Gå til hovedindholdet
NextGenerationEU

Gør Europa grønt

Med NextGenerationEU skaber vi et nyt, grønt Europa. Et, der arbejder for både mennesker og planeten.

Med mindst 30 % af NextGenerationEU-genopretningsplanen og EU's syvårige budget øremærket til bekæmpelse af klimaændringer og støtte til grønne projekter er her de nøgleområder, vi prioriterer i de kommende år. Lad os gøre Europa grønt!

Reduktion af vores CO2-fodaftryk

Ren energi

Med NextGenerationEU hjælper vi EU-landene med omstillingen til ren energi, som i vid udstrækning er baseret på vedvarende energikilder, der er sikre og økonomisk overkommelige. Vi kickstarter en renoveringsbølge i hele EU, der skal gøre private hjem og offentlige bygninger mere energieffektive og hjælpe flere mennesker med at få råd til at opvarme deres hjem. Grøn og digital teknologi vil gøre det muligt for os at opgradere de europæiske byer, så de er intelligente, med energieffektiv opvarmning og belysning, innovative vandforsyningssystemer i byerne og anlæg til behandling af affald.

Bæredygtig transport

Rejser og transport vil blive mere miljøvenlige. Vi øger og forbedrer cykelinfrastrukturen og investerer mere i offentlige transportnet, herunder højhastighedsjernbanelinjer i hele Europa. Vi er i gang med at udvikle store nulemissionsfly og -skibe, inklusive tankskibe. Vi tilskynder til overgangen til elbiler og sikrer, at der er tilstrækkeligt med genopladnings- og tankstationer i Europa.

Disse investeringer vil ikke blot hjælpe os med at nå vores klimamål, de vil også skabe grønne job for fremtiden, styrke vores økonomier og hjælpe os med at forbedre livskvaliteten for alle europæere.

Beskyttelse af vores miljø

Natur og biodiversitet

Vi beskytter flere områder på land og til havs i hele Europa samt vores rige biodiversitet. Vi tackler de vigtigste årsager til tab af biodiversitet og arbejder hen imod nulforurening af luft, vand og jord inden 2050. Vi forbedrer kvantiteten og kvaliteten af vores skove, styrker deres modstandsdygtighed over for klimaændringer og fremmer en mere bæredygtig skovbrugsøkonomi, herunder grøn turisme, for at sikre, at landdistrikterne og deres lokalbefolkninger ikke lades i stikken. Og vi lancerer en naturgenopretningsplan for økosystemer og vådområder, der er blevet ødelagt i årenes løb.

Bæredygtigt forbrug

Vi forbedrer affaldshåndteringen og kickstarter den cirkulære økonomi fra plast og tekstiler til batterier og køretøjer. Vi sørger for, at du har ret til at få repareret el-apparater, og at de kan genanvendes, når de ikke længere bruges. Vi fremmer bæredygtig mode og støtter centre i hele Europa, hvor du kan lære, hvordan du opgraderer dine varer og giver dem et nyt liv.

Sådanne ændringer vil ikke blot hjælpe os med at beskytte miljøet og opfylde vores klimamål, men vil også forbedre sundheden og livskvaliteten for alle europæere.

Fremtiden for vores fødevarer

Nærende og bæredygtige fødevarer

Med NextGenerationEU og fra jord til bord-strategien sørger vi for, at alle har adgang til sikre og sunde fødevarer, og at der er tilstrækkeligt af dem. Vi opfordrer folk til at tillægge sig sunde og bæredygtige kostvaner, og vi reducerer fødevarespild. Vi er ved at udvikle en mærkningsordning for fødevarer, som viser, hvor et produkt kommer fra, dets næringsværdi og dets miljømæssige og sociale virkninger. Og vi investerer mere i forskning og innovation for at sikre, at vi har et modstandsdygtigt og fremtidssikret fødevaresystem.

Landbrug og fiskeri

Vi hjælper landbrugerne med at omstille sig til økologisk landbrug, hvilket vil bidrage til at reducere vores fødevarers CO2-fodaftryk, beskytte miljøet og bevare biodiversiteten. Vi investerer i forskning og teknologi for at gøre landbruget mere effektivt, modernisere kunstvanding og udvikle ikke-kemiske alternativer til pesticider. Og vi støtter bæredygtigt fiskeri og bæredygtig akvakultur, hvilket vil sætte skub i den blå økonomi.

Disse ændringer vil ikke blot hjælpe os med at nå vores klimamål, men vil også skabe nye muligheder for forbrugere, landbrugere, fiskere og fødevareindustrien.

Et grønnere Europa for alle

Vi ønsker, at alle inddrages i og drager fordel af Europas grønne fremtid, og derfor investerer vi flere penge i forskning og innovation for at reagere på klimakrisen og i endnu højere grad beskytte Europas biodiversitet og truede levesteder.

For at sikre en retfærdig og rimelig omstilling for alle mobiliserer vi også flere grønne investeringer end nogensinde før og tilbyder muligheder for uddannelse og omskoling for at hjælpe arbejdstagere og virksomheder med at trives i den grønne økonomi. Og vi sikrer, at omstillingen til en økonomi med drivhusgasneutralitet sker på en retfærdig måde, og at ingen lades i stikken takket være mekanismen for en retfærdig omstilling.

Internationalt samarbejde

Vi ved, at vi kun kan løse den globale trussel fra klimaændringerne ved at samarbejde med vores internationale partnere. Derfor samarbejder vi med andre regeringer om at nå målene i Parisaftalen. Vi støtter udviklingslandene i deres bestræbelser på at bekæmpe klimaforandringerne. Og vi går foran med et godt eksempel ved at fastsætte måldatoer for klimaneutralitet og tilskynde andre regeringer til at gøre det samme. Ved at arbejde sammen vil vi sikre en grønnere verden i morgen.

Partnerskab mellem EU og UEFA

Vi sætter i højere grad end nogensinde før fokus på grønne spørgsmål. Derfor samarbejder vi med UEFA, Det Europæiske Fodboldforbund, om en treårig kampagne for, hvordan vi alle kan gøre vores for at bekæmpe klimaændringer. Læs mere om vores og UEFAs fælles kampagne.

Hvordan kan du være med?

Du har mange muligheder for at hjælpe med at gøre fremtiden mere grøn, f.eks. ved at tage offentlig transport eller cyklen, ved at spise flere grøntsager og mindre kød og ved at købe brugt, genanvendt og genbrugt.

Du kan også involvere dig i den europæiske klimapagt, som er et initiativ, der hjælper lokalsamfund med at udveksle og gennemføre tiltag til bekæmpelse af klimaændringer. Du kan også give tilsagn om grønt forbrug, som er et EU-initiativ, der tilskynder virksomhederne til at blive mere klimavenlige ved bl.a. at reducere deres CO2-aftryk eller fremstille mere bæredygtige produkter. Du kan også dele dine idéer om bæredygtig, klimavenlig arkitektur via vores initiativ nyt europæiske Bauhaus.