Pāriet uz galveno saturu
NextGenerationEU
Atveseļošanas un noturības mehānisms

Galvenais instruments, kas palīdzēs ES atgūties no koronavīrusa krīzes un kļūt spēcīgākai un noturīgākai

Eiropas gatavošana nākotnes izaicinājumiem un iespējām

Atveseļošanas instrumenta NextGenerationEU galvenais elements ir Atveseļošanas un noturības mehānisms – instruments, kas nodrošina dotācijas un aizdevumus reformu un investīciju atbalstam ES dalībvalstīs.

Mērķi un ieguvumi

Atveseļošanas un noturības mehānisms ir daļa no visaptveroša reaģēšanas pasākumu kopuma, un tas palīdz

  • mazināt pandēmijas ekonomisko un sociālo ietekmi,
  • padarīt dalībvalstis noturīgākas un labāk sagatavotas izaicinājumiem un iespējām, ko rada zaļā un digitālā pārkārtošanās,
  • līdz 2050. gadam sasniegt ES klimatneitralitātes mērķi,
  • nostādīt Eiropu uz digitālās pārkārtošanās ceļa,
  • radīt darbvietas un stimulēt izaugsmi.

Mūsu plāna kopējā vērtība ir 723 miljardi eiro. Tas ir vērienīgākais Eiropas atjaunošanas projekts kopš Māršala plāna. Tas palīdzēs Eiropai atgūties no krīzes un sniegs ieguldījumu tās nākotnē.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena
Picture of Ursula von der Leyen

Instruments nodrošina dalībvalstīm līdzekļus investīcijām (2022. g. cenās)

385 miljardi EUR
aizdevumu veidā
338 miljardi EUR
dotāciju veidā
723 miljardi EUR
kopējais atbalsts investīcijām reformās un projektos

Uzziniet, kādi projekti tiek īstenoti dalībvalstīs

Green transition icon

Zaļā pārkārtošanās

projekti ar uzsvaru uz zaļajām tehnoloģijām un spējām (ilgtspējīgu mobilitāti, energoefektivitāti un atjaunīgajiem energoresursiem, pielāgošanos klimata pārmaiņām), aprites ekonomiku un bioloģisko daudzveidību
Policies next gen Icon

Uz nākamo paaudzi vērsta rīcībpolitika

projekti, kas tiecas uzlabot piekļuvi kvalitatīvai vispārējai, profesionālajai un augstākajai izglītībai, liek uzsvaru uz digitālo izglītību un agrīno pirmsskolas izglītību un aprūpi, atbalsta jaunatnes nodarbinātību
Digital transformation icon

Digitālā pārveide

projekti, kas veicina ļoti augstas veiktspējas tīklu ierīkošanu un publisko pakalpojumu, valdības procesu un uzņēmumu, jo īpaši MVU, digitalizāciju, palīdz attīstīt pamata un padziļinātas digitālās prasmes, atbalsta ar digitalizāciju saistītas pētniecības un izstrādes darbības un progresīvu...
Social & territorial cohesion icon

Sociālā un teritoriālā kohēzija

projekti, kas uzlabo sociālo un teritoriālo infrastruktūru un pakalpojumus, tai skaitā sociālās aizsardzības un labklājības sistēmas, un nelabvēlīgā situācijā esošu grupu iekļaušanu, atbalsta nodarbinātību un prasmju attīstību, rada stabilas un kvalitatīvas darbvietas

Kā tas darbojas

Atveseļošanas un noturības mehānisms ir pagaidu instruments, ar kuru Komisija var piesaistīt līdzekļus – aizņēmumus kapitāla tirgos –, lai palīdzētu dalībvalstīm īstenot reformas un investīcijas, kas

Mehānisms stājās spēkā 2021. gada februārī. Tas finansē dalībvalstu reformas un investīcijas laikposmā no pandēmijas sākuma 2020. gada februārī līdz 2026. gada decembra beigām. Dalībvalstis iesniedz Eiropas Komisijai savus atveseļošanas un noturības plānus, kuros izklāstītas reformas un investīcijas, ko plānots īstenot līdz 2026. gada beigām. Pēc tam tās var saņemt finansējumu, kas nepārsniedz iepriekš saskaņotu piešķīruma summu. 

Skatīt dalībvalstu nacionālos plānus, paredzētās reformas un investīcijas

Noderīgas saites

Eiropas atveseļošanas plāns

Atveseļošanas un noturības rezultātu pārskats