Direct naar de inhoud
NextGenerationEU

Ga voor groen

Met NextGenerationEU luiden we een nieuw, groen Europa in. Een Europa dat zowel voor mensen als voor de planeet werkt.

Ten minste 30% van het NextGenerationEU-herstelplan en de zevenjarige begroting van de EU is gericht op het aanpakken van de klimaatverandering en het ondersteunen van groene projecten. Hieronder bespreken we de belangrijkste prioriteiten van de komende jaren in dit verband. Laten we gaan voor groen!

Onze koolstofvoetafdruk verkleinen

Schone energie

Met NextGenerationEU helpen we de EU-landen bij de transitie naar schone energie, grotendeels gebaseerd op veilige en betaalbare hernieuwbare energiebronnen. We beginnen met een EU-brede renovatiegolf om particuliere woningen en openbare gebouwen energie-efficiënter te maken, zodat meer mensen de verwarmingskosten van hun huis kunnen betalen. Groene en digitale technologie zal ons in staat stellen Europese steden slim te maken, met energie-efficiënte verwarming en verlichting, innovatieve systemen voor drinkwatervoorziening en afvalverwerkingsinstallaties.

Duurzaam vervoer

Reizen en vervoer worden milieuvriendelijker. We breiden de fietsinfrastructuur uit en verbeteren deze. We investeren meer in openbaar vervoer, waaronder hogesnelheidslijnen in heel Europa. We ontwikkelen emissieloze grote vliegtuigen en zeeschepen, zoals vrachtschepen en tankers. We moedigen de overstap naar elektrische auto’s aan en zorgen ervoor dat er voldoende oplaad- en tankstations in heel Europa zijn.

Deze investeringen zullen ons niet alleen helpen onze klimaatdoelstellingen te verwezenlijken, zij zullen ook groene banen scheppen voor de toekomst, onze economie versterken en ons helpen de levenskwaliteit van alle Europeanen te verbeteren.

Milieubescherming

Natuur en biodiversiteit

We beschermen meer gebieden op land en op zee in heel Europa, evenals onze rijke biodiversiteit. We pakken de belangrijkste oorzaken van biodiversiteitsverlies aan en streven naar nulvervuiling voor lucht, water en bodem tegen 2050. We zorgen voor meer en betere bossen die beter bestand zijn tegen klimaatverandering, en we bevorderen een duurzamere bosbouw, onder meer via ecotoerisme, om plattelandsgebieden en hun bewoners niet in de steek te laten. En we lanceren een natuurherstelplan voor ecosystemen en wetlands die in de loop der jaren zijn aangetast.

Duurzame consumptie

We werken aan een beter afvalbeheer en een kringloopeconomie van kunststoffen en textiel tot batterijen en voertuigen. We zorgen ervoor dat u het recht hebt om uw elektrische producten te repareren of te recyclen. Wij bevorderen duurzame mode en ondersteunen centra in heel Europa waar u kunt leren hoe u uw spullen kunt upgraden en een nieuw leven geven.

Dergelijke veranderingen helpen ons niet alleen om het milieu te beschermen en onze klimaatdoelstellingen te halen, maar ook om de gezondheid en levenskwaliteit van alle Europeanen te verbeteren.

De toekomst van ons voedsel

Voedzaam en duurzaam voedsel

Met NextGenerationEU en de strategie van boer tot bord zorgen we ervoor dat iedereen kan beschikken over veilig, gezond en voldoende voedsel. Wij moedigen mensen aan om gezond en duurzaam te eten en dringen voedselverspilling terug. We zijn bezig met de ontwikkeling van een voedseletiketteringsregeling die de herkomst, de voedingswaarde en de ecologische en sociale impact van levensmiddelen laat zien. En we investeren meer in onderzoek en innovatie om ervoor te zorgen dat we over een veerkrachtig voedselsysteem beschikken dat klaar is voor de toekomst.

Landbouw en visserij

Wij helpen boeren om over te stappen op biologische landbouw, wat zal helpen om de koolstofvoetafdruk van ons voedsel te verkleinen, het milieu te beschermen en de biodiversiteit in stand te houden. We investeren in onderzoek en technologie om de landbouw efficiënter te maken, irrigatie te moderniseren en niet-chemische alternatieven voor pesticiden te ontwikkelen. En we ondersteunen duurzame visserij en aquacultuur, die de blauwe economie een impuls zullen geven.

Dergelijke veranderingen helpen ons niet alleen onze klimaatdoelstellingen te halen, maar creëren ook nieuwe kansen voor consumenten, boeren, vissers en de levensmiddelenindustrie.

Een groener Europa voor iedereen

Wij willen dat iedereen hierbij betrokken wordt en profiteert van de groene toekomst van Europa. Daarom investeren we meer geld in onderzoek en innovatie om de klimaatcrisis het hoofd te bieden en de biodiversiteit en bedreigde habitats in Europa beter te beschermen.

Om deze transitie eerlijk en rechtvaardig voor iedereen te laten verlopen, zorgen we ook voor meer groene investeringen dan ooit tevoren en bieden we werknemers en bedrijven mogelijkheden om vaardigheden te verwerven en te verdiepen om te kunnen floreren in de groene economie. En we zorgen ervoor dat de overgang naar een broeikasgasneutrale economie op een eerlijke manier verloopt, waarbij niemand aan zijn lot wordt overgelaten, dankzij ons mechanisme voor een rechtvaardige transitie.

Internationale samenwerking

We weten dat we de wereldwijde dreiging van klimaatverandering alleen kunnen oplossen door samen te werken met onze internationale partners. Daarom werken we samen met andere overheden om de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs te halen. We ondersteunen ontwikkelingslanden bij hun inspanningen om de klimaatverandering aan te pakken. En we geven het goede voorbeeld door streefdata voor klimaatneutraliteit vast te stellen en andere regeringen aan te moedigen hetzelfde te doen. Door samen te werken zorgen we voor een groenere wereld voor morgen.

Partnerschap EU-UEFA

Meer dan ooit brengen we groene kwesties onder de aandacht. Daarom werken we samen met UEFA, de Unie van Europese voetbalbonden, voor een driejarige campagne over hoe we allemaal onze rol kunnen spelen in de strijd tegen klimaatverandering. Lees meer over onze gezamenlijke campagne met UEFA.

Hoe kan ik meehelpen?

Er zijn tal van manieren om de toekomst groener te maken, zoals openbaar vervoer gebruiken of fietsen, meer groenten en minder vlees eten, tweedehandsproducten kopen, recyclen en hergebruiken.

Ook u kunt zich inzetten voor het Europees klimaatpact – een initiatief dat gemeenschappen helpt om maatregelen ter bestrijding van klimaatverandering te delen en uit te voeren – of voor groene consumptie – een initiatief dat bedrijven aanmoedigt om klimaatvriendelijker te worden, bijvoorbeeld door hun koolstofvoetafdruk te verkleinen of duurzamere producten te maken.U kunt ook ideeën delen over duurzame, klimaatvriendelijke architectuur via ons initiatief Nieuw Europees Bauhaus.