Preskoči na glavno vsebino
NextGenerationEU

Zelena Evropa

Z instrumentom NextGenerationEU utiramo pot novi, zeleni Evropi. Evropi, ki ustreza ljudem in planetu.

Najmanj 30 % sredstev iz načrta okrevanja NextGenerationEU in sedemletnega proračuna EU je namenjenih boju proti podnebnim spremembam in podpori zelenim projektom. V nadaljevanju so navedena ključna področja, ki jih bomo v prihodnjih letih obravnavali kot prednostna. Ozelenimo Evropo!

Zmanjšanje ogljičnega odtisa

Čista energija

Z instrumentom NextGenerationEU pomagamo državam EU pri prehodu na uporabo čiste energije, ki večinoma temelji na varnih in cenovno dostopnih obnovljivih virih energije. Po vsej EU začenjamo val prenove, da bi zasebni domovi in javne stavbe postali energijsko učinkovitejši in bi si lahko več ljudi privoščilo ogrevanje svojega doma. Zelena in digitalna tehnologija nam bo omogočila nadgradnjo evropskih mest v pametna mesta z energijsko učinkovitimi sistemi ogrevanja in razsvetljave ter inovativnimi sistemi za oskrbo z vodo v mestih in objekti za odlaganje odpadkov.

Trajnostni promet

Potovanja in prevoz bodo postali okolju prijaznejši. Povečujemo in izboljšujemo kolesarsko infrastrukturo ter povečujemo naložbe v omrežja javnega prevoza, vključno z železniškimi progami za visoke hitrosti po vsej Evropi. Razvijamo brezemisijske velike zrakoplove in morska plovila, kot so ladje in tankerji. Spodbujamo prehod na električne avtomobile in zagotavljamo, da je po Evropi dovolj polnilnih in oskrbovalnih postaj.

Te naložbe nam bodo pomagale doseči naše podnebne cilje, obenem pa bodo tudi ustvarile zelena delovna mesta za prihodnost, okrepile naša gospodarstva in nam pomagale izboljšati kakovost življenja vseh Evropejcev.

Varstvo okolja

Narava in biotska raznovrstnost

Varujemo več kopenskih in morskih območij po vsej Evropi, pa tudi našo bogato biotsko raznovrstnost. Spoprijemamo se z glavnimi vzroki za izgubo biotske raznovrstnosti ter si prizadevamo doseči ničelno onesnaževanje zraka, vode in tal do leta 2050. Izboljšujemo količino in kakovost naših gozdov, krepimo njihovo odpornost na podnebne spremembe ter spodbujamo bolj trajnostno gospodarjenje z gozdovi, vključno z ekoturizmom, za zagotovitev, da podeželska območja in njihovo lokalno prebivalstvo ne bi bili prezrti. Uvajamo tudi načrt za obnovo narave za ekosisteme in mokrišča, katerih stanje se iz leta v leto poslabšuje.

Trajnostna potrošnja

Izboljšujemo ravnanje z odpadki in uvajamo krožno gospodarstvo, od plastike in tekstila do baterij in vozil. Skrbimo za to, da imate pravico do popravila svojih električnih naprav in da jih je ob koncu njihove življenjske dobe mogoče reciklirati. Spodbujamo trajnostno modo in po vsej Evropi podpiramo centre, v katerih se lahko naučite, kako lahko izboljšate svoje izdelke in podaljšate njihovo življenjsko dobo.

Take spremembe nam bodo ne le pomagale varovati okolje in doseči naše podnebne cilje, temveč se bosta z njimi tudi izboljšala zdravje in kakovost življenja vseh Evropejcev.

Prihodnost naše hrane

Hranljiva in trajnostna hrana

Z instrumentom NextGenerationEU in strategijo Od vil do vilic zagotavljamo, da ima vsakdo dostop do varne in zdrave hrane v zadostnih količinah. Ljudi spodbujamo k zdravi in trajnostni prehrani ter zmanjšujemo količino živilskih odpadkov. Razvijamo tudi trajnostni sistem označevanja živil, pri katerem se navedejo poreklo proizvoda, njegova hranilna vrednost ter njegov vpliv na okolje in družbo. Poleg tega krepimo naložbe v raziskave in inovacije, da bi zagotovili zanesljiv prehranski sistem, pripravljen na prihodnost.

Kmetijstvo in ribolov

Kmetom pomagamo pri prehodu na ekološko kmetijstvo, ki bo prispevalo k zmanjšanju ogljičnega odtisa naše hrane, varovanju okolja in ohranjanju biotske raznovrstnosti. Vlagamo v raziskave in tehnologijo za povečanje učinkovitosti kmetijstva, posodobitev sistemov namakanja in razvoj nekemičnih alternativ za pesticide. Podpiramo tudi trajnostni ribolov in akvakulturo, s katerima se bo spodbudilo modro gospodarstvo.

Take spremembe nam bodo pomagale doseči naše podnebne cilje, obenem pa se bodo z njimi tudi ustvarjale nove priložnosti za potrošnike, kmete, ribiče in živilsko industrijo.

Bolj zelena Evropa za vse

Želimo, da so vsi vključeni v oblikovanje zelene prihodnosti Evrope in imajo koristi od nje. Zato povečujemo naložbe v raziskave in inovacije, da bi se odzvali na podnebno krizo ter bolje zaščitili evropsko biotsko raznovrstnost in ogrožene habitate.

Za zagotovitev pravičnega prehoda za vse mobiliziramo tudi več zelenih naložb kot kadar koli prej ter zagotavljamo priložnosti za usposabljanje in preusposabljanje, da bi delavcem in podjetjem pomagali uspeti v zelenem gospodarstvu. Z mehanizmom za pravični prehod zagotavljamo, da prehod na gospodarstvo z neto ničelnimi emisijami toplogrednih plinov poteka pravično, tako da ni nihče prezrt.

Mednarodno sodelovanje

Vemo, da lahko globalno nevarnost podnebnih sprememb odpravimo le v sodelovanju z našimi mednarodnimi partnerji. Zato sodelujemo z drugimi vladami, da bi dosegli cilje Pariškega sporazuma. Podpiramo države v razvoju v njihovih prizadevanjih za boj proti podnebnim spremembam. Z določitvijo ciljnih datumov za podnebno nevtralnost in spodbujanjem drugih vlad, naj storijo enako, pa dajemo zgled. S skupnim delom bomo zagotovili bolj zelen svet za prihodnost.

Partnerstvo EU–UEFA

Zelena vprašanja postavljamo v ospredje bolj kot kadar koli prej. Zato smo združili moči z Zvezo evropskih nogometnih združenj UEFA za triletno kampanjo o tem, kako lahko vsi prispevamo v boju proti podnebnim spremembam. Več informacij o naši skupni kampanji z zvezo UEFA.

Kako lahko sodelujete?

K oblikovanju zelene prihodnosti lahko prispevate na številne načine, na primer tako, da uporabljate javni prevoz ali kolo, jeste več zelenjave in manj mesa, kupujete rabljene izdelke, jih reciklirate in ponovno uporabite.

Lahko se tudi vključite v evropski podnebni pakt, pobudo, ki skupnostim pomaga pri izmenjavi in izvajanju ukrepov za boj proti podnebnim spremembam, ali v pobudo za zavezanost zeleni potrošnji, s katero se podjetja spodbujajo, naj postanejo okolju prijaznejša, tako da na primer zmanjšajo svoj ogljični odtis ali proizvajajo trajnejše izdelke. Svoje zamisli o trajnostni, okolju prijazni arhitekturi lahko predstavite tudi v okviru naše pobude novi evropski Bauhaus.