Siirry pääsisältöön
NextGenerationEU
Elpymis- ja palautumistukiväline

Rahoitustukimekanismi, jolla autetaan EU-maita tekemään talouksistaan kestävämpiä ja selviytymiskykyisempiä koronaviruskriisin jälkeen

Tukea valmistautumiselle tulevaan

NextGenerationEU-välineen keskeinen osa on elpymis- ja palautumistukiväline, josta myönnetään avustuksia ja lainoja uudistusten ja investointien tukemiseksi EU-maissa.

Tavoitteet ja hyödyt

Elpymis- ja palautumistukiväline on osa EU:n laajempia toimia, joiden tarkoituksena on

  • lieventää koronaviruspandemian taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia
  • tehdä EU-maiden talouksista kestävämpiä, selviytymiskykyisempiä ja paremmin valmistautuneita vihreän siirtymän ja digitaalisen muutoksen haasteisiin
  • auttaa EU:ta saavuttamaan ilmastoneutraaliustavoitteensa vuoteen 2050 mennessä
  • ohjata Eurooppaa digitaalisen muutoksen tielle
  • luoda työpaikkoja ja vauhdittaa kasvua.

Elpymissuunnitelman arvo on 723 miljardia euroa. Se on Euroopan suurin elvytyshanke sitten Marshall-suunnitelman. Eurooppa tarvitsee sitä elpymiseensä nyt ja tulevaisuudessa

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen
Picture of Ursula von der Leyen

Tukivälineestä myönnetään EU-maille varoja investointeihin (vuoden 2022 hintoina)

385 mrd. euroa
lainoina
338 mrd. euroa
avustuksina
723 mrd. euroa
yhteensä uudistuksiin ja hankkeisiin

Tutustu eri EU-maissa toteutettaviin hankkeisiin

Green transition icon

Vihreä siirtymä

Vihreät teknologiat ja valmiudet: kestävä liikkuvuus, energiatehokkuus ja uusiutuvat energialähteet, ilmastonmuutokseen sopeutuminen; kiertotalous; biologinen monimuotoisuus
Inclusive growth Icon

Älykäs, kestävä ja osallistava kasvu

Yrittäjyyden, kilpailukyvyn ja teollistumisen edistäminen; liiketoimintaympäristön parantaminen; tutkimuksen, kehittämisen ja innovoinnin edistäminen, pk-yritysten tukeminen
Digital transformation icon

Digitaalinen siirtymä

Erittäin suuren kapasiteetin verkkojen käyttöönoton edistäminen; julkisten palvelujen, julkishallinnon prosessien ja yritysten (erityisesti pk-yritysten) digitaalisen siirtymän tukeminen; digitaalisten perustaitojen ja edistyneen digiosaamisen edistäminen; digitaalialan t&k-toiminnan ja...
Social & territorial cohesion icon

Sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus

Sosiaalisen ja alueellisen infrastruktuurin ja palvelujen parantaminen, sosiaalisen suojelun ja hyvinvointijärjestelmien vahvistaminen, muita heikommassa asemassa olevien osallisuuden edistäminen; työllisyyden ja osaamisen kehittäminen; laadukkaiden ja pysyvien työpaikkojen luominen

Miten elpymis- ja palautumistukiväline toimii

Kyseessä on väliaikainen tukiväline, jonka puitteissa komissio voi ottaa lainaa pääomamarkkinoilta ja siten saada varoja auttaakseen EU-maita toteuttamaan uudistuksia ja investointeja, jotka

  • edistävät EU:n keskeisten tavoitteiden toteutumista
  • auttavat vastaamaan EU-ohjausjakson eli EU:n talouspolitiikan vuotuisen koordinointi- ja valvontasyklin suosituksissa yksilöityihin maakohtaisiin haasteisiin.

Tukivälinettä koskeva säädös tuli voimaan helmikuussa 2021. Sen avulla rahoitetaan EU-maiden uudistuksia ja investointeja koronaviruspandemian alusta helmikuusta 2020 joulukuun 2026 loppuun. EU-maat toimittavat Euroopan komissiolle elpymis- ja palautumissuunnitelmansa, joissa esitetään vuoden 2026 loppuun mennessä toteutettaviksi suunnitellut uudistukset ja investoinnit, jotta ne voivat saada niihin rahoitusta aiemmin sovitun jakoperusteen mukaisesti. 

Tutustu eri EU-maiden kansallisiin suunnitelmiin sekä suunniteltuihin uudistuksiin ja investointeihin

Linkkejä

Euroopan elpymissuunnitelma

Elpymisen ja palautumisen tulostaulu