Preskoči na glavno vsebino
NextGenerationEU

Z vlaganjem v prihodnost Evrope lahko „uresničimo načrt“

Instrument NextGenerationEU je bil vzpostavljen, da bi pomagal odpraviti gospodarsko in socialno škodo, ki jo je povzročila pandemija COVID-19. Evropska unija z naložbenimi projekti, ki jih financira, določa načrt za bolj zeleno, bolj digitalno in odpornejšo prihodnost. 

Osrednji del tega obsežnega svežnja spodbud, ki je največji doslej financiran v Evropi, je mehanizem za okrevanje in odpornost, prek katerega se večina sredstev dodeljuje v obliki posojil in nepovratnih sredstev.  

Sredstva, dodeljena na podlagi uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost

291 milijard evrov
v obliki posojil
357 milijard evrov
v nepovratnih sredstvih
648 milijard evrov*
skupnih naložb v cenah iz leta 2022

*To je najvišji znesek, predviden v uredbi o mehanizmu za okrevanje in odpornost.

Vse države EU so pripravile celovite nacionalne načrte za okrevanje in odpornost, namenjene dodeljevanju sredstev iz instrumenta NextGenerationEU za njihove konkretne potrebe. Ta sredstva so namenjena različnim naložbenim projektom in pobudam, od katerih so bili številni že zaključeni. 

Od trajektov na sončno energijo na Hrvaškem do moderne kolesarske infrastrukture v severni Belgiji – instrument NextGenerationEU spodbuja pozitivne spremembe danes in s šestimi glavnimi prednostnimi področji postavlja temelje za bolj trajnostno prihodnost:  

Naložbe na teh področjih bodo ustvarile delovna mesta in spodbudile rast v kritičnih gospodarskih sektorjih, osredotočenih na prihodnost. Prispevale bodo k izgradnji bolj digitalne Evrope, hkrati pa podprle prehod na čistejšo energijo in določile pot za podnebno nevtralnost do leta 2050.  

Ursula von der Leyen -  placeholder pictures

Skupaj smo pokazali, da drzna Evropa dosega rezultate. Naše delo še zdaleč ni končano, zato stopajmo še naprej skupaj. Zagotovimo rezultate danes in se pripravimo na prihodnost.

Ursula von der Leyen, predsednica Evropske komisije

Spremljajte napredek posameznih držav v preglednici kazalnikov okrevanja in odpornosti ter pridobite vpogled v projekte, ki se financirajo v vsaki državi članici. Podrobnosti o projektih v vaši regiji so na voljo na našem interaktivnem zemljevidu: 

Projekti v vaši državi

Instrument NextGenerationEU v praksi

Evropska komisija od februarja 2024 neposredno sodeluje s svojimi predstavništvi v več državah EU, da bi z lokalnimi komunikacijskimi kampanjami poudarila učinek projektov, financiranih iz instrumenta NextGenerationEU, na lokalne skupnosti. Namen teh lokalnih kampanj je neposredno sodelovati z državljani in upravičenci projektov ter izkoristiti različne kanale za prikaz inovacij in infrastrukture, usmerjenih v prihodnost, ki se vzpostavljajo na nacionalni ravni s pomočjo instrumenta NextGenerationEU.  

V okviru hrvaškega nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost je bilo za projekt splavitve broda na sončno energijo v občini Pitomača namenjenih več kot 900 000 evrov. Novi brod povezuje bližnje kraje ter lokalnim prebivalcem in obiskovalcem zagotavlja varen in zanesljiv prevoz.