Przejdź do treści głównej
NextGenerationEU
Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

Podstawowe narzędzie, dzięki któremu gospodarka krajów UE wychodzi z kryzysu związanego z koronawirusem silniejsza i bardziej odporna

Przygotowujemy UE na przyszłe wyzwania i możliwości

Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) jest podstawą NextGenerationEU i narzędziem, w ramach którego udziela się dotacji i pożyczek na wspieranie reform i inwestycji w państwach członkowskich UE.

Cele i korzyści

Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności jest częścią szeroko zakrojonej reakcji i pomaga

  • złagodzić gospodarcze i społeczne skutki pandemii koronawirusa
  • zapewnić, by państwa członkowskie były bardziej odporne, zrównoważone i lepiej przygotowane na wyzwania i możliwości związane z zieloną i cyfrową transformacją
  • osiągnąć cel UE, jakim jest neutralność klimatyczna do 2050 r.
  • utorować drogę do transformacji cyfrowej
  • tworzyć miejsca pracy i pobudzać wzrost gospodarczy.

Nasz plan opiewa na łączną kwotę 723 mld euro. Jest to największy projekt odbudowy w Europie od czasu planu Marshalla. Zapewnia on odbudowę, której Europa potrzebuje teraz i na przyszłość.

Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej
Picture of Ursula von der Leyen

Instrument zapewnia krajom UE środki na inwestycje (w cenach z 2022 r.)

385 mld euro
w postaci pożyczek
338 mld euro
w formie dotacji
723 mld euro
łącznie, na inwestycje w reformy i projekty

Projekty w poszczególnych państwach członkowskich

Green transition icon

Green transition

focusing on green technologies and capacities - sustainable mobility, energy efficiency and renewables, climate change adaptation; circular economy; and biodiversity
Policies next gen Icon

Policies for the next generation

improving access to and the quality of general, vocational, and higher education; focusing on digital education, early childhood education and care; supporting youth employment
Inclusive growth Icon

Smart, sustainable and inclusive growth

promoting entrepreneurship, competitiveness, industrialisation; improving the business environment; fostering research, development and innovation, supporting small- and medium-sized businesses
Digital transformation icon

Digital transformation

promoting the roll-out of very high capacity networks, the digitalisation of public services, government processes, and businesses, in particular SMEs; developing basic and advanced digital skills; supporting digital-related R&D and the deployment of advanced technologies
Social & territorial cohesion icon

Social and territorial cohesion

improving social and territorial infrastructure and services, including social protection and welfare systems, the inclusion of disadvantaged groups; supporting employment and skills development; creating high-quality, stable jobs

Jak to działa?

RRF, który jest instrumentem tymczasowym, umożliwia Komisji pozyskiwanie funduszy – poprzez zaciąganie pożyczek na rynkach kapitałowych – aby pomagać państwom członkowskim we wdrażaniu reform i inwestycji, które

  • są zgodne z priorytetami UE
  • stanowią odpowiedź na wyzwania wskazane w zaleceniach dla poszczególnych krajów w ramach europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej i społecznej.

Instrument wszedł w życie w lutym 2021 r. Finansuje on reformy i inwestycje państw członkowskich od początku pandemii w lutym 2020 r. do końca grudnia 2026 r. Aby otrzymać finansowanie w ustalonej wysokości, kraje UE określają w swoich planach odbudowy i zwiększania odporności planowane reformy i inwestycje, które mają zostać zrealizowane do końca 2026 r., a następnie przedkładają te plany Komisji Europejskiej. 

Plany krajowe, planowane reformy i inwestycje poszczególnych państw członkowskich

Podobne strony

Plan odbudowy dla Europy

Tabela wyników w zakresie odbudowy i zwiększania odporności