Direct la conținutul principal
NextGenerationEU
Next Gen EU banner
Mecanismul de redresare și reziliență

Principalul instrument menit să ajute economiile din UE să iasă mai puternice și mai reziliente din criza provocată de coronavirus

Pentru ca UE să fie pregătită pentru provocările și oportunitățile viitorului

Motorul NextGenerationEU este Mecanismul de redresare și reziliență (MRR) – un instrument de acordare de granturi și de împrumuturi pentru sprijinirea reformelor și a investițiilor în statele membre ale UE.

Obiective și beneficii

Ca parte a unui răspuns mai amplu, Mecanismul de redresare și reziliență ajută țările din UE:

  • să atenueze impactul economic și social al pandemiei
  • să fie mai reziliente, mai sustenabile și mai bine pregătite pentru provocările și oportunitățile pe care le aduc tranziția verde și tranziția digitală
  • să atingă obiectivul UE de neutralitate climatică până în 2050
  • să plaseze Europa pe calea tranziției digitale
  • să creeze locuri de muncă și să genereze creștere economică.
Picture of Ursula von der Leyen

Planul nostru valorează 723 de miliarde EUR. Este cel mai mare proiect de redresare din Europa de la Planul Marshall. Este redresarea de care are nevoie Europa, acum și pentru viitor

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene

Mecanismul pune la dispoziția statelor membre fonduri pentru investiții (prețurile din 2022)

291 de miliarde EUR
sub formă de împrumuturi
357 de miliarde EUR
sub formă de granturi
648 de miliarde EUR
totalul pentru investiții în reforme și proiecte

* With the amended RRF Regulation, additional grants under the Emissions Trading System (ETS) and Brexit Adjustment Reserve (BAR) have been made available to Member States. Therefore, the EUR 357 billion in grants is now split in EUR 338 billion of original RRF grants, EUR 17.3 billion in ETS grants and EUR 1.6 billion in BAR grants. Furthermore, Member States could request loan support until August 2023. Of the total available envelope of EUR 385 billion, close to EUR 291 billion has been committed by end 2023. These two changes (more grants available through ETS and BAR and less loans requested than the total available envelope) result in a total RRF envelope of EUR 648 billion by end 2023. The previously mentioned amount of EUR 723 billion represented the maximum amount of RRF grants (EUR 338 billion) and RRF loans (EUR 385 billion) according to the RRF Regulation.

Descoperiți ce se întâmplă în fiecare stat membru

Green transition icon
axarea pe tehnologiile și capacitățile verzi - mobilitate durabilă, eficiență energetică și surse regenerabile de energie, adaptarea la schimbările climatice; economie circulară; biodiversitate.
Policies next gen Icon
îmbunătățirea infrastructurii și a serviciilor sociale și teritoriale, inclusiv a sistemelor de protecție socială, incluziunea grupurilor dezavantajate; sprijinirea ocupării forței de muncă și a dezvoltării competențelor; crearea de locuri de muncă stabile și de înaltă calitate.
Inclusive growth Icon
promovarea spiritului antreprenorial, a competitivității și a industrializării; îmbunătățirea mediului de afaceri; promovarea cercetării, dezvoltării și inovării, sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii.
Digital transformation icon
promovarea introducerii rețelelor de foarte mare capacitate, digitalizarea serviciilor publice, a procedurilor administrative și a întreprinderilor, în special a IMM-urilor; dezvoltarea competențelor digitale de bază și avansate; sprijinirea cercetării și dezvoltării în domeniul digital și...
Social & territorial cohesion icon
îmbunătățirea infrastructurii și a serviciilor sociale și teritoriale, inclusiv a sistemelor de protecție socială, incluziunea grupurilor dezavantajate; sprijinirea ocupării forței de muncă și a dezvoltării competențelor; crearea de locuri de muncă stabile și de înaltă calitate.

Cum funcționează

Prin intermediul mecanismului, care este un instrument temporar, Comisia poate strânge fonduri – prin împrumuturi de pe piețele de capital – pentru a ajuta statele membre să pună în aplicare reforme și investiții care

  • se aliniază priorităților UE
  • propun soluții la provocările identificate în recomandările specifice fiecărei țări formulate în cadrul semestrului european pentru coordonarea politicilor economice și sociale.

Mecanismul a intrat în vigoare în februarie 2021. El finanțează reformele și investițiile statelor membre de la începutul pandemiei, în februarie 2020, până la sfârșitul lui decembrie 2026. Statele membre își transmit planurile de redresare și reziliență Comisiei Europene, stabilind ce reforme și investiții ar urma să aplice până la sfârșitul anului 2026, pentru a primi finanțare până la alocarea convenită. 

Consultați planurile fiecărui stat membru, cu reformele și investițiile planificate

Progresele înregistrate 

În februarie 2024, după trei ani de la crearea NextGenerationEU, Comisia Europeană a prezentat o evaluare intermediară pozitivă a progreselor înregistrate de MRR. Cu o finanțare în valoare de 225 de miliarde EUR deja alocată și cu peste 1 150 de jaloane și ținte atinse, țările UE abordează rapid provocările de lungă durată și răspund în mod eficace la cele noi.  

De asemenea, Mecanismul de redresare și reziliență, un element concret al redresării economice și al reformelor structurale, a ajutat țările să avanseze în direcția tranziției verzi, multe dintre acestea depășind cu mult cerințele minime de 37 % privind obiectivele legate de climă prin intermediul planurilor lor naționale ambițioase.   

Până la sfârșitul anului 2023, au fost introduse unele revizuiri și au fost alocate fonduri suplimentare în valoare de 150 de miliarde EUR pentru a ajuta țările să își atingă obiectivele și să își maximizeze impactul, pe fondul unui conflict în curs la frontiera Europei, al inflației ridicate, al perturbării lanțului de aprovizionare și al riscurilor de dezastre naturale acumulate și nu numai. 

Pentru a consulta exemple privind modul în care MRR și NextGenerationEU definesc modelul pentru un viitor mai ecologic, mai puternic și mai durabil, consultați cele 27 de analize de țară realizate de Comisia Europeană și aflați cum se conturează proiectele pe teren

Linkuri conexe

Planul de redresare pentru Europa

Tabloul de bord privind redresarea și reziliența