Skip to main content
NextGenerationEU

Zelena Europa

Uz pomoć instrumenta NextGenerationEU uvodimo Europu u novo, zeleno doba za dobrobit naših građana i našeg planeta.

Budući da je najmanje 30 % sredstava iz plana oporavka u okviru instrumenta NextGenerationEU i sedmogodišnjeg proračuna EU-a namijenjeno za borbu protiv klimatskih promjena i potporu zelenim projektima, u nastavku su navedena ključna prioritetna područja za nadolazeće godine. Ozelenimo Europu!

Smanjenje ugljičnog otiska

Čista energija

S pomoću instrumenta NextGenerationEU pomažemo zemljama EU-a u prelasku na upotrebu čiste energije, koja se uglavnom temelji na sigurnim i cjenovno pristupačnim obnovljivim izvorima. U cijeloj Europi pokrećemo val obnove kako bismo potaknuli energetsku učinkovitost domova i javnih objekata te omogućili cjenovno pristupačno grijanje većem broju ljudi. Zahvaljujući zelenim i digitalnim tehnologijama modernizirat ćemo europske gradove i preoblikovati ih u pametne gradove s energetski učinkovitim sustavima grijanja i rasvjete te inovativnim sustavima opskrbe vodom i postrojenjima za odlaganje otpada.

Održivi promet

Putovanje i prijevoz postat će prihvatljiviji za okoliš. Proširujemo i unaprjeđujemo biciklističku infrastrukturu te povećavamo ulaganja u mreže javnog prijevoza i željezničke sustave velikih brzina u cijeloj Europi. Razvijamo velike zrakoplove i morska plovila s nultim emisijama kao što su brodovi i tankeri. Potičemo prelazak na korištenje električnih automobila i osiguravamo dovoljno postaja za punjenje po cijeloj Europi.

Ta će nam ulaganja pomoći u postizanju klimatskih ciljeva, ali i stvoriti buduća zelena radna mjesta, osnažiti naša gospodarstva te poboljšati kvalitetu života svih Europljana.

Zaštita okoliša

Priroda i bioraznolikost

Štitimo više kopnenih i morskih područja u cijeloj Europi, kao i njezinu bogatu bioraznolikost. Nastojimo ukloniti glavne uzroke gubitka bioraznolikosti i postići nultu stopu onečišćenja zraka, vode i tla do 2050. Povećavamo površine naših šuma i poboljšavamo njihovu kvalitetu i otpornost na klimatske promjene. Promičemo održivije gospodarenje šumama, uključujući ekoturizam, kako ruralna područja i njihovo lokalno stanovništvo ne bi bili zapostavljeni. Pokrećemo i plan za obnovu prirode za ekosustave i močvarna područja koji su s vremenom narušeni.

Održiva potrošnja

Unaprjeđujemo gospodarenje otpadom i uvodimo kružno gospodarstvo za plastiku, tekstil, baterije i vozila. Osigurat ćemo vam pravo na popravak električne opreme ili njezino recikliranje. U cijeloj Europi promičemo održivu modu i informativne centre u kojima možete naučiti kako unaprijediti proizvode, reciklirati ih ili produljiti njihov životni vijek.

Te promjene pomoći će nam u zaštiti okoliša i postizanju naših klimatskih ciljeva, ali i poboljšati zdravlje i kvalitetu života svih Europljana.

Budućnost naše hrane

Hranjiva i održiva hrana

S pomoću instrumenta NextGenerationEU i Strategije ,,od polja do stola” osiguravamo da svi imaju pristup sigurnoj i zdravoj hrani u dovoljnim količinama. Potičemo ljude na zdravu i održivu prehranu te smanjujemo rasipanje hrane. Razvijamo i sustav označivanja hrane koji pokazuje nutritivnu vrijednost proizvoda i njihov učinak na okoliš i društvo. Ulažemo više u istraživanje i inovacije kako bismo osigurali otporan prehrambeni sustav prikladan za budućnost.

Poljoprivreda i ribarstvo

Pomažemo poljoprivrednicima pri prelasku na ekološku poljoprivredu, što će pridonijeti smanjenju ugljičnog otiska hrane, zaštiti okoliša i očuvanju bioraznolikosti. Ulažemo u istraživanje i tehnologije za povećanje učinkovitosti poljoprivrede, modernizaciju sustava za navodnjavanje i razvoj nekemijskih alternativa za pesticide. Podupiremo i održivo ribarstvo i akvakulturu, kojima će se potaknuti plavo gospodarstvo.

Te promjene pomoći će nam u postizanju klimatskih ciljeva, ali i stvoriti nove mogućnosti za potrošače, poljoprivrednike, ribare i prehrambenu industriju.

Zelenija Europa za sve

Želimo da se svi uključe u oblikovanje zelene budućnosti Europe i imaju koristi od nje. Zato povećavamo ulaganja u istraživanje i inovacije radi suzbijanja klimatske krize i bolje zaštite ugrožene bioraznolikosti i staništa Europe.

Mobiliziramo i dosad najveći iznos zelenih ulaganja radi osiguravanja pravedne tranzicije za sve te nudimo prilike za stjecanje vještina i prekvalifikaciju, koje su radnicima i poduzećima potrebne za napredak u zelenom gospodarstvu. Zahvaljujući mehanizmu za pravednu tranziciju osiguravamo pravedan prelazak na gospodarstvo s nultom neto stopom emisija stakleničkih plinova, a da pri tom nitko ne bude zapostavljen.

Međunarodna suradnja

Svjesni smo da globalnu prijetnju klimatskim promjenama možemo ukloniti samo u suradnji s međunarodnim partnerima. Stoga surađujemo s drugim vladama kako bismo ostvarili ciljeve Pariškog sporazuma. Podržavamo zemlje u razvoju u borbi protiv klimatskih promjena. Možemo poslužiti kao primjer tako da odredimo rokove za postizanje klimatske neutralnosti te na to potičemo i vlade drugih zemalja. Zajedničkim radom osigurat ćemo zeleniju budućnost.

Partnerstvo EU-a i UEFA-e

O zelenim temama govori se češće nego ikad dosad. Zato surađujemo s UEFA-om, Unijom europskih nogometnih saveza, u trogodišnjoj kampanji o ulozi svake osobe u borbi protiv klimatskih promjena. Saznajte više o našoj zajedničkoj kampanji s UEFA-om.

Kako se možete uključiti?

Oblikovanju zelene budućnosti možete doprinijeti na različite načine: koristite javni prijevoz ili biciklirajte, konzumirajte više povrća, a manje mesa, kupujte rabljenu odjeću, reciklirajte i ponovno upotrebljavajte proizvode.

I vi se možete uključiti u europski klimatski pakt, inicijativu za razmjenu i provođenje mjera za borbu protiv klimatskih promjena u zajednicama, ili u inicijativu za obvezivanje na zelenu potrošnju, koja potiče poduzeća da smanje svoj štetni utjecaj na klimu tako da smanje svoj ugljični otisak ili proizvode održivije proizvode. Svoje ideje o održivoj i klimatski prihvatljivoj arhitekturi možete podijeliti i u okviru inicijative novi europski Bauhaus.