili do boja proti zmene klímy. Viac informácií o našej spoločnej kampani s UEFA.

Ako sa môžete zapojiť?

Existuje mnoho spôsobov, ako by ste mohli prispieť k tomu, aby bola budúcnosť ekologickejšia: napríklad využívať verejnú dopravu alebo jazdiť na bicykli, konzumovať viac zeleniny a menej mäsa, nakupovať veci z druhej ruky, recyklovať a opätovne používať veci.

Môžete sa zapojiť aj doEurópskeho klimatického paktu, iniciatívy, ktorá pomáha komunitám spoločne využívať a vykonávať opatrenia na boj proti zmene klímy, alebo sa pridať k iniciatíve Výzva k zelenej spotrebe, ktorá podnecuje podniky, aby sa stali šetrnejšími ku klíme, napríklad znižovaním uhlíkovej stopy alebo výrobou udržateľnejších výrobkov. Môžete sa aj podeliť o nápady o udržateľnej architektúre šetrnej ku klíme prostredníctvom našej iniciatívy Nový európsky Bauhaus.