Direct la conținutul principal
NextGenerationEU
Mecanismul de redresare și reziliență

Principalul instrument menit să ajute economiile din UE să iasă mai puternice și mai reziliente din criza provocată de coronavirus

Pentru ca UE să fie pregătită pentru provocările și oportunitățile viitorului

Motorul NextGenerationEU este Mecanismul de redresare și reziliență (MRR) – un instrument de acordare de granturi și de împrumuturi pentru sprijinirea reformelor și a investițiilor în statele membre ale UE.

Obiective și beneficii

Ca parte a unui răspuns mai amplu, Mecanismul de redresare și reziliență ajută țările din UE:

  • să atenueze impactul economic și social al pandemiei
  • să fie mai reziliente, mai sustenabile și mai bine pregătite pentru provocările și oportunitățile pe care le aduc tranziția verde și tranziția digitală
  • să atingă obiectivul UE de neutralitate climatică până în 2050
  • să plaseze Europa pe calea tranziției digitale
  • să creeze locuri de muncă și să genereze creștere economică.

Planul nostru valorează 723 de miliarde EUR. Este cel mai mare proiect de redresare din Europa de la Planul Marshall. Este redresarea de care are nevoie Europa, acum și pentru viitor

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene
Picture of Ursula von der Leyen

Mecanismul pune la dispoziția statelor membre fonduri pentru investiții (prețurile din 2022)

385 de miliarde EUR
sub formă de împrumuturi
338 de miliarde EUR
sub formă de granturi
723 de miliarde EUR
totalul pentru investiții în reforme și proiecte

Descoperiți ce se întâmplă în fiecare stat membru

Green transition icon

Tranziția verde

axarea pe tehnologiile și capacitățile verzi - mobilitate durabilă, eficiență energetică și surse regenerabile de energie, adaptarea la schimbările climatice; economie circulară; biodiversitate.
Policies next gen Icon

Coeziunea socială și teritorială

îmbunătățirea infrastructurii și a serviciilor sociale și teritoriale, inclusiv a sistemelor de protecție socială, incluziunea grupurilor dezavantajate; sprijinirea ocupării forței de muncă și a dezvoltării competențelor; crearea de locuri de muncă stabile și de înaltă calitate.
Inclusive growth Icon

O creștere inteligentă, durabilă și incluzivă

promovarea spiritului antreprenorial, a competitivității și a industrializării; îmbunătățirea mediului de afaceri; promovarea cercetării, dezvoltării și inovării, sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii.
Digital transformation icon

Transformarea digitală

promovarea introducerii rețelelor de foarte mare capacitate, digitalizarea serviciilor publice, a procedurilor administrative și a întreprinderilor, în special a IMM-urilor; dezvoltarea competențelor digitale de bază și avansate; sprijinirea cercetării și dezvoltării în domeniul digital și...
Social & territorial cohesion icon

Coeziunea socială și teritorială

îmbunătățirea infrastructurii și a serviciilor sociale și teritoriale, inclusiv a sistemelor de protecție socială, incluziunea grupurilor dezavantajate; sprijinirea ocupării forței de muncă și a dezvoltării competențelor; crearea de locuri de muncă stabile și de înaltă calitate.

Cum funcționează

Prin intermediul mecanismului, care este un instrument temporar, Comisia poate strânge fonduri – prin împrumuturi de pe piețele de capital – pentru a ajuta statele membre să pună în aplicare reforme și investiții care

  • se aliniază priorităților UE
  • propun soluții la provocările identificate în recomandările specifice fiecărei țări formulate în cadrul semestrului european pentru coordonarea politicilor economice și sociale.

Mecanismul a intrat în vigoare în februarie 2021. El finanțează reformele și investițiile statelor membre de la începutul pandemiei, în februarie 2020, până la sfârșitul lui decembrie 2026. Statele membre își transmit planurile de redresare și reziliență Comisiei Europene, stabilind ce reforme și investiții ar urma să aplice până la sfârșitul anului 2026, pentru a primi finanțare până la alocarea convenită. 

Consultați planurile fiecărui stat membru, cu reformele și investițiile planificate

Linkuri conexe

Planul de redresare pentru Europa

Tabloul de bord privind redresarea și reziliența