Skip to main content
NextGenerationEU

Οικολογία

Με το NextGenerationEU εγκαινιάζουμε μια νέα, πράσινη Ευρώπη. Μια Ευρώπη λειτουργική τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τον πλανήτη.

Με τουλάχιστον το 30 % του σχεδίου ανάκαμψης NextGenerationEU και τον επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ, ο οποίος προορίζεται για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη στήριξη πράσινων έργων, αυτοί είναι οι βασικοί τομείς προτεραιότητας για τα επόμενα έτη. Ας το κάνουμε πράσινο!

Μείωση του αποτυπώματος άνθρακα

Καθαρή ενέργεια

Με το NextGenerationEU βοηθάμε τις χώρες της ΕΕ να μεταβούν στη χρήση καθαρής ενέργειας, η οποία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε ασφαλείς και οικονομικά προσιτές ανανεώσιμες πηγές. Ξεκινάμε ένα πανευρωπαϊκό κύμα ανακαίνισης για να καταστήσουμε τις ιδιωτικές κατοικίες και τα δημόσια κτίρια ενεργειακά αποδοτικότερα και για να βοηθήσουμε περισσότερους ανθρώπους να θερμάνουν τα σπίτια τους. Η πράσινη και η ψηφιακή τεχνολογία θα μας επιτρέψουν να αναβαθμίσουμε τις ευρωπαϊκές πόλεις ώστε να είναι έξυπνες, με ενεργειακά αποδοτική θέρμανση και φωτισμό, καινοτόμα συστήματα αστικής ύδρευσης και εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων.

Βιώσιμες μεταφορές

Τα ταξίδια και οι μεταφορές θα γίνουν πιο φιλικά προς το περιβάλλον. Αυξάνουμε και βελτιώνουμε τις ποδηλατικές υποδομές και επενδύουμε περισσότερο στα δημόσια δίκτυα μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των σιδηροδρομικών γραμμών υψηλής ταχύτητας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αναπτύσσουμε μεγάλα αεροσκάφη μηδενικών εκπομπών και θαλάσσια σκάφη, όπως πλοία και δεξαμενόπλοια. Ενθαρρύνουμε τη μετάβαση σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα και διασφαλίζουμε ότι υπάρχουν αρκετοί σταθμοί επαναφόρτισης και ανεφοδιασμού σε όλη την Ευρώπη.

Οι επενδύσεις αυτές όχι μόνο θα μας βοηθήσουν να επιτύχουμε τους στόχους μας για το κλίμα, αλλά και θα δημιουργήσουν πράσινες θέσεις εργασίας για το μέλλον, θα ενισχύσουν τις οικονομίες μας και θα μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής όλων των Ευρωπαίων.

Προστασία του περιβάλλοντος

Φύση και βιοποικιλότητα

Προστατεύουμε περισσότερες χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς και την πλούσια βιοποικιλότητά μας. Αντιμετωπίζουμε τις βασικές αιτίες της απώλειας βιοποικιλότητας και εργαζόμαστε για μηδενική ρύπανση του αέρα, των υδάτων και του εδάφους έως το 2050. Βελτιώνουμε την ποσότητα και την ποιότητα των δασών μας, ενισχύουμε την ανθεκτικότητά τους στην κλιματική αλλαγή και προάγουμε μια πιο βιώσιμη δασική οικονομία, συμπεριλαμβανομένου του οικοτουρισμού, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι αγροτικές περιοχές και οι τοπικοί πληθυσμοί τους δεν θα μείνουν πίσω. Και δρομολογούμε ένα σχέδιο αποκατάστασης της φύσης για τα οικοσυστήματα και τους υγροτόπους που έχουν υποβαθμιστεί με την πάροδο των ετών.

Βιώσιμη κατανάλωση

Βελτιώνουμε τη διαχείριση των αποβλήτων και ξεκινάμε την κυκλική οικονομία από τα πλαστικά και τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα έως τις μπαταρίες και τα οχήματα. Διασφαλίζουμε το δικαίωμά σας να επισκευάζετε τα ηλεκτρικά σας προϊόντα και, όταν αυτό δεν θα είναι πλέον εφικτό, να διαθέτετε τα μέσα ανακύκλωσης. Προωθούμε τη βιώσιμη μόδα και στηρίζουμε κέντρα σε όλη την Ευρώπη όπου μπορείτε να μάθετε πώς να αναβαθμίζετε τα προϊόντα σας και να τους δίνετε νέα ζωή.

Οι αλλαγές αυτές όχι μόνο θα μας βοηθήσουν να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να επιτύχουμε τους στόχους μας για το κλίμα, αλλά θα βελτιώσουν επίσης την υγεία και την ποιότητα ζωής όλων των Ευρωπαίων.

Το μέλλον των τροφίμων μας

Θρεπτικά, βιώσιμα τρόφιμα

Με το NextGenerationEU και τη στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο», διασφαλίζουμε ότι όλοι έχουν πρόσβαση σε ασφαλή και υγιεινά τρόφιμα και ότι η ποσότητά τους είναι επαρκής. Ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να υιοθετήσουν μια υγιεινή και βιώσιμη διατροφή και να μειώσουν τη σπατάλη τροφίμων. Αναπτύσσουμε ένα σύστημα επισήμανσης των τροφίμων, το οποίο καταδεικνύει την προέλευση του προϊόντος, τη διατροφική αξία του και την περιβαλλοντική και κοινωνική του επίπτωση. Επενδύουμε περισσότερο στην έρευνα και την καινοτομία για να διασφαλίσουμε ότι διαθέτουμε ένα ανθεκτικό σύστημα τροφίμων κατάλληλο για το μέλλον.

Γεωργία και αλιεία

Βοηθάμε τους γεωργούς να μεταβούν στη βιολογική γεωργία, η οποία θα συμβάλει στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα των τροφίμων μας, στην προστασία του περιβάλλοντος και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Επενδύουμε στην έρευνα και την τεχνολογία για να καταστήσουμε τη γεωργία πιο αποτελεσματική, να εκσυγχρονίσουμε την άρδευση και να αναπτύξουμε μη χημικές, εναλλακτικές ως προς τα φυτοφάρμακα, λύσεις. Υποστηρίζουμε τη βιώσιμη αλιεία και υδατοκαλλιέργεια, που θα τονώσουν τη γαλάζια οικονομία.

Οι αλλαγές αυτές όχι μόνο θα μας βοηθήσουν να επιτύχουμε τους στόχους μας για το κλίμα, αλλά θα δημιουργήσουν επίσης νέες ευκαιρίες για τους καταναλωτές, τους γεωργούς, τους αλιείς και τη βιομηχανία τροφίμων.

Μια πιο πράσινη Ευρώπη για όλους

Θέλουμε όλοι να συμμετέχουν και να επωφελούνται από το πράσινο μέλλον της Ευρώπης, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο επενδύουμε περισσότερα χρήματα στην έρευνα και την καινοτομία, για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και τη μεγαλύτερη προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοτόπων της Ευρώπης που απειλούνται.

Για να εξασφαλιστεί μια δίκαιη και ισότιμη μετάβαση για όλους, κινητοποιούμε επίσης περισσότερες πράσινες επενδύσεις από ποτέ και παρέχουμε ευκαιρίες απόκτησης δεξιοτήτων και επανειδίκευσης για να βοηθήσουμε τους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις να ευδοκιμήσουν στην πράσινη οικονομία. Διασφαλίζουμε ότι η μετάβαση προς μια οικονομία με μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου θα πραγματοποιηθεί με δίκαιο τρόπο, χωρίς κανείς να μείνει πίσω, χάρη στον Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης.

Διεθνής συνεργασία

Γνωρίζουμε ότι μπορούμε να επιλύσουμε την παγκόσμια απειλή της κλιματικής αλλαγής μόνο μέσω της συνεργασίας με τους διεθνείς εταίρους μας. Ως εκ τούτου, συνεργαζόμαστε με άλλες κυβερνήσεις για την επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού. Στηρίζουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες στις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Δίνουμε το παράδειγμα, καθορίζοντας ημερομηνίες-στόχους για την κλιματική ουδετερότητα και ενθαρρύνοντας άλλες κυβερνήσεις να πράξουν το ίδιο. Με τη συνεργασία μας, θα εξασφαλίσουμε έναν πιο πράσινο κόσμο για το αύριο.

Εταιρική σχέση ΕΕ-UEFA

Περισσότερο από ποτέ, θέτουμε στο προσκήνιο τα πράσινα ζητήματα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε συνεργαστεί με την UEFA, την Ένωση Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Ομοσπονδιών, για μια τριετή εκστρατεία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε όλοι να συμβάλουμε στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Μάθετε περισσότερα για την κοινή μας εκστρατεία με την UEFA.

Πώς μπορείτε να συμμετάσχετε;

Υπάρχουν πολλοί τρόποι που μπορείτε να συμβάλετε ώστε το μέλλον να γίνει πιο πράσινο, όπως η χρήση δημόσιων μέσων μεταφοράς ή ποδηλάτου, η κατανάλωση περισσότερων λαχανικών και λιγότερου κρέατος, η αγορά μεταχειρισμένων ειδών, η ανακύκλωση και η επαναχρησιμοποίηση.

Μπορείτε επίσης να συμμετάσχετε στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα, μια πρωτοβουλία που βοηθά τις κοινότητες να μοιραστούν και να εφαρμόσουν μέτρα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, ή στη δέσμευση για την πράσινη κατανάλωση, μια πρωτοβουλία που ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να γίνουν πιο φιλικές προς το κλίμα, μειώνοντας, για παράδειγμα, το αποτύπωμα άνθρακα ή παράγοντας πιο βιώσιμα προϊόντα. Μπορείτε επίσης να ανταλλάξετε ιδέες σχετικά με μια βιώσιμη, φιλική προς το κλίμα αρχιτεκτονική μέσω της πρωτοβουλίας νέο ευρωπαϊκό Bauhaus.