Siirry pääsisältöön
NextGenerationEU

Vihreä EU

NextGenerationEU:n tuella luodaan uusi vihreä Eurooppa, joka toimii sekä ihmisten että maapallon hyväksi.

Vähintään 30 % NextGenerationEU-elpymisvälineen ja EU:n seitsenvuotisen talousarvion määrärahoista on varattu ilmastonmuutoksen torjuntaan ja vihreisiin hankkeisiin. Nämä keskeiset alat ovat tulevina vuosina etusijalla. Tehdään tulevaisuudesta vihreä.

Hiilijalanjäljen pienentäminen

Puhdas energia

NextGenerationEU auttaa EU-maita siirtymään puhtaaseen energiaan, joka perustuu suurelta osin turvallisiin ja kohtuuhintaisiin uusiutuviin energialähteisiin. Samalla käynnistetään EU:n laajuinen perusparannusaalto. Tavoitteena on parantaa yksityisten ja julkisten rakennusten energiatehokkuutta ja siten auttaa yhä useampia, jotta heillä olisi varaa kotinsa lämmittämiseen. Vihreän ja digitaalisen teknologian avulla voidaan kehittää älykkäitä eurooppalaisia kaupunkeja, joissa on energiatehokas lämmitys ja valaistus sekä innovatiiviset vesihuoltojärjestelmät ja jätteidenkäsittelylaitokset.

Kestävä liikenne

Matkustamisesta ja tavaraliikenteestä tulee ympäristöystävällisempää. Pyöräilyinfrastruktuuria lisätään ja parannetaan ja julkisen liikenteen verkkoihin, myös suurnopeusratoihin, investoidaan aiempaa enemmän kaikkialla Euroopassa. Samalla kehitetään päästöttömiä suuria ilma-aluksia ja merialuksia, muun muassa laivoja ja säiliöaluksia. Lisäksi kannustetaan siirtymistä sähköautoihin ja varmistetaan, että kaikkialla Euroopassa on riittävästi lataus- ja tankkausasemia.

Nämä investoinnit auttavat saavuttamaan EU:n ilmastotavoitteet, luovat vihreitä työpaikkoja, vahvistavat EU-alueen talouksia ja auttavat parantamaan kaikkien eurooppalaisten elämänlaatua.

Ympäristönsuojelu

Luonto ja biologinen monimuotoisuus

Euroopassa suojellaan yhä useampia alueita maalla ja merellä. Alueen rikasta biologista monimuotoisuutta suojellaan köyhtymisen aiheuttajilta. Tavoitteena on myös ilman, veden ja maaperän saasteettomuus vuoteen 2050 mennessä. Metsien määrää lisätään ja samalla parannetaan niiden laatua ja kykyä sietää ilmastonmuutosta ja edistetään entistä kestävämpää metsätaloutta, myös ekomatkailua, sen varmistamiseksi, että maaseutualueet ja niiden paikallisväestö otetaan asianmukaisesti huomioon. Samalla käynnistetään EU:n luonnon ennallistamissuunnitelma vuosien mittaan rappeutuneiden ekosysteemien ja kosteikkojen ennallistamiseksi.

Kestävä kulutus

Jätehuoltoa parannetaan ja muun muassa muovien, tekstiilien, patterien ja ajoneuvojen kiertotaloutta vauhditetaan. EU aikoo vahvistaa sähkölaitteiden korjauttamisoikeuden ja mahdollisuuden kierrättää loppuun käytetyt laitteet. Se edistää kestävää muotia ja tukee Euroopan laajuisesti keskuksia, joissa voi oppia päivittämään tuotteita ja antamaan niille uuden elämän.

Tällaiset muutokset auttavat meitä suojelemaan ympäristöä ja saavuttamaan ilmastotavoitteet, minkä lisäksi ne parantavat kaikkien eurooppalaisten terveyttä ja elämänlaatua.

