Skip to main content
NextGenerationEU

O Uniune mai verde

Prin NextGenerationEU, deschidem calea către o Europă nouă, verde. O Europă bună și pentru oameni, și pentru planetă.

Cel puțin 30 % din planul de redresare NextGenerationEU și din bugetul pe șapte ani al UE este rezervat măsurilor de combatere a schimbărilor climatice și sprijinirii proiectelor verzi. Vă prezentăm deci, în cele ce urmează, domeniile cărora le vom acorda prioritate în anii următori. O Uniune mai verde? Să trecem la fapte!

Reducerea amprentei de carbon

Energie curată

Prin NextGenerationEU, ajutăm țările din UE să utilizeze mai multă energie curată, provenind în mare parte din surse regenerabile sigure, cu prețuri accesibile. Declanșăm un val de renovări pe tot teritoriul UE, pentru a avea locuințe și clădiri publice care consumă mai puțină energie și pentru a ajuta mai mulți oameni să nu mai sufere de frig pentru că nu-și pot permite să-și încălzească locuința cum trebuie. Tehnologiile verzi și digitale ne vor permite să modernizăm orașele europene, astfel încât să dispunem de sisteme de încălzire și iluminat eficiente din punct de vedere energetic și de sisteme inovatoare de alimentare cu apă și de tratare și eliminare a deșeurilor.

Transport durabil

Sectorul călătoriilor și transporturile vor respecta mai mult mediul. Extindem și îmbunătățim infrastructura pentru bicicliști și investim mai mult în rețelele de transport public (inclusiv în linii feroviare de mare viteză care să facă legătura între diferite colțuri ale Europei). Dezvoltăm aeronave și vase de mare capacitate (avioane, vapoare, nave-cisternă etc.) cu emisii zero. Încurajăm tranziția către mașinile electrice și extinderea rețelei europene de stații de reîncărcare și alimentare.

Datorită acestor investiții, vom putea să ne atingem obiectivele climatice, să creăm locuri de muncă verzi, să ne întărim economiile și să îmbunătățim calitatea vieții tuturor europenilor.

Protejarea mediului înconjurător

Natură și biodiversitate

Extindem suprafețele protejate, pe uscat și în mări, și luăm măsuri pentru a proteja biodiversitatea bogată a Europei. Contracarăm factorii care determină declinul biodiversității și luptăm pentru a reduce la zero poluarea aerului, a apelor și a solului, până în 2050. Căutăm să extindem suprafețele împădurite de calitate, reziliente în fața schimbărilor climatice. Promovăm o economie forestieră mai durabilă, inclusiv ecoturismul, pentru a ne asigura că populația locală nu rămâne în urmă. În același timp, lansăm un plan de refacere a naturii pentru ecosistemele și zonele umede care s-au degradat de-a lungul anilor.

Consum sustenabil

Îmbunătățim gestionarea deșeurilor și impulsionăm economia circulară, de la materiale plastice și textile până la baterii și autovehicule. Ne asigurăm că aveți dreptul să reparați aparatura electrică și că o puteți recicla atunci când nu se mai poate repara. Promovăm moda durabilă și susținem centrele de sprijin din întreaga Europă în care puteți învăța cum să dați o nouă viață bunurilor.

Prin astfel de schimbări, vom putea să protejăm mediul și să ne atingem obiectivele climatice și, în același timp, să îmbunătățim sănătatea și calitatea vieții tuturor europenilor.

Viitorul hranei noastre

Alimente hrănitoare, produse durabil

Prin NextGenerationEU și strategia „De la fermă la consumator”, ne asigurăm că toată lumea are acces la alimente sigure, sănătoase și suficiente. Încurajăm populația să adopte obiceiuri alimentare sănătoase și sustenabile și reducem risipa de alimente. Dezvoltăm un sistem de etichetare a alimentelor, astfel încât consumatorii să poată vedea de unde provine fiecare produs și ce valoare nutrițională, impact social și impact de mediu are. Și investim mai mult în cercetare și inovare pentru a ne asigura că sistemul nostru alimentar este rezilient și pregătit pentru viitor.

Agricultura și pescuitul

Îi ajutăm pe fermieri să treacă la agricultura ecologică, trecere care va reduce amprenta de carbon a alimentelor, va proteja mai bine mediul și va conserva biodiversitatea. Investim în cercetare și tehnologie pentru a eficientiza agricultura, pentru a moderniza irigațiile și pentru a dezvolta alternative nechimice la pesticide. În același timp, susținem pescuitul și acvacultura durabile, care vor stimula economia albastră.

Astfel de schimbări ne vor ajuta nu numai să ne atingem obiectivele climatice, ci și să creăm noi oportunități pentru consumatori, fermieri, pescari și industria alimentară.

O Europă mai verde pentru toți

Dorim ca toată lumea să fie implicată în viitorul ecologic al Europei și să beneficieze de acesta, motiv pentru care investim mai mult în cercetare și inovare pentru a răspunde crizei climatice și pentru a proteja mai bine biodiversitatea și habitatele Europei aflate în pericol.

Pentru a asigura o tranziție echitabilă și justă pentru toți, mobilizăm, de asemenea, mai multe investiții ecologice decât oricând și oferim oportunități de calificare și recalificare pentru a ajuta lucrătorii și întreprinderile să prospere în economia verde. Și ne asigurăm că tranziția către o economie cu zero emisii nete de gaze cu efect de seră are loc în mod echitabil, fără a lăsa pe nimeni în urmă, cu ajutorul Mecanismului nostru pentru o tranziție justă.

Cooperare internațională

Știm că nu putem contracara amenințarea globală reprezentată de schimbările climatice decât cooperând cu partenerii noștri internaționali. De aceea, colaborăm cu alte guverne pentru a atinge obiectivele Acordului de la Paris. Sprijinim țările în curs de dezvoltare în eforturile lor de combatere a schimbărilor climatice. Și conducem prin puterea exemplului, stabilind termene pentru atingerea neutralității climatice și încurând alte guverne să facă același lucru. Conlucrând, vom asigura o lume mai verde pentru ziua de mâine.

Parteneriatul UE-UEFA

Mai mult ca niciodată, punem aspectele ecologice în lumina reflectoarelor. Astfel, ne-am alăturat Uniunii Asociațiilor Europene de Fotbal (UEFA) într-o campanie de trei ani care îi va ajuta pe europeni să înțeleagă ce poate face fiecare pentru a combate schimbările climatice. Detalii despre campania comună UE-UEFA.

Cum vă puteți implica?

Și dumneavoastră puteți face ceva pentru a construi un viitor mai verde! Puteți să optați pentru transportul în comun sau pentru biciclete, să mâncați mai multe legume și mai puțină carne, să cumpărați produse la mâna a doua și să reciclați sau să reutilizați.

Vă puteți implica în Pactul climatic european, o inițiativă care ajută comunitățile să facă schimb de informații despre diverse măsuri de combatere a schimbărilor climatice și chiar să le aplice. Sau în Angajamentul privind consumul verde, o inițiativă care încurajează întreprinderile să-și micșoreze impactul asupra climei, de exemplu prin reducerea amprentei lor de carbon sau prin producția de bunuri mai durabile. De asemenea, puteți împărtăși idei de arhitectură durabilă și favorabilă climei prin intermediul inițiativei Noul Bauhaus european, pe care am lansat-o de curând.