Pereiti prie pagrindinio turinio
NextGenerationEU

Tebūnie žalia

Įgyvendindami priemonę „NextGenerationEU“ kuriame naują, ekologišką Europą, kurioje rūpinamasi ir žmonėmis, ir planeta.

Ne mažiau kaip 30 proc. ekonomikos gaivinimo plano „NextGenerationEU“ ir ES septynerių metų biudžeto lėšų numatoma skirti kovai su klimato kaita ir žaliesiems projektams remti. Tai mūsų ateinančių metų prioritetai. Tad kibkime į darbą, kad Europa būtų žalia!

Anglies dioksido pėdsako mažinimas

Švari energija

Įgyvendindami priemonę „NextGenerationEU“ padedame ES šalims pereiti prie švarios energijos, visų pirma naudoti saugius ir įperkamus atsinaujinančiuosius energijos išteklius. Pradedame ES masto renovacijos bangą, kad privatūs namai ir viešieji pastatai būtų efektyvesni energijos vartojimo požiūriu ir daugiau žmonių galėtų savo būstuose gyventi šiltai. Žaliosios ir skaitmeninės technologijos suteiks galimybę taip modernizuoti Europos miestus, kad tai būtų pažangieji miestai, kuriems apšildyti ir apšviesti energija vartojama efektyviai, kuriuose įrengtos novatoriškos vandentiekos sistemos ir atliekynai.

Darnusis transportas

Keliausime taip, kad mažiau kenktume aplinkai. Plečiame ir tobuliname dviračių infrastruktūrą, daugiau investuojame į viešojo transporto tinklus, be kita ko, greitųjų geležinkelių linijas. Projektuojame netaršius didelius orlaivius ir jūrų laivus – keleivinius ir tanklaivius. Skatiname rinktis elektrines transporto priemones ir rūpinamės, kad visoje Europoje būtų įrengta pakankamai vietų, kur jas įkrauti.

Šios investicijos ne tik padės mums pasiekti klimato tikslus, taip investuojant bus kuriamos ekologiškos darbo vietos, kurios bus reikalingos ateityje, sustiprės ekonomika ir pagerės europiečių gyvenimo kokybė.

Mūsų aplinkos apsauga

Gamta ir biologinė įvairovė

Visoje Europoje saugome daugiau sausumos ir jūros teritorijų ir turtingą biologinę įvairovę. Šaliname pagrindinius biologinės įvairovės nykimo veiksnius ir imamės priemonių, kad iki 2050 m. oro, vandens ir dirvožemio tarša taptų nulinė. Dedame pastangas, kad miškų būtų daugiau ir jie būtų kokybiškesni, atsparesni klimato kaitai. Skatiname tvaresnę miškininkystę, be kita ko, ekologinį turizmą. Taip siekiame užtikrinti, kad kaimo vietovės ir jų gyventojai nebūtų palikti nuošalyje. Be to, rengiame per daugelį metų nualintų ekosistemų ir šlapynių gamtos atkūrimo planą.

Tvarus vartojimas

Geriname atliekų tvarkymą ir pradedame kurti žiedinę ekonomiką – nuo plastikų ir tekstilės iki baterijų ir transporto priemonių. Stengiamės, kad sugedusius elektros prietaisus būtų galima pataisyti, o nebepataisomus – perdirbti. Propaguojame tvarios mados idėją ir visoje Europoje remiame centrus, kuriuose galima sužinoti, kaip atnaujinti daiktus ir suteikti jiems naują gyvenimą.

Šie pokyčiai ne tik padės mums apsaugoti aplinką ir pasiekti klimato tikslus, dėl jų pagerės visų europiečių sveikata ir gyvenimo kokybė.

Kokį maistą valgysime ateityje

Maistingas, tvarus maistas

Įgyvendindami priemonę „NextGenerationEU“ ir strategiją „Nuo ūkio iki stalo“ užtikriname, kad saugaus ir sveiko maisto pakaktų visiems. Raginame visus rinktis sveiką ir tvarią mitybą, mažiname maisto švaistymą. Rengiame maisto produktų ženklinimo sistemą, kad būtų aišku, kur produktas pagamintas, kokia jo maistinė vertė, poveikis aplinkai ir socialinis poveikis. Daugiau investuojame į mokslinius tyrimus ir inovacijas, kad mūsų maisto sistema būtų atspari ir tinkama ateityje.

Ūkininkavimas ir žuvininkystė

Padedame ūkininkams pereiti prie ekologinio ūkininkavimo. Tai padės sumažinti mūsų maisto anglies dioksido išmetimo rodiklį, apsaugoti aplinką ir išsaugoti biologinę įvairovę. Investuojame į mokslinius tyrimus ir technologijas, kad ūkininkaujama būtų veiksmingiau, kad būtų modernizuotas drėkinimas ir ieškoma necheminių alternatyvų pesticidams. Remiame tausią žvejybą ir akvakultūrą, o tai paskatins mėlynąją ekonomiką.

Tokie pokyčiai ne tik padės mums pasiekti klimato tikslus, bet ir suteiks naujų galimybių vartotojams, ūkininkams, žvejams ir maisto pramonei.

Ekologiškesnė Europa visiems

Norime, kad Europos žaliąją ateitį kurtų ir ja pasinaudotų visi, todėl investuojame daugiau lėšų į mokslinius tyrimus ir inovacijas, kad galėtume reaguoti į klimato krizę ir geriau apsaugoti Europos biologinę įvairovę ir buveines, kurioms gresia pavojus.

Siekdami užtikrinti sąžiningą ir teisingą pertvarką visiems, telkiame kaip niekad daug žaliųjų investicijų ir teikiame kvalifikacijos kėlimo ir persikvalifikavimo galimybių, kad padėtume darbuotojams ir įmonėms klestėti žaliojoje ekonomikoje. Be to, įgyvendindami Teisingos pertvarkos mechanizmą, užtikriname, kad perėjimas prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos vyktų sąžiningai ir kad niekas nebūtų paliktas nuošalyje.

Tarptautinis bendradarbiavimas

Žinome, kad visuotinę klimato kaitos grėsmę galime pašalinti tik bendradarbiaudami su tarptautiniais partneriais. Todėl bendradarbiaujame su kitomis vyriausybėmis, kad pasiektume Paryžiaus susitarimo tikslus. Remiame besivystančių šalių pastangas kovoti su klimato kaita. Rodome pavyzdį – nustatome neutralaus poveikio klimatui tikslines datas ir raginame kitas vyriausybes daryti tą patį. Dirbdami kartu užtikrinsime, kad ateityje pasaulis būtų ekologiškesnis.

ES ir UEFA partnerystė

Ekologijai skiriame daugiau dėmesio nei kada nors anksčiau. Todėl kartu su Europos futbolo asociacijų sąjunga UEFA ėmėmės trejų metų trukmės kampanijos, kad parodytume, kaip visi galime prisidėti prie kovos su klimato kaita. Sužinokite daugiau apie mūsų ir UEFA bendrą kampaniją.

Kaip prisidėti?

Prisidėti prie ekologiškesnės ateities kūrimo galima įvairiai: važinėti viešuoju transportu arba dviračiu, valgyti daugiau daržovių ir mažiau mėsos, pirkti naudotus daiktus, perdirbti ir pakartotinai naudoti.

Be to, galite prisidėti prie Europos klimato pakto iniciatyvos, padedančios bendruomenėms įgyvendinti kovos su klimato kaita priemones ir dalytis jomis, arba prie Žaliojo vartojimo įsipareigojimo iniciatyvos, kuria įmonės skatinamos savo veikla kuo mažiau kenkti klimatui (pavyzdžiui, mažinti anglies dioksido pėdsaką ir gaminti tvaresnius produktus), įgyvendinimo. Galimybę dalytis mintimis apie tvarią klimatui nekenkiančius architektūrinius sprendimus suteikia Naujojo europinio bauhauzo iniciatyva.