Ravintomme tulevaisuus

Ravitseva, kestävästi tuotettu ruoka

NextGenerationEU-elpymisvälineen ja Pellolta pöytään -strategian avulla varmistetaan, että kaikki saavat riittävästi turvallista ja terveellistä ruokaa. Niillä kannustetaan kaikkia omaksumaan terveellinen ja kestävä ruokavalio ja vähentämään ruokahävikkiä. Parhaillaan kehitetään elintarvikkeiden merkintäjärjestelmää, josta käy ilmi tuotteiden alkuperä, ravintoarvo ja ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset. Lisäksi EU investoi aiempaa enemmän tutkimukseen ja innovointiin sen varmistamiseksi, että elintarvikejärjestelmä kestää myös tulevaisuuden vaatimukset.

Maatalous ja kalastus

EU tukee viljelijöiden siirtymistä luonnonmukaiseen maatalouteen, mikä auttaa pienentämään elintarvikkeiden hiilijalanjälkeä, suojelemaan ympäristöä ja säilyttämään luonnon monimuotoisuuden. Samalla investoidaan tutkimukseen ja teknologiaan, jotta voidaan tehostaa maataloutta, nykyaikaistaa kastelujärjestelmiä ja kehittää vaihtoehtoja kemiallisille torjunta-aineille. Myös kestävää kalastusta ja vesiviljelyä tuetaan, mikä vauhdittaa sinistä taloutta.

Tällaiset muutokset auttavat meitä saavuttamaan ilmastotavoitteet ja luovat myös uusia mahdollisuuksia kuluttajille, viljelijöille, kalastajille ja elintarviketeollisuudelle.

Vihreämpi Eurooppa kaikille

Kaikilla on oltava mahdollisuus osallistua Euroopan vihreään tulevaisuuteen ja saada siitä hyötyä. Tästä syystä EU investoi lisää rahaa tutkimukseen ja innovointiin. Tavoitteena on torjua ilmastokriisiä ja parantaa Euroopan luonnon monimuotoisuuden ja uhanalaisten elinympäristöjen suojelua.

EU aikoo saada liikkeelle enemmän vihreitä investointeja kuin koskaan aikaisemmin, jotta vihreä siirtymä olisi reilu ja oikeudenmukainen. EU tukee myös työntekijöiden ammattitaidon kehittymistä ja uudelleenkouluttautumista auttaakseen työntekijöitä ja yrityksiä menestymään vihreässä taloudessa. Lisäksi EU varmistaa oikeudenmukaisen siirtymän mekanismilla, että siirtyminen kohti ilmastoneutraalia taloutta tapahtuu oikeudenmukaisesti – ketään ei jätetä.

Kansainvälinen yhteistyö

Ilmastonmuutoksen maailmanlaajuinen uhka voidaan ratkaista vain tekemällä yhteistyötä kansainvälisten kumppanien kanssa. Sen vuoksi EU tekee yhteistyötä useiden maiden kanssa Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi se tukee kehittyviä maita niiden ilmastotoimissa. EU näyttää esimerkkiä, asettaa määräaikoja ilmastoneutraaliudelle ja kannustaa muita maita tekemään samoin. Tekemällä yhteistyötä voimme tehdä maailmasta vihreämmän.

EU:n ja UEFAn kumppanuus

Vihreät kysymykset ovat nyt enemmän esillä kuin koskaan aiemmin. Tämän vuoksi EU ja Euroopan jalkapalloliitto UEFA järjestävät yhdessä kolmivuotisen kampanjan, jonka puitteissa me kaikki voimme osallistua ilmastonmuutoksen torjuntaan. Lisätietoa EU:n ja UEFAn yhteisestä kampanjasta.

Miten voit kantaa kortesi kekoon?

Voit edistää ympäristöystävällisempää tulevaisuutta monin tavoin. Voit esimerkiksi käyttää julkista liikennettä tai pyöräillä, syödä enemmän vihanneksia ja vähemmän lihaa, ostaa käytettyjä tuotteita, kierrättää ja uudelleenkäyttää.

Voit myös osallistua erilaisiin aloitteisiin: Eurooppalainen ilmastosopimus auttaa yhteisöjä jakamaan tietoa ja toteuttamaan toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Vihreän kuluttamisen sitoumus kannustaa yrityksiä toimimaan ympäristöystävällisemmin ja esimerkiksi pienentämään hiilijalanjälkeään tai valmistamaan kestävämpiä tuotteita. Lisäksi voit jakaa ajatuksiasi ympäristön kannalta kestävästä arkkitehtuurista uusi eurooppalainen Bauhaus -alustalla.