Direct naar de inhoud
NextGenerationEU
Herstel- en veerkrachtfaciliteit

Het belangrijkste instrument om de economieën van de EU te helpen sterker en veerkrachtiger uit de coronacrisis te komen.

Ervoor zorgen dat de EU voorbereid is op toekomstige uitdagingen en kansen

De hoeksteen van NextGenerationEU is de herstel- en veerkrachtfaciliteit (RRF), een instrument dat subsidies en leningen verstrekt ter ondersteuning van hervormingen en investeringen in de EU-lidstaten.

Doelstellingen en voordelen

Als onderdeel van een brede respons helpt de herstel- en veerkrachtfaciliteit

  • de economische en sociale gevolgen van de pandemie beperken
  • ervoor zorgen dat de lidstaten veerkrachtiger, duurzamer en beter voorbereid zijn op de uitdagingen en kansen van de groene en de digitale transitie
  • de EU-doelstelling van klimaatneutraliteit tegen 2050 halen
  • Europa op weg naar digitale transitie zetten
  • banen scheppen en groei stimuleren.

Ons plan is goed voor 723 miljard euro. Het is het grootste herstelproject in Europa sinds het Marshallplan. Het is het herstel dat Europa nu en voor de toekomst nodig heeft

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie
Picture of Ursula von der Leyen

De faciliteit verstrekt de lidstaten middelen om te investeren (prijzen van 2022)

385 miljard euro
in de vorm van leningen
338 miljard euro
in de vorm van subsidies
723 miljard euro
in totaal, om te investeren in hervormingen en projecten

Ontdek wat er in elke lidstaat gebeurt

Green transition icon

Groene transitie

nadruk op groene technologie en capaciteit: duurzame mobiliteit, energie-efficiëntie en hernieuwbare energie, aanpassing aan de klimaatverandering; circulaire economie; biodiversiteit
Policies next gen Icon

Beleid voor de volgende generatie

verbetering van de toegang tot en de kwaliteit van algemeen, beroeps- en hoger onderwijs; nadruk op digitaal onderwijs, voor- en vroegschoolse educatie en opvang; meer banen voor jongeren
Inclusive growth Icon

Slimme, duurzame en inclusieve groei

bevordering van ondernemerschap, concurrentievermogen en industrialisering; verbetering van het ondernemingsklimaat; bevordering van onderzoek, ontwikkeling en innovatie, ondersteuning van kleine en middelgrote ondernemingen
Digital transformation icon

Digitale transformatie

uitrol van netwerken met zeer hoge capaciteit, digitalisering van overheidsdiensten, overheidsprocessen en bedrijven, met name kmo’s; ontwikkeling van digitale basisvaardigheden en geavanceerde digitale vaardigheden; onderzoek en ontwikkeling op het gebied van digitalisering en uitrol van...
Social & territorial cohesion icon

Sociale en territoriale cohesie

verbetering van sociale en territoriale infrastructuur en diensten, waaronder stelsels voor sociale bescherming en sociale zekerheid, en inclusie van kansarme groepen; ondersteuning van de werkgelegenheid en ontwikkeling van vaardigheden; hoogwaardige, stabiele banen

Hoe werkt het?

Via de faciliteit, een tijdelijk instrument, kan de Commissie middelen aantrekken — lenen op de kapitaalmarkten — om de lidstaten te helpen hervormingen en investeringen door te voeren die

  • in overeenstemming zijn met de prioriteiten van de EU
  • de uitdagingen aanpakken die zijn vastgesteld in de landspecifieke aanbevelingen in het kader van het Europees Semester voor coördinatie van het economisch en sociaal beleid.

De faciliteit is in februari 2021 in werking getreden. Zij financiert de hervormingen en investeringen van de lidstaten, van het begin van de pandemie in februari 2020 tot eind december 2026. De lidstaten dienen bij de Europese Commissie hun herstel- en veerkracht plannen in, waarin zij hun geplande hervormingen en investeringen uiteenzetten die eind 2026 moeten zijn uitgevoerd om financiering te ontvangen tot de overeengekomen toewijzing. 

Bekijk de nationale plannen, geplande hervormingen en investeringen van elke lidstaat

Links

Herstelplan voor Europa

Scorebord voor herstel en veerkracht