Skip to main content
NextGenerationEU
Nástroj pro oživení a odolnost

Klíčový nástroj pomáhající ekonomikám EU vyjít z koronavirové krize silnější a odolnější

Zajistit, aby byla EU připravena na budoucí výzvy a příležitosti

Nástroj pro oživení a odolnost je ústředním prvkem NextGenerationEU – jde o nástroj pro poskytování grantů a půjček na podporu reforem a investic v členských státech EU.

Cíle a přínosy

Jako součást rozsáhlého balíčku opatření Nástroj pro oživení a odolnost pomáhá

  • zmírnit hospodářský a sociální dopad pandemie
  • zajistit, aby členské státy byly odolnější, udržitelnější a lépe připravené na výzvy a příležitosti ekologické a digitální transformace
  • splnit cíle EU v oblasti klimatické neutrality do roku 2050
  • nasměrovat Evropu na cestu digitální transformace
  • vytvářet pracovní místa a podněcovat růst

Náš plán má hodnotu 723 miliard eur. Jedná se o největší projekt obnovy v Evropě od Marshallova plánu. Obnovy, kterou Evropa potřebuje nyní a pro budoucnost

Ursula von der Leyenová, předsedkyně Evropské komise
Picture of Ursula von der Leyen

Nástroj poskytuje členským státům finanční prostředky na investice (ceny z roku 2022)

385 miliard eur
formou úvěrů
338 miliard eur
ve formě grantů
723 miliard eur
celkem na investice do reforem a projektů

Seznamte se s tím, co se realizuje v jednotlivých členských státech

Green transition icon

Zelená transformace

zaměření na zelené technologie a kapacity (udržitelnou mobilitu, energetickou účinnost a obnovitelné zdroje energie, přizpůsobení se změně klimatu), oběhové hospodářství, a biologickou rozmanitost
Policies next gen Icon

Politiky pro příští generaci

zlepšení přístupu k všeobecnému, odbornému a vysokoškolskému vzdělávání a zvyšování jeho kvality, zaměření na digitální vzdělávání, předškolní vzdělávání a péči, podpora zaměstnanosti mladých lidí
Digital transformation icon

Digitální transformace

podpora zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou, digitalizace veřejných služeb, vládních procesů a podniků, zejména malých a středních, rozvoj základních a pokročilých digitálních dovedností, podpora digitálního výzkumu a vývoje a zavádění pokročilých technologií
Social & territorial cohesion icon

Sociální a územní soudržnost

optimalizace sociální a územní infrastruktury a služeb (systémy sociální ochrany a zabezpečení, začleňování znevýhodněných skupin), podpora zaměstnanosti a rozvoje dovedností, vytváření kvalitních a stabilních pracovních míst

Jak to funguje

Prostřednictvím tohoto dočasného nástroje může Komise získat finanční prostředky – výpůjčky na kapitálových trzích – na pomoc členským státům při realizaci reforem a investic, které

  • jsou v souladu s prioritami EU
  • řeší problémy uvedené v doporučeních pro jednotlivé země v rámci evropského semestru pro koordinaci hospodářských a sociálních politik

Nástroj vstoupil v platnost v lednu 2021. Financuje reformy a investice členských států od začátku pandemie v únoru 2020 do konce prosince 2026. Aby členské státy získaly finanční prostředky až do výše dohodnotého přídělu, předkládají Evropské komisi své plány na podporu oživení a odolnosti, v nichž uvedou své plánované reformy a investice, které mají být provedeny do konce roku 2026. 

Zobrazit vnitrostátní plány, plánované reformy a investice jednotlivých členských států

Související odkazy

Plán na podporu oživení Evropy

Srovnávací přehled ukazatelů oživení a odolnosti