Preskoči na glavno vsebino
NextGenerationEU
Mehanizem za okrevanje in odpornost

Ključni instrument za pomoč gospodarstvom EU, da bodo po koronavirusni krizi močnejša in odpornejša

Zagotavljanje, da bo EU pripravljena na prihodnje izzive in priložnosti

Glavni del instrumenta NextGenerationEU je mehanizem za okrevanje in odpornost (RRF) – instrument, s katerim se zagotavljajo nepovratna sredstva in posojila za podporo reformam in naložbam v državah članicah EU.

Cilji in koristi

Mehanizem za okrevanje in odpornost, ki je del obsežnega odziva, pomaga

  • ublažiti gospodarske in socialne posledice pandemije
  • zagotoviti, da bodo države članice odpornejše, bolj trajnostne in bolje pripravljene na izzive in priložnosti zelenega in digitalnega prehoda
  • doseči cilj EU glede podnebne nevtralnosti do leta 2050
  • usmeriti Evropo na pot digitalnega prehoda
  • ustvarjati delovna mesta in spodbujati rast

Naš načrt je vreden 723 milijard evrov. Gre za največji projekt okrevanja v Evropi po Marshallovem načrtu. Okrevanje Evropa potrebuje zdaj in za prihodnost.

Ursula von der Leyen, predsednica Evropske komisije
Picture of Ursula von der Leyen

Mehanizem zagotavlja sredstva za naložbe držav članic (cene za leto 2022)

385 milijard evrov
v obliki posojil
338 milijard evrov
v obliki nepovratnih sredstev
723 milijard evrov
skupnih naložb v reforme in projekte

Kaj se dogaja v posameznih državah članicah

Green transition icon

Zeleni prehod

osredotočanje na zelene tehnologije in zmogljivosti – trajnostna mobilnost, energijska učinkovitost in obnovljivi viri energije, prilagajanje podnebnim spremembam; krožno gospodarstvo; biotska raznovrstnost
Policies next gen Icon

Politike za naslednjo generacijo

izboljšanje dostopa do splošnega, poklicnega in visokošolskega izobraževanja ter izboljšanje njegove kakovosti; osredotočanje na digitalno izobraževanje, predšolsko vzgojo in varstvo; podpiranje zaposlovanja mladih
Inclusive growth Icon

Pametna, trajnostna in vključujoča rast

spodbujanje podjetništva, konkurenčnosti, industrializacije; izboljšanje poslovnega okolja, spodbujanje raziskav, razvoja in inovacij ter podpiranje malih in srednjih podjetij
Digital transformation icon

Digitalna preobrazba

spodbujanje uvajanja visokozmogljivih omrežij, digitalizacije javnih storitev, postopkov državne uprave in podjetij, zlasti MSP; razvoj osnovnih in naprednih digitalnih veščin; podpiranje raziskav in razvoja na področju digitalizacije ter uvajanja naprednih tehnologij
Social & territorial cohesion icon

Socialna in teritorialna kohezija

izboljšanje socialne in teritorialne infrastrukture in storitev, vključno s sistemi socialne zaščite in socialnega varstva, ter vključevanje prikrajšanih skupin; podpiranje zaposlovanja ter razvoja znanj in spretnosti; ustvarjanje visokokakovostnih in stabilnih delovnih mest

Potek postopka

Komisija lahko prek mehanizma, začasnega instrumenta, najema posojila na kapitalskih trgih za pomoč državam članicam pri izvajanju reform in naložb, ki

  • so v skladu s prednostnimi nalogami EU
  • obravnava izzive, opredeljene v priporočilih za posamezne države v okviru evropskega semestra za usklajevanje ekonomskih in socialnih politik

Mehanizem je začel veljati februarja 2021. Financira reforme in naložbe držav članic od začetka pandemije februarja 2020 do konca decembra 2026. Države članice predložijo svoje načrte za okrevanje in odpornost Evropski komisiji, v njih pa opredelijo svoje načrtovane reforme in naložbe, ki jih bodo izvedle do konca leta 2026, da bi prejele finančna sredstva do dogovorjene dodelitve. 

Pregled nacionalnih načrtov, načrtovanih reform in naložb vseh držav članic

Sorodne povezave

Načrt okrevanja za Evropo

Preglednica kazalnikov okrevanja in odpornosti