Skip to main content
NextGenerationEU
Faciliteten för återhämtning och resiliens

Det viktigaste instrumentet för att hjälpa ekonomierna i EU att ta sig starkare och mer resilienta ur den aktuella krisen

Se till att EU är redo för framtida utmaningar och möjligheter

Faciliteten för återhämtning och resiliens är kärnan i NextGenerationEU och ska förse EU-länderna med bidrag och lån för att stödja deras reformer och investeringar.

Mål och fördelar

Faciliteten för återhämtning och resiliens är en mycket bred insats och ska

  • lindra pandemins ekonomiska och sociala effekter
  • se till att EU-länderna är mer resilienta, hållbarare och bättre förberedda på den gröna och den digitala omställningens utmaningar och möjligheter
  • göra EU klimatneutralt till 2050
  • bidra till övergången till digital teknik i EU
  • skapa nya jobb och få fart på tillväxten.

Värdet på vår plan är 723 miljarder euro. Det är det största återhämtningsprojektet i EU sedan Marshallplanen. Det är den återhämtning som EU behöver i dag och framöver.

Ursula von der Leyen, EU-kommissionens ordförande
Picture of Ursula von der Leyen

Faciliteten förser EU-länderna med medel som de kan investera (2022 års priser)

385 miljarder euro
i lån
338 miljarder euro
i bidrag
723 miljarder euro
totalt att investera i reformer och projekt

Upptäck vad som görs i vart och ett av EU-länderna

Green transition icon

Grön omställning

Fokus på grön teknik och grön kapacitet – hållbara transporter, energieffektivitet och förnybar energi, klimatanpassning, cirkulär ekonomi och biologisk mångfald.
Policies next gen Icon

Politik för nästa generation

Förbättra tillgången till och kvaliteten på utbildning allmän utbildning, yrkesutbildning och högre utbildning, fokusera på digital utbildning, förskola och barnomsorg och öka sysselsättningen bland unga.
Inclusive growth Icon

Smart och hållbar tillväxt för alla

Främja entreprenörskap, konkurrenskraft och industrialisering, förbättra företagsklimatet, främja forskning, utveckling och innovation och stödja små och medelstora företag.
Digital transformation icon

Digital omställning

Främja utbyggnaden av nät med mycket hög kapacitet och digitaliseringen av offentliga tjänster, statsförvaltning och näringsliv, särskilt småföretag, utveckla grundläggande och avancerade digitala färdigheter och stödja it-relaterad FoU och införandet av avancerad teknik.
Social & territorial cohesion icon

Social och territoriell sammanhållning

Förbättra infrastruktur och tjänster, bland annat system för social trygghet och välfärd och inkludering av missgynnade grupper, stödja sysselsättning och kompetensutveckling och skapa bra stabila jobb.

Så fungerar det

Tack vare faciliteten, som är ett tillfälligt instrument, kan kommissionen låna pengar på kapitalmarknaderna för att hjälpa EU-länderna att genomföra reformer och investeringar som

  • ligger i linje med EU:s prioriteringar
  • åtgärdar de problem som har identifierats i de landsspecifika rekommendationerna inom den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska och sociala politiken.

Faciliteten trädde i kraft i januari 2021. Den bidrar till finansieringen av EU-ländernas reformer och investeringar från starten av pandemin i februari 2020 fram till slutet av december 2026. EU-länderna måste lämna in återhämtnings- och resiliensplaner till kommissionen för att få den överenskomna finansieringen. I planerna beskriver de vilka reformer och investeringar som de planerar att genomföra fram till slutet av 2026. 

Se EU-ländernas nationella planer och planerade reformer och investeringar

Länkar

EU:s återhämtningsplan

Resultattavlan för återhämtning och resiliens